Kategoria Dzień Śląskiej Flagi

Święto zostało zainicjowane przez górnośląskich regionalistów w nawiązaniu do daty uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy w 1920 roku Ustawy Konstytucyjnej, zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego. Na podstawie tego aktu prawnego przedwojenne województwo śląskie uzyskało status województwa autonomicznego.

Dzień Śląskiej Flagi już od 10 lat przypomina o autonomii regionu

Śląska flaga

Na terenie Górnego Śląska w dniu 15 lipca obchodzony jest Dzień Śląskiej Flagi – święto przypominające o uzyskanej przed wojną autonomii. Ten szczególny dzień obchodzony jest już od 10 lat, a w Gostyni, gminie Wyry i powiecie mikołowskim po raz piąty. W tym roku święto to przypadło w trakcie ważnego dla mieszkańców spisu powszechnego.

Gostyń w barwach Górnego Śląska na 100-lecie autonomii regionu

Dokładnie 100 lat temu, dnia 15 lipca 1920 roku, Sejm Ustawodawczy uchwalił Ustawę Konstytucyjną zawierającą Statut Organiczny Województwa Śląskiego, która przyznawała województwu śląskiemu szeroką autonomię w ramach państwa polskiego. Dla uczczenia tego wydarzenia w Gostyni i innych miastach regionu rozwieszono górnośląskie flagi.

U siebie bardziej niż kiedykolwiek – Autonomia Górnego Śląska

System edukacji, program opieki zdrowotnej, wymiar sprawiedliwości czy ordynacja podatkowa – to tylko niektóre z elementów funkcjonowania państwa, które mógłby leżeć w wyłącznej kompetencji autonomicznego województwa górnośląskiego, gdyby powrócić do przedwojennych atrybutów regionu w oparciu o współczesne doświadczenia krajów związkowych zachodniej Europy. Po stronie rządu centralnego pozostawione byłyby z kolei tylko niektóre…

Śląska flaga ma swoje święto. Przypomina o regionie i jego historii

Przypadający na 15 lipca Dzień Śląskiej Flagi (szl. Dziyń Ślonskij Fany) to święto w skali całego państwa unikatowe. Na ten jeden dzień w roku, a właściwie cały jeden lipcowy weekend, mieszkańcy Górnego Śląska i poszczególne samorządy dekorują przestrzenie publiczne miast i miejscowości na żółto-niebiesko, pragnąć zamanifestować swoje przywiązanie do regionu –…

Świętujemy Dzień Śląskiej Flagi z nadzieją na lepszą przyszłość

To już tradycja, że na kilka lipcowych dni mieszkańcy i samorządy naszego regionu upiększają budynki, ulice i place na żółto-niebiesko. Okazją do tego jest obchodzony od 2011 roku Dzień Śląskiej Flagi (szl. Dziyń Ślonskij Fany), promujący regionalne barwy, ale i historię regionu, często wielu mieszkańcom zupełnie nieznaną. Święto zainicjowane przez górnośląskich regionalistów…

Gminy powiatu mikołowskiego świętują Dzień Śląskiej Flagi

15 lipca na terenie Górnego Śląska obchodzony jest Dzień Śląskiej Flagi – regionalne święto upamiętniające datę uchwalenia Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. Z tej okazji na ulicach wielu górnośląskich miast i miejscowości rozwiesza się żółto-niebieskie flagi. W tym roku, z inicjatywy koła terenowego Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim, po raz…