Nocny dyżur aptek – rok 2020

Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Gostyń, Wyry
Apteki czynne w godz. 22.00 – 6.00

DataApteka ➡Adres
17/18 września„STARA”Mikołów, Rynek 5
18/19 września„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
19/20 września„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
20/21 września„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
21/22 września„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
22/23 września„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
23/24 września„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
24/25 września„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
25/26 września„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
26/27 września„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
27/28 września„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
28/29 września„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
29/30 września„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
30 wrz / 1 paź„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
1/2 października„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
2/3 października„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
3/4 października„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
4/5 października„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
5/6 października„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
6/7 października„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
7/8 października„Magiczna”Mikołów, ul. Pszczyńska 14
8/9 października„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
9/10 października„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
10/11 października„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
11/12 października„Na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
12/13 października„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
13/14 października„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
14/15 października„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
15/16 października„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
16/17 października„STARA”Mikołów, Rynek 5
17/18 października„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
18/19 października„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
19/20 października„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
20/21 października„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
21/22 października„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
22/23 października„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
23/24 października„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
24/25 października„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
25/26 października„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
26/27 października„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
27/28 października„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
28/29 października„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
29/30 października„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
30/31 października„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
31 paź / 1 lis„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
1/2 listopada„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
2/3 listopada„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
3/4 listopada„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
4/5 listopada„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
5/6 listopada„Magiczna”Mikołów, ul. Pszczyńska 14
6/7 listopada„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
7/8 listopada„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
8/9 listopada„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
9/10 listopada„Na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
10/11 listopada„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
11/12 listopada„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
12/13 listopada„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
13/14 listopada„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
14/15 listopada„STARA”Mikołów, Rynek 5
15/16 listopada„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
16/17 listopada„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
17/18 listopada„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
18/19 listopada„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
19/20 listopada„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
20/21 listopada„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
21/22 listopada„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
22/23 listopada„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
23/24 listopada„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
24/25 listopada„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
25/26 listopada„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
26/27 listopada„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
27/28 listopada„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
28/29 listopada„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
29/30 listopada„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
30 lis / 1 gru„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
1/2 grudnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
2/3 grudnia„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368
3/4 grudnia„im. Łukasiewicza S.J”Wyry, ul. Tysiąclecia 3
4/5 grudnia„Magiczna”Mikołów, ul. Pszczyńska 14
5/6 grudnia„Majowa”Mikołów, ul. Jana Pawła II 10
6/7 grudnia„Medialis”Mikołów, ul. Gliwicka 3
7/8 grudnia„Mikołowska”Mikołów, ul. Okrzei 20
8/9 grudnia„Na Rynku”Mikołów, Rynek 7/3
9/10 grudnia„Nowa Apteka”Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37
10/11 grudnia„Piastowska”Mikołów, ul. K. Prusa 14
11/12 grudnia„Przy Starym Kościele”Mikołów, ul. Okrzei 17
12/13 grudnia„SALIX”Mikołów, ul. Przelotowa 70a
13/14 grudnia„STARA”Mikołów, Rynek 5
14/15 grudnia„Św. Wojciecha”Mikołów, ul. Okrzei 28
15/16 grudnia„Apteka w Bujakowie”Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29
16/17 grudnia„VEGA 2”Mikołów, ul. K. Prusa 13
17/18 grudnia„Św. Anny”Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b
18/19 grudnia„ARNIKA”Łaziska Górne, os. Centrum 7
19/20 grudnia„Dbam o zdrowie”Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
20/21 grudnia„Dr. Max”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1b
21/22 grudnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Staszica 2
22/23 grudnia„Moja Apteka”Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2
23/24 grudnia„Niezapominajka”Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 3
24/25 grudnia„Libra”Orzesze, ul. Katowicka 11a
25/26 grudnia„Margofarm”Orzesze, ul. Mikołowska 144
26/27 grudnia„Melissa”Orzesze, ul. Mikołowska 17
27/28 grudnia„Pod Wieżą”Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3
28/29 grudnia„Twoje zdrowie”Orzesze, ul. Rynek 17A
29/30 grudnia„NOVA”Ornontowice, ul. Klasztorna 3
30/31 grudnia„Św. Stanisława”Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4
31 gru / 1 sty„Gostyń”Gostyń, ul. Pszczyńska 368