Odpady komunalne

Właścicielem wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie Gostyni od 1 lipca 2013 roku jest gmina Wyry. Z tego tytułu Urząd Gminy Wyry organizuje cały system gospodarowania odpadami – reguluje częstotliwość odbioru śmieci, nalicza opłaty za wywóz i zajmuje się ich przetwarzaniem za pośrednictwem konsorcjum firm, wyłonionego w drodze przetargu. Za odpowiednią opłatę – naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – gmina odbiera wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na danej posesji. Zapewnia ponadto odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia śmieci.

Wyszukiwarka EcoHarmonogram
2020 – wrzesień-grudzień, dwie strony w PDF: harmonogram2020

1. Terminy zbiórki odpadów segregowanych – domy jednorodzinne
Odpady segregowane w workach odbierane są z posesji raz w miesiącu.

Zbiórka w poniedziałek - raz w miesiącuZbiórka we wtorek - raz w miesiącu
styczeń – 20
luty – 17
marzec – 16
kwiecień – 14
maj – 18
czerwiec – 15
lipiec – 13
sierpień – 17
styczeń – 21
luty – 18
marzec – 17
kwiecień – 15
maj – 19
czerwiec – 16
lipiec – 14
sierpień – 18
Dotyczy ulic: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Drzymały, Kłosa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Mamzera, Leśna, Lipowa, Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Pod Lasem, Rybnicka od nr 141 do 375 (tj. od Szkoły Podstawowej do końca ulicy przy granicy z gminą Orzesze), Sasanek, Sosnowa, Stokrotek, Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, WiśniowaDotyczy ulic: Brzeźna, Fityki, Jodłowa, Rybczyńskiego, Olmy, Łuczników, Kiełbasy, Pszczela, Pszczyńska, Rybnicka od nr 1 do 141 (tj. od początku ulicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 928 do Szkoły Podstawowej), Bojdoła, Zajęcza, Zaleśna
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (pdf)

2. Terminy zbiórki odpadów zmieszanych – domy jednorodzinne
Odpady zmieszane w plastikowych pojemnikach odbierane są z posesji dwa razy w miesiącu.

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
Fityki
Jodłowa
Miarowa
Pszczyńska
od nr 216
Zaleśna
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
13, 27
stycznia
14, 28
stycznia
2 (czw), 15, 29
stycznia
3 (pt), 16, 30
stycznia
4 (so), 17, 31
stycznia
10, 24 lutego11, 25 lutego12, 26 lutego13, 27 lutego14, 28 lutego
9, 23 marca10, 24 marca11, 25 marca12, 26 marca13, 27 marca
6, 20 kwietnia7, 21
kwietnia
8, 22
kwietnia
9, 23
kwietnia
10, 24
kwietnia
4, 18 maja5, 19 maja6, 20 maja7, 21 maja8, 22 maja
1, 15, 29
czerwca
2, 16, 30
czerwca
3, 17
czerwca
4, 18
czerwca
5, 19
czerwca
13, 27 lipca14, 28 lipca1, 15, 29 lipca2, 16, 30 lipca3, 17, 31 lipca
10, 24
sierpnia
11, 25
sierpnia
12, 26
sierpnia
13, 27
sierpnia
14, 28
sierpnia
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (PDF)

3. Terminy odbioru pojemników z popiołem – domy jednorodzinne
Popiół w plastikowych pojemnikach odbierany jest raz w miesiącu.

CZWARTEKWTOREKCZWARTEKWTOREKCZWARTEK
Fityki
Jodłowa
Pszczyńska
od nr 216
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Ks. Mamzera 54,56,58
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
16 stycznia14 stycznia8 stycznia7 stycznia16 stycznia
13 lutego11 lutego6 lutego4 lutego13 lutego
12 marca10 marca5 marca3 marca12 marca
16 kwietnia7 kwietnia2 kwietnia1 kwietnia9 kwietnia
18 czerwca8 czerwca4 czerwca2 czerwca9 czerwca
13 sierpnia11 sierpnia6 sierpnia4 sierpnia13 sierpnia
WYJĄTEK -
Miarowa
21 stycznia
18 lutego
17 marca
21 kwietnia

23 czerwca
18 sierpnia
WE WTORKI
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (PDF)

4. Terminy zbiórki odpadów zielonych – domy jednorodzinne
Dotyczy worków pomarańczowych. Jest to usługa dodatkowo płatna.

Zbiórka raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia
kwiecień – 16
maj – 20
czerwiec – 17
lipiec – 15
sierpień – 19
kwiecień – 16
maj – 20
czerwiec – 17
lipiec – 15
sierpień – 19
Dotyczy ulic: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Drzymały, Kłosa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Mamzera, Leśna, Lipowa, Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Pod Lasem, Rybnicka od nr 141 do 375 (tj. od Szkoły Podstawowej do końca ulicy przy granicy z gminą Orzesze), Sasanek, Sosnowa, Stokrotek, Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, WiśniowaDotyczy ulic: Brzeźna, Fityki, Jodłowa, Rybczyńskiego, Olmy, Łuczników, Kiełbasy, Pszczela, Pszczyńska, Rybnicka od nr 1 do 141 (tj. od początku ulicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 928 do Szkoły Podstawowej), Bojdoła, Zajęcza, Zaleśna
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (pdf)

5. Ilość pojemników i worków przypadających na jedną nieruchomość w zależności od liczby mieszkańców zdeklarowanej przez właściciela nieruchomości:

 Pojemniki 120 lWorki 80 lWorki 120 l
dla 1-3 osób1 na odpady zmieszane
1 na popiół
1 szt. na szkło2 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
dla 4-6 osób2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
1 szt. na szkło3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
powyżej 7 osób2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
+ na każde kolejne 2 osoby
dodatkowy pojemnik 120 l
1 szt. na szkło3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
+ na każde kolejne 4 osoby po jednym
dodatkowym worku na odpady
Opracowano na podstawie uchwały nr XIX/193/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 25 maja 2016 r.

Odpady z worków i pojemników na śmieci są odbierane z posesji według harmonogramu nie rzadziej niż raz w miesiącu przez firmy wyłonione w przetargu. Do sierpnia 2020 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wyry odpowiada konsorcjum dwóch firm: Master Odpady i Energia z Tychów (lider konsorcjum) oraz Prezesro Service Południe z Rudy Śląskiej. Wszystkie inne odpady, w tym także wielkogabarytowe czy elektroniczne, można składować przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Zużyte baterie należy zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki, a przeterminowane leki w aptece „Gostyń”. Dodatkowe worki na odpady można nieodpłatnie odbierać w Domu Kultury w Gostyni. Zużyte baterie i akumulatory można zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki w Gostyni.

przykład 1: rodzina pięcioosobowa otrzyma 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na popiół, 3 worki na tworzywa, 3 worki na odpady bio oraz po jednym worku na papier i szkło.

przykład 2: wielopokoleniowa, jedenastoosobowa rodzina otrzyma 4 pojemniki na odpady zmieszane (w tym 2 dodatkowe), 1 pojemnik na popiół, 4 worki na tworzywa, 4 worki na odpady typu bio, 2 worki na papier i 2 worki na szkło.

6. Rodzaje odpadów kwalifikowanych od selekcji i sposób ich gromadzenia:

Rodzaj