Kiedy nowa wizja centrum?

 

Opublikowano     16 lipca 2017W lutym br. gmina zamówiła koncepcję modernizacji elewacji budynków w centrum. Zgodnie z umową praca wpłynęła z końcem czerwca. Do wglądu zostanie wyłożona jednak dopiero po zakończeniu wewn. konsultacji

– Obecnie trwają ostateczne konsultacje z wykonawcą, celem naniesienia drobnych korekt na przedmiotową koncepcję. Następnie koncepcja będzie ponownie poddana analizie formalno-prawnej. Po dokonaniu czynności administracyjnych zostanie przedłożona do wglądu Komisji ds. miejscowości Gostyń, która odbędzie się pod koniec miesiąca sierpnia. Po tym terminie dokumentacja może zostać udostępniona na wniosek – informuje Urząd Gminy Wyry, w odpowiedzi na prośbę GostyńŚląska.pl o udostępnienie opracowania.

Zamówiona przez gminę koncepcja obejmuje następujące budynki:

  • Dom Kultury – ul. Pszczyńska 366
  • Gminne Przedszkole – ul. Pszczyńska 366a
  • Budynek poczty – ul. Pszczyńska 370
  • Budynek biblioteki – ul. Pszczyńska 372
  • Budynek przychodni – ul. Rybnicka 2

  • Koncepcja modernizacji elewacji w centrum będzie stanowić wyznacznik zarówno dla już trwających inwestycji (przebudowa Gminnego Przedszkola), jak i przyszłych prac modernizacyjnych w centrum, pod kątem realizacji fasad budynków. Wdrożenie jednej, przyjętej wcześniej wizji dla wszystkich brył, w perspektywie kilku lat, pozwoli stworzyć przy ul. Pszczyńskiej jednolitą w odbiorze przestrzeń, skupioną wokół placu centralnego – o co już od dawna wnosili mieszkańcy Gostyni. PF

    Czytaj też: Centrum będzie spójne. Powstanie jeden schemat elewacji dla wszystkich budynków