Kategoria Inwestycje

Przyznano środki na przebudowę środkowego etapu ul. Rybnickiej

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego opublikowano wyniki naboru nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18, w ramach którego śląskie samorządy ubiegały się w ostatnich miesiącach o dofinansowanie do zadań związanych z budową lub modernizacją dróg. Zgłoszony w ramach tego konkursu projekt przebudowy środkowego odcinka ul. Rybnickiej w Gostyni (etap II) znalazł się na drugim miejscu…

Środki z Metropolii wsparły modernizację przedszkolnej kotłowni

Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni nie była jedynym projektem zrealizowanym w ubiegłym roku przy wsparciu środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Metropolitalnego Funduszu Solidarności 2019. W bliskim sąsiedztwie, także w ramach tego metropolitalnego programu, zakupiono i zainstalowano nową kotłownię na potrzeby Gminnego Przedszkola w Gostyni. Zadanie obejmowało wykonanie…

Pszczyńska 370 w nowej szacie. Zmianę wsparły środki z Metropolii

Pod koniec ubiegłego roku zakończono prace termomodernizacyjne budynku świetlicy środowiskowej w Gostyni pod adresem Pszczyńska 370, w którym pierwotnie działał gostyński urząd pocztowy. Inwestycja została przeprowadzona przez gminę Wyry przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności 2019 przekazała na wykonanie tego zadania 300 tys. zł. Zgodnie z planem dla…

Termomodernizacja budynku po poczcie. Wspomaga Metropolia

W budynku komunalnym przy ul. Pszczyńskiej 370 od kilku tygodni trwają prace modernizacyjne, mające na celu znaczne zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości oraz zabezpieczenie jej trwałości na kolejne lata. Przemiana obiektu powstałego w 1987 roku na potrzeby placówki pocztowej jest prowadzona przez gminę Wyry przy dofinansowaniu ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakres zleconych przez gminę…

Paczkomat InPostu został uruchomiony. Można już odbierać przesyłki

Tydzień temu tuż przy przystanku Gostyń Szkoła, który zlokalizowany jest naprzeciwko budynku szkoły podstawowej przy ul. Rybnickiej, stanął pierwszy gostyński Paczkomat – urządzenie, które umożliwia obsługę przesyłek realizowanych w ramach firmy InPost. Maszyna została uruchomiona po kilku dniach testów. Obecnie wydaje już pierwsze przesyłki…

Kilka wariantów dla wracającego projektu Kanału Śląskiego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło swoje plany dotyczące budowy Kanału Śląskiego – flagowej propozycji rządu centralnego, która jest wymieniana w jednym rzędzie obok takich kosztownych i rodzących emocje projektów jak przekop Mierzei Wiślanej czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według…

Aleja lipowa pod topór? Gmina chce tu zbudować ścieżkę rowerową

Wójt Gminy Wyry w odpowiedzi na skonkretyzowaną pulę pytań w sprawie projektu przebudowy ul. Tyskiej i ul. Tęczowej w Gostyni oraz ul. Wagonowej w Wyrach, przesłała na adres GostyńŚląska.pl pismo, z którego udało się wyodrębnić główne założenia dla zamierzeń względem tych gminnych dróg. W odpowiedzi jest mowa o parametrach technicznych, ale też powiązanej z planem przebudowy wycince…

Rozwiały się wątpliwości, co do modernizacji budynku po poczcie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dołoży się do modernizacji budynku przy ul. Pszczyńskiej 370, znanego powszechnie jako budynek poczty, w którym obecnie, od prawie już dekady, prężnie działa świetlica środowiskowa dla dzieci z Gostyni. Tak zdecydowało Zgromadzenie GZM, podejmując uchwałę o uruchomieniu środków na zgłoszone przez gminy projekty w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na rok…

Budowa kanalizacji. Podsumowanie dekady i plany na przyszłość

W drugiej połowie 2019 roku upłynie dokładnie dekada od momentu wbicia pierwszej łopaty na budowie kanalizacji sanitarnej w Gostyni. Działania gminy w tym zakresie rozpoczęły się jesienią 2009 roku od umiejscowionej w pobliżu gminnej oczyszczalni ścieków ul. Tęczowej, nieco ponad dwóch kilometrów sieci i kilkunastu przydomowych przepompowni. Z biegiem lat zasięg sieci…