„Gostyń osiedlem gospodarnych” Trybuna Robotnicza z dn. 11 grudnia 1987 roku (część 2)