Nocne dyżury aptek – rok 2022

Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Gostyń, Wyry.
Apteki czynne w godz. 22.00 – 6.00.

DataAptekaAdres
18/19 stycznia„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
19/20 stycznia„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
20/21 stycznia„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
21/22 stycznia„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
22/23 stycznia„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
23/24 stycznia„STARA”Mikołów, Rynek 5
24/25 stycznia„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
25/26 stycznia„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
26/27 stycznia„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
27/28 stycznia„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
28/29 stycznia„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
29/30 stycznia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
30/31 stycznia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
31 sty / 1 lut„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
1/2 lutego„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
2/3 lutego„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
3/4 lutego„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
4/5 lutego„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
5/6 lutego„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
6/7 lutego„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
7/8 lutego„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
8/9 lutego„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
9/10 lutego„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
10/11 lutego„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
11/12 lutego„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
12/13 lutego„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
13/14 lutego„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
14/15 lutego„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
15/16 lutego„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
16/17 lutego„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
17/18 lutego„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
18/19 lutego„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
19/20 lutego„STARA”Mikołów, Rynek 5
20/21 lutego„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
21/22 lutego„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
22/23 lutego„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
23/24 lutego„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
24/25 lutego„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
25/26 lutego„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
26/27 lutego„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
27/28 lutego„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
28 lut / 1 mar„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
1/2 marca„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
2/3 marca„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
3/4 marca„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
4/5 marca„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
5/6 marca„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
6/7 marca„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
7/8 marca„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
8/9 marca„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
9/10 marca„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
10/11 marca„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
11/12 marca„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
12/13 marca„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
13/14 marca„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
14/15 marca„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
15/16 marca„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
16/17 marca„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
17/18 marca„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
18/19 marca„STARA”Mikołów, Rynek 5
19/20 marca„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
20/21 marca„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
21/22 marca„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
22/23 marca„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
23/24 marca„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
24/25 marca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
25/26 marca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
26/27 marca„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
27/28 marca„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
28/29 marca„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
29/30 marca„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
30/31 marca„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
31 mar / 1 kwi„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
1/2 kwietnia„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
2/3 kwietnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
3/4 kwietnia„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
4/5 kwietnia„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
5/6 kwietnia„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
6/7 kwietnia„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
7/8 kwietnia„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
8/9 kwietnia„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
9/10 kwietnia„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
10/11 kwietnia„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
11/12 kwietnia„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
12/13 kwietnia„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
13/14 kwietnia„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
14/15 kwietnia„STARA”Mikołów, Rynek 5
15/16 kwietnia„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
16/17 kwietnia„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
17/18 kwietnia„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
18/19 kwietnia„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
19/20 kwietnia„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
20/21 kwietnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
21/22 kwietnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
22/23 kwietnia„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
23/24 kwietnia„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
24/25 kwietnia„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
25/26 kwietnia„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
26/27 kwietnia„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
27/28 kwietnia„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
28/29 kwietnia„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
29/30 kwietnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
30 kwi / 1 maj„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
1/2 maja„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
2/3 maja„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
3/4 maja„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
4/5 maja„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
5/6 maja„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
6/7 maja„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
7/8 maja„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
8/9 maja„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
9/10 maja„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
10/11 maja„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
11/12 maja„STARA”Mikołów, Rynek 5
12/13 maja„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
13/14 maja„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
14/15 maja„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
15/16 maja„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
16/17 maja„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
17/18 maja„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
18/19 maja„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
19/20 maja„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
20/21 maja„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
21/22 maja„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
22/23 maja„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
23/24 maja„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
24/25 maja„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
25/26 maja„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
26/27 maja„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
27/28 maja„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
28/29 maja„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
29/30 maja„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
30/31 maja„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
31 maj / 1 cze„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
1/2 czerwca„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
2/3 czerwca„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
3/4 czerwca„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
4/5 czerwca„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
5/6 czerwca„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
6/7 czerwca„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
7/8 czerwca„STARA”Mikołów, Rynek 5
8/9 czerwca„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
9/10 czerwca„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
10/11 czerwca„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
11/12 czerwca„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
12/13 czerwca„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
13/14 czerwca„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
14/15 czerwca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
15/16 czerwca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
16/17 czerwca„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
17/18 czerwca„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
18/19 czerwca„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
19/20 czerwca„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
20/21 czerwca„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
21/22 czerwca„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
22/23 czerwca„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
23/24 czerwca„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
24/25 czerwca„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
25/26 czerwca„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
26/27 czerwca„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
27/28 czerwca„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10

Na podstawie załącznika do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego (treść).