Interwencja poselska w sprawie drogi wojewódzkiej nr 928

Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka na Sejm RP ziemi mikołowskiej i rybnickiej, podjęła interwencję poselską w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 928. W dniu 19 czerwca 2012r.  marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz udzielił posłance pisemnej odpowiedzi w tej sprawie.

Na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, marszałek informuje, że remont drogi nie jest ujęty w planie inwestycji i remontów na 2012 rok. Jednocześnie nie wyklucza jednak możliwości ponownego rozpatrzenia remontu DW928 w momencie pozyskania dodatkowych środków na zadania drogowe, co ma stać się niebawem.

Wnioski o podjęcie interwencji w innych ważnych dla mieszkańców powiatu mikołowskiego sprawach można kierować do Michała Kopańskiego, asystenta posłanki na Sejm RP Joanny Kluzik-Rostkowskiej.


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl