Szkoła, przedszkola i żłobek

Dzieci z Gostyni po raz pierwszy zasiadły w szkolnych ławach w 1825 roku. Początkowo lekcje odbywały się w stodole i tylko latem. Budynek dedykowany celom edukacyjnym powstał kilka lat później przy głównej drodze w 1838 roku. Ze względu na rosnące potrzeby, w 1895 roku wybudowano drugi budynek szkoły. Zajęcia od tego momentu odbywały się zarówno w starym jak i nowym budynku1. Dużą zmianę przyniosło otwarcie zupełnie nowego gmachu szkoły w roku 1961.

Współcześnie w Gostyni funkcjonuje Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, niepubliczny żłobek oraz dwa niepubliczne przedszkola. Opiekę w godzinach popołudniowych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat zapewnia świetlica środowiskowa.

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Września 1939

ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń
tel. 32 218 76 00

spgostyn.edupage.org

p.o. dyrektor Beata Malcharek

Atutem szkoły są mało liczebne klasy, sprzyjające budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i ułatwiające współpracę rodziców z nauczycielami. Wykwalifikowana kadra pedagogów utrzymuje wysoki poziom nauczania, co pozwala uczniom na dobry start w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych, a także na zdobywanie nagród i wyróżnień w różnych konkursach i festiwalach. Szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i olimpiad na szczeblu województwa i kraju. Podczas pobytu w szkole uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, sprzętu multimedialnego, biblioteki z Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicy, dużej i małej sali gimnastycznej oraz siłowni. W ramach zajęć wychowania fizycznego maluchy mogą bawić się na placu zabaw, a starsi uczniowie grać w piłkę na szkolnym boisku2.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły podstawowej nastąpiło 18 czerwca 1961 roku. Nadano jej wówczas imię Bohaterów Września 1939. Szkoła posiadała 11 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną i świetlicę. 1 września 1961 roku naukę rozpoczęło w niej 334 uczniów, podzielonych na 10 oddziałów. Grono pedagogiczne składało się z dziewięciu osób3.

W wyniku reformy systemu oświaty, z dniem 1 września 1999 w budynku gostyńskiej szkoły funkcjonowanie rozpoczęło Gimnazjum. W dwóch pierwszych oddziałach naukę podjęło 47 uczniów4. Okres nauki w szkole podstawowej skrócono z ośmiu do sześciu lat. Obowiązkowe gimnazja funkcjonowały jako szkoły trzyletnie.

Dnia 1 września 2003 roku, decyzją Rady Gminy Wyry, w Gostyni utworzono Zespół Szkół, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 oraz Gimnazjum. Tego samego dnia uczniowie rozpoczęli zajęcia w rozbudowanym i znacznie unowocześnionym budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych. W 2011 roku gostyńskiemu gimnazjum, tak jak przed laty szkole podstawowej, również nadano imię Bohaterów Września 1939.

Od 1 września 2017 roku, w wyniku wyłączenia gimnazjów z systemu oświaty, Rada Gminy Wyry powołała w miejsce Zespołu Szkół ośmioletnią Szkoła Podstawową im. Bohaterów Września 1939, która prowadziła klasy gimnazjalne do 2019 roku.


Gminne Przedszkole

ul. Pszczyńska 366a, 43-176 Gostyń
tel. 32 218 76 55

przedszkolegostyn.pl

dyrektor Anna Wesoły

Jednym z największych atutów Gminnego Przedszkola w Gostyni są wzorowe warunki lokalowe i duży ogród, którego powierzchnia całkowita wynosi 5 574 m2. W przedszkolu znajduje się pięć przestronnych sal zabaw z kącikami zainteresowań. Szatnia, korytarze przedszkolne – to zarazem miejsce ekspozycji wytworów plastycznych i przestrzennych dzieci. Teren wokół przedszkola jest ogrodzony. W ogrodzie przedszkolnym znajdują się dwa utwardzone place zabaw, kosz do koszykówki, dwie piaskownice, wielofunkcyjny, drewniany zestaw zabawowy oraz szereg urządzeń zabawowych. Wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa i pobudzają dziecko do wszechstronnego ruchu. Ogród jest porośnięty trawą, zadrzewiony, znajdują się w nim kwietniki, krzewy i bardzo dużo miejsca do swobodnej zabawy na świeżym powietrzu.

Przedszkole reaktywowano po zakończeniu II wojny światowej w maju 1945 roku. Placówka wznowiła pracę w budynku Adolfa Chroboka przy ul. Mikołowskiej. W 1949 roku do przedszkola uczęszczało 32 dzieci. W latach późniejszych, co najmniej od 1955 roku, przedszkole zajmowało część powierzchni w starym budynku szkoły. W 1961 roku, kiedy do użytku oddano nowy budynek szkoły, przedszkole pozostało w starym budynku, który przez lata dzieliła m.in. z biblioteką i urzędem pocztowym. Ok. 1975 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku Domu Kultury, gdzie funkcjonowało w wynajętych salach przez 12 lat. 7 grudnia 1987 roku nastąpiło nowe otwarcie w historii tej placówki – siedzibę przedszkola przeniesiono wtedy do dedykowanego budynku przy ul. Pszczyńskiej 366a, gdzie funkcjonuje do dziś 5.


Niepubliczny Żłobek i Przedszkole
„Troskliwe Misie”

ul. Pszczyńska 449, 43-176 Gostyń
tel. 505 008 848

troskliwe-misie.com.pl

Pierwsza niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gostyni. Rozpoczęła działalność w dniu 1 kwietnia 2016 roku, jako niepubliczny żłobek, który zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat. 1 września 2016 roku w placówce uruchomione zostało niepubliczne przedszkole z oddziałem dla dzieci sześcioletnich na mocy porozumienia z Gminą Wyry. Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 6.00 do 17.30.


Prywatne Przedszkole Językowe „Oxfordzik”

ul. Drzymały 8E, 43-176 Gostyń
tel. 798 961 539

przedszkoleoxfordzik.pl

Niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gostyni. Przedszkole rozpoczęło działalność 1 września 2016 roku. Zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00 (z możliwością wydłużenia godzin).


Świetlica środowiskowa „Wesoły Zakątek”

ul. Pszczyńska 370, 43-176 Gostyń
gopswyry.eu/gostyn

kierownik Anna Duda

Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Czynna we wszystkie dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-17.30. W okresie wakacyjnym świetlica jest czynna w godz. 9.00-15.00. Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny.

Świetlica stara się zagospodarować czas dzieci poza godzinami szkolnymi, poprzez zabawy świetlicowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności wychowanków, konkursy zręcznościowe, gry i zabawy na boisku, wycieczki rowerowe, piknik, spacery i wycieczki po okolicy. Placówka oferuje ponadto liczne zajęcia profilaktyczne: terapię poprzez sztukę, zajęcia techniczno-plastyczne i taneczno-ruchowe. W okresie letnim świetlica organizuje jednodniowe wycieczki krajoznawcze, wyjazdy wypoczynkowo-rekreacyjne na basen i kręgle oraz zajęcia fotograficzne – dające możliwość zapoznania się ze sztuką fotografii w teorii jak i w praktyce.