Samorząd

 

Gostyń podlega pod utworzoną w 1991 roku gminę Wyry, którą tworzą dwie miejscowości – Gostyń i Wyry. W skład piętnastoosobowej Rady Gminy Wyry wchodzi siedmiu radnych z Gostyni i ośmiu radnych z Wyr. Budżet gminy rokrocznie dzielony jest na trzy segmenty: wydatki/rozchody wspólne, budżet miejscowości Gostyń i budżet miejscowości Wyry. Od lat przyjmuje się też zasadę, że gdy wybory wygrywa wójt z Wyr, przewodniczącym Rady zostaje radny z Gostyni i na odwrót.

W latach 90. XX wieku Gostyń dążyła do utworzenia samodzielnej gminy. Oficjalny wniosek podpisany przez dwóch radnych i 798 mieszkańców wpłynął do Przewodniczącego Rady Gminy Wyry 17 września 1993 roku. Miesiąc później Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o podział gminy do Rady Ministrów. Z początkiem 1994 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie i głosowanie, w którym wszyscy mieszkańcy gminy odpowiedzieli się za podziałem. Jesienią 1994 roku projekt podziału został poparty w uchwale Rady Gminy. Aprobatę dla projektu wyraziły następnie wojewódzkie organy samorządowe. Sprawa rozbiła się jednak o komisję rządową, która 14 listopada 1995 roku nie wyraziła zgody na podział. Zdaniem komisji, nowa gmina nie byłaby w stanie utrzymać się finansowo1.

Ważnym ciałem doradczym Rady Gminy Wyry jest Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Na comiesięcznych posiedzeniach gostyńscy radni omawiają projekty uchwał, pisma skierowane do komisji i wszelkie bieżące sprawy ważne z punktu widzenia mieszkańców Gostyni. Obrady komisji mają charakter otwarty, więc mogą brać w nich udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.Urząd Gminy Wyry

ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.  32 325 68 00    fax. 32 325 68 09
email: urzad@wyry.pl    www.wyry.pl

Władze gminy: wójt gminy Barbara Prasoł; sekretarz Ewa Placha; skarbnik Grażyna Słowik

Gostyń i Wyry stały się jedną gminą i samodzielną jednostką administracyjną dokładnie 2 kwietnia 1991 roku. Łączna liczba ludności obu miejscowości wynosiła na ten dzień 4793. Gostyń zamieszkiwało wtedy 2275 osób. Siedzibą nowych władz zostały Wyry. Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 23 maja 1991 roku.

Gmina Wyry jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa śląskiego, na południowy zachód od Katowic – stolicy województwa. Administracyjnie Gmina Wyry należy do powiatu mikołowskiego 2. Gmina Wyry zajmuje powierzchnię 34,55 km², co stanowi 14,92% powierzchni powiatu mikołowskiego oraz 0,28% powierzchni województwa śląskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 213 osób/km². Gmina Wyry wyróżnia się na tle innych gmin powiatu mikołowskiego nietypowym wewnętrznym podziałem administracyjnym. Obejmuje ona bowiem dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów: w części północnej Wyry i w części południowej Gostyń. Pod względem geograficznym gmina stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej, rozciągającej się równoleżnikowo wzdłuż doliny Wisły i Gostynki 3.

Na przełomie 2013 i 2014 roku Gmina Wyry nawiązała pierwsze partnerstwo z włoską gminą Medesano.

