Warto badać się regularnie. Profilaktyka raka szyjki macicy

23 stycznia w przychodni zdrowia „Gosmed” w Gostyni odbyła się kolejna akcja pobierania wymazów cytologicznych w ramach programu SIMP, zorganizowana przez NZOZ „Opieka Rodzinna” J. Borowiec, B. Cader z Tychów. Wymazy były pobierane przez położne z NZOZ, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Na badania w styczniu zgłosiło się 8 kobiet, które wcześniej zapisały się w przychodni. Przedział wiekowy pań był różny. Nie wszystkie pacjentki zakwalifikowały się do programu (ze względu na wiek), ale mimo to wykonały badanie odpłatnie (koszt takiego badania to 20zł).

Głównym celem program jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy. Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonały przesiewowego badania cytologicznego. Z bezpłatnej cytologi w ramach programu można skorzystać w każdej poradni ginekologicznej mającej podpisaną umowę z NFZ na porady ginekologiczno-położnicze. Pobranie może zostać wykonane przez lekarza, jak również przez położną posiadającą odpowiedni certyfikat umiejętności w zakresie pobierania wymazów cytologicznych nadany przez Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Kolejna akcja NZOZ „Opieka Rodzinna” już 28 lutego 2015r. w Gostyni. Tak jak do tej pory, zapisywać można się u pań pielęgniarek w przychodni „Gosmed”. Na badanie można zgłosić się też w Tychach w przychodni przy ul. Barona 33A. Nie ma potrzeby posiadania skierowania ani innych zaproszeń. Przychodnia jest otwarta w godz. od 8:00 do 18:00. Można umówić się też telefonicznie pod numerem telefonu (32) 780 52 52.

Default image
Dorota Kuca