Pani Lidia wskazała na różnice między egzemplarzami monografii Ludwika Musioła