Kategoria Klub dyskusyjny

Z inicjatywy Domu Kultury w Gostyni na początku 2021 roku powołano przy tej instytucji Klub Dyskusyjny, w ramach którego mieszkańcy gminy mogą regularnie spotykać się i dyskutować z ciekawymi osobami z regionu.

Śląskie wyprawy w góry wysokie. Spotkanie z Ignacym Walentym Nendzą

Znany śląski alpinista, grotołaz, przewodnik górski i działacz harcerski – Ignacy Walenty Nendza z katowickiego Klubu Wysokogórskiego, był w środę 8 grudnia gościem Klubu Dyskusyjnego Domu Kultury w Gostyni. Podczas spotkania opowiedział m.in. o historii klubu, uznanych śląskich wspinaczach i najważniejszych wyprawach.

Bo losy zwykłych ludzi też mają znaczenie. Spotkanie z Dariuszem Zalegą

Dariusz Zalega

Znany śląski dziennikarz, publicysta, historyk, pisarz, reżyser i organizator wydarzeń kulturalnych – Dariusz Zalega, był w środę 10 listopada gościem Klubu Dyskusyjnego Domu Kultury w Gostyni. W nawiązaniu do swoich badań, filmów i książek przybliżył odbiorcom historię regionu z punktu widzenia zwykłych ludzi – chłopów i robotników.

Dziennik Wiktora Szołtyska w nowym wydaniu i z wersją anglojęzyczną

Dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci Wiktora Szołtyska, w środę 8 września w Gostyni odbyła się premiera II wydania jego dziennika w opracowaniu pt. „Po obu stronach frontu. Dziennik śląskiego żołnierza 1943-1947”, a także wersji anglojęzycznej. O nowych publikacjach opowiedzieli: Elżbieta Słomka, Jan Szołtysek oraz Henryk Szołtysek.