Nocne dyżury aptek – rok 2021

Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Gostyń, Wyry.
Apteki czynne w godz. 22.00 – 6.00.

DataAptekaAdres
18/19 kwietnia„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
19/20 kwietnia„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
20/21 kwietnia„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
21/22 kwietnia„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
22/23 kwietnia„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
23/24 kwietnia„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
24/25 kwietnia„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
25/26 kwietnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
26/27 kwietnia„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
27/28 kwietnia„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
28/29 kwietnia„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
29/30 kwietnia„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
30 kwi / 1 maj„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
1/2 maja„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
2/3 maja„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
3/4 maja„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
4/5 maja„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
5/6 maja„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
6/7 maja„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
7/8 maja„STARA”Mikołów, Rynek 5
8/9 maja„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
9/10 maja„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
10/11 maja„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
11/12 maja„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
12/13 maja„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
13/14 maja„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
14/15 maja„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
15/16 maja„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
16/17 maja„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
17/18 maja„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
18/19 maja„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
19/20 maja„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
20/21 maja„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
21/22 maja„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
22/23 maja„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
23/24 maja„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
24/25 maja„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
25/26 maja„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
26/27 maja„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
27/28 maja„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
28/29 maja„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
29/30 maja„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
30/31 maja„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
31 maj / 1 cze„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
1/2 czerwca„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
2/3 czerwca„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
3/4 czerwca„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
4/5 czerwca„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
5/6 czerwca„STARA”Mikołów, Rynek 5
6/7 czerwca„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
7/8 czerwca„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
8/9 czerwca„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
9/10 czerwca„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
10/11 czerwca„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
11/12 czerwca„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
12/13 czerwca„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
13/14 czerwca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
14/15 czerwca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
15/16 czerwca„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
16/17 czerwca„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
17/18 czerwca„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
18/19 czerwca„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
19/20 czerwca„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
20/21 czerwca„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
21/22 czerwca„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
22/23 czerwca„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
23/24 czerwca„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
24/25 czerwca„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
25/26 czerwca„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
26/27 czerwca„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
27/28 czerwca„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
28/29 czerwca„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
29/30 czerwca„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
30 cze / 1 lip„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
1/2 lipca„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
2/3 lipca„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
3/4 lipca„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
4/5 lipca„STARA”Mikołów, Rynek 5
5/6 lipca„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
6/7 lipca„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
7/8 lipca„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
8/9 lipca„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
9/10 lipca„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
10/11 lipca„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
11/12 lipca„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
12/13 lipca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
13/14 lipca„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
14/15 lipca„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
15/16 lipca„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
16/17 lipca„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
17/18 lipca„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
18/19 lipca„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
19/20 lipca„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
20/21 lipca„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
21/22 lipca„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
22/23 lipca„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
23/24 lipca„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
24/25 lipca„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
25/26 lipca„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
26/27 lipca„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
27/28 lipca„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
28/29 lipca„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
29/30 lipca„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
30/31 lipca„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
31 lip / 1 sie„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
1/2 sierpnia„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
2/3 sierpnia„STARA”Mikołów, Rynek 5
3/4 sierpnia„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
4/5 sierpnia„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
5/6 sierpnia„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
6/7 sierpnia„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
7/8 sierpnia„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
8/9 sierpnia„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
9/10 sierpnia„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
10/11 sierpnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
11/12 sierpnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
12/13 sierpnia„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
13/14 sierpnia„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
14/15 sierpnia„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
15/16 sierpnia„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
16/17 sierpnia„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
17/18 sierpnia„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
18/19 sierpnia„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
19/20 sierpnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
20/21 sierpnia„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
21/22 sierpnia„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
22/23 sierpnia„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
23/24 sierpnia„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
24/25 sierpnia„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
25/26 sierpnia„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
26/27 sierpnia„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
27/28 sierpnia„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
28/29 sierpnia„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
29/30 sierpnia„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
30/31 sierpnia„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
31 sie / 1 wrz„STARA”Mikołów, Rynek 5
1/2 września„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
2/3 września„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
3/4 września„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
4/5 września„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
5/6 września„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
6/7 września„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
7/8 września„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
8/9 września„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
9/10 września„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
10/11 września„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
11/12 września„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
12/13 września„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
13/14 września„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
14/15 września„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
15/16 września„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
16/17 września„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
17/18 września„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
18/19 września„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
19/20 września„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
20/21 września„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
21/22 września„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
22/23 września„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
23/24 września„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
24/25 września„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
25/26 września„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
26/27 września„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
27/28 września„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
28/29 września„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
29/30 września„STARA”Mikołów, Rynek 5
30 wrz / 1 paź„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
1/2 października„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
2/3 października„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
3/4 października„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
4/5 października„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
5/6 października„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
6/7 października„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
7/8 października„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
8/9 października„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
9/10 października„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
10/11 października„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
11/12 października„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
12/13 października„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
13/14 października„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
14/15 października„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
15/16 października„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
16/17 października„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
17/18 października„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
18/19 października„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
19/20 października„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
20/21 października„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
21/22 października„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
22/23 października„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
23/24 października„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
24/25 października„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
25/26 października„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
26/27 października„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
27/28 października„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
28/29 października„STARA”Mikołów, Rynek 5
29/30 października„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
30/31 października„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
31 paź / 1 lis„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
1/2 listopada„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
2/3 listopada„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
3/4 listopada„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
4/5 listopada„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
5/6 listopada„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
6/7 listopada„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
7/8 listopada„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
8/9 listopada„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
9/10 listopada„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
10/11 listopada„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
11/12 listopada„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
12/13 listopada„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
13/14 listopada„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
14/15 listopada„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
15/16 listopada„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
16/17 listopada„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
17/18 listopada„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
18/19 listopada„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
19/20 listopada„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
20/21 listopada„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
21/22 listopada„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
22/23 listopada„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
23/24 listopada„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
24/25 listopada„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
25/26 listopada„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
26/27 listopada„STARA”Mikołów, Rynek 5
27/28 listopada„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
28/29 listopada„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
29/30 listopada„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
30 lis / 1 gru„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
1/2 grudnia„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
2/3 grudnia„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
3/4 grudnia„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
4/5 grudnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
5/6 grudnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
6/7 grudnia„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
7/8 grudnia„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
8/9 grudnia„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
9/10 grudnia„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
10/11 grudnia„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
11/12 grudnia„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
12/13 grudnia„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
13/14 grudnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
14/15 grudnia„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
15/16 grudnia„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
16/17 grudnia„Dr. Max” (Magiczna)Mikołów, ul. Pszczyńska 14
17/18 grudnia„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
18/19 grudnia„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
19/20 grudnia„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
20/21 grudnia„Apteka na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
21/22 grudnia„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
22/23 grudnia„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
23/24 grudnia„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
24/25 grudnia„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
25/26 grudnia„STARA”Mikołów, Rynek 5
26/27 grudnia„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
27/28 grudnia„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
28/29 grudnia„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
29/30 grudnia„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
30/31 grudnia„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
31 gru / 1 sty„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1

Na podstawie załącznika do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego (treść).