Bezpieczeństwo

OSP GostyńOchotnicza Straż Pożarna w Gostyni

ul. Pszczyńska 296
43-176 Gostyń

tel. 32 218 76 66
ospgostyn.pl

Jednostka została założona 29 czerwca 1926 roku. Od tego czasu w służbie lokalnemu społeczeństwu, swoją rolę pełni niemal nieprzerwanie. Prace przy budowie remizy strażackiej w Gostyni ruszyły 22 lipca 1949 roku, kiedy to Gminna Rada Narodowa jednogłośnie podjęła decyzje o przekazaniu gruntu przy tzw. rogatce, gdzie przed wojną mieścił się budynek Urzędu Gminy Gostyń, pod budowę siedziby ochotniczje straży pożarnej. W stanie surowym budynek był gotowy w 1953 roku, jednak w wyniku niewystarczających funduszy, strażacy przenieśli się do nowej siedziby dopiero w 1958 roku1.


Straż Miejska w Łaziskach Górnych

Plac Ratuszowy 1b
43-170 Łaziska Górne

tel. 32 224 44 71
strazmiejska.laziska.pl

Na mocy porozumienia burmistrza Łazisk Górnych z wójtem Gminy Wyry dnia 9 maja 2008 roku, gmina została objęta działaniem łaziskiej Straży Miejskiej. Jej działania sprowadzają się do pilnowania prządku w miejscach publicznych. Strażnicy są do dyspozycji mieszkańców siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Gostyń to spokojna miejscowość, w której przestępczość jest wyjątkowo niska. Zgłoszenia jakie otrzymują strażnicy należą do tych o niskiej szkodliwości np. brak porządku przy posesji, brak tabliczki z numerem domu czy pies biegający bez kagańca.

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

ul. Rymera 1
43-190 Mikołów

tel. 32 73-77-255
mikolow.slaska.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Rafał Laskowski (tel. 32 737 72 69, kom. 723 656 529).
dzielnicowy.mikolow.8[at]mikolow.ka.policja.gov.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

tel. 32 326 04 30
pczk[at]mikolow.starostwo.gov.pl

PCZK przyjmie całodobowo zgłoszenia dotyczące m.in. osób bezdomnych, intensywnych zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, pożarów, wypadków, katastrof komunikacyjnych, katastrof budowlanych, zakłóceń porządku publicznego, awarii sieci wodociągowych, energetycznych i ciepłowniczych, uszkodzeń nawierzchni dróg i chodników, oznakowań dróg, awarii instalacji świetlnych, rannych lub martwych zwierząt znajdujących na drogach publicznych, zdarzeń o charakterze epidemiologicznym, chemicznym i radiacyjnym.


Powiadomienia o zagrożeniach:
Aby otrzymywać bezpłatne wiadomości tekstowe SMS na telefon komórkowy z informacją o nadchodzących zagrożeniach (porywistym wietrze, siarczystym mrozie) i występujących zdarzeniach (utrudnieniach w ruchu, przerwie w dostawie prądu) należy wysłać SMS o treści Tak.smi05 na numer 661 000 112 (opłata zgodna z taryfą operatora, opłata tak jak za zwykłą wiadomość do dowolnego numeru prywatnego). Za dostępność usługi opowiada Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Treść dostarcza Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie. Więcej na temat usługi na stronie SiSMS.pl.

Przykładowa treść wiadomości:
(…) Wypadek drogowy i utrudnienia w ruchu na DK-44 Mikołów – Borowa Wieś (ul. Gliwicka) na wysokości ośrodka Caritas.
(…) Awaria elektroenergetyczna na terenie Wyr i Orzesza. Przewidywany czas przywrócenia zasilania to godz. 21:00.