Godziny otwarciaStanowisko kasowe
Poniedziałek7:30 – 17:008.00 – 16.30
Wtorek7:30 – 15:308.00 – 15:00
Środa7:30 – 15:308.00 – 15:00
Czwartek7:30 – 15:308.00 – 15:00
Piątek7:30 – 14:008.00 – 13:00

 Numer telefonuAdres mailowy
Wójt Gminy(32) 325 68 00wojt@wyry.pl
Sekretariat(32) 325 68 00urzad@wyry.pl
Sekretarz(32) 325 68 02sekretarz@wyry.pl
Kasa(32) 325 68 52
Urząd Stanu Cywilnego(32) 325 68 10usc@wyry.pl
Biuro Rady Gminy(32) 325 68 12rada@wyry.pl
Oświetlenie, utrzymanie dróg(32) 325 68 21drogi@wyry.pl
Rolnictwo, ochrona środowiska(32) 325 68 21rolnictwo@wyry.pl
Gospodarka odpadami(32) 325 68 23odpady@wyry.pl
Sprawy mieszkaniowe i lokalowe(32) 325 68 22lokalowy@wyry.pl
Inwestycje(32) 325 68 30
(32) 325 68 31
inwestycje@wyry.pl
Gospodarka nieruchomości(32) 325 68 40
(32) 325 68 41
nieruchomosci@wyry.pl
Planowanie przestrzenne(32) 325 68 40planowanie@wyry.pl
Podatki(32) 325 68 50
(32) 325 68 51
podatki@wyry.pl
Ewidencja ludności,
działalność gospodarcza,
zarządzenie kryzysowe
(32) 325 68 11ewidencja@wyry.pl
Zamówienia publiczne(32) 325 68 33przetargi@wyry.pl
Pozyskiwanie funduszy(32) 325 68 32fundusze@wyry.pl
Promocja Gminy(32) 325 68 13promocja@wyry.pl
Edukacja, zdrowie, kultura, sport(32) 325 68 10edukacja@wyry.plRada Gminy Wyry

ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.  32 325 68 12   
email: rada@wyry.pl    www.wyry.pl

Mieszkańców Gostyni reprezentuje siedmiu radnych wybranych w listopadzie 2014 roku. Ogółem w radzie gminy zasiada piętnastu radnych z obu miejscowości.

Rada Gminy Wyry

GostyńWyry
Ficek BronisławKrzyżowski Adrian
Fityka TomaszPolok Barbara
Kopański MichałRzepka Herbert
Pasierbek – Konieczny JoannaSikora Mirosław
Profaska PiotrSmykla Franciszek
Słomka Elżbieta Surma Wojciech
Suchoń AndrzejSzulc Franciszek
Załęcki Szymon


Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tel. 32 324 81 00    fax. 32 324 81 47
email: kancelaria@powiat.mikolow.pl     www.mikolowski.pl

Władze powiatu: starosta Henryk Jaroszek   wicestarosta Marek Szafraniec

Powiat mikołowski to powiat ziemski utworzony w 1999 roku. Głównym miastem powiatu jest Mikołów. W skład jednostki wchodzą trzy gminy miejskie – Mikołów, Łaziska Górne i Orzesze – oraz dwie gminy wiejskie – Ornontowice i Wyry.

Pierwsze wybory do Rady Powiatu odbyły się jesienią 1998 roku, czyli przed wejściem reformy administracyjnej. Gminę Wyry w pierwszej kadencji Rady Powiatu reprezentowali: Jadwiga Pasierek i Eugeniusz Hadasik. O lokalizacji Starostwa Powiatowego i tym samym nazwie powiatu, zadecydował rynek, który od czasów średniowiecznych znajduje się w Mikołowie. Kontrkandydatem Mikołowa były Łaziska Górne, którym przyznano część powiatowych instytucji – Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Zarząd Dróg. Łaziskom miała przypaść też Komenda Powiatowej Policji, ale nowa siedziba przy DK81 nie powstała4.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

Pełna lista numerów do poszczególnych referatów mikołowskiego Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Przypisy:

  1. Z. Zagała : Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców gminy Wyry // W: Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle, s. 76-77
  2. Strategia Rozwoju Gminy Wyry 2014 – 2022 [online], s. 16.
  3. Strategia Rozwoju Gminy Wyry 2014 – 2022 [online], s. 17.
  4. J. Pasierbek-Konieczny : Gostyń – 70 lat historii [maszynopis niepublikowany], s. 38-39.