Kategoria Nowa linia kolejowa

W ramach projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy między Łodzią a Warszawą, planowane jest utworzenie linii kolejowych dużych prędkości prowadzących bezpośrednio do tego portu. Spółka odpowiedzialna za tą inwestycję poinformowała w październiku 2020 roku, że planowana linia kolejowa nr 170 Katowice-Ostrawa mogłaby przebiegać przez Gostyń.

Spotkanie z projektantem nowej linii kolejowej na YouTube i Teamsach

W czwartek 10 lutego o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym otwarte spotkanie informacyjne z projektantem studium linii kolejowej nr 170 – spółką Egis Poland, oraz przedstawicielami inwestora – spółką Centralny Port Komunikacyjny. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania poprzez czat na YouTube oraz platformę Microsoft Teams.

W urzędzie gminy wyznaczono koordynatora ds. kontaktów z CPK

Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł powołała w Urzędzie Gminy Wyry koordynatora do spraw współpracy w zakresie planowanej budowy kolei szybkich prędkości przecinającej teren gminy. Koordynator ma po stronie urzędu usprawnić procesy związane z tą inwestycją.

Trudne pytania ws. wariantów. Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców

PKP Cargo, ET22-1133

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakładce „Konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych” udostępniono ankietę dotyczącą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa. Mieszkańcy mogą odnieść się za jej pośrednictwem do proponowanych wariantów przebiegu trasy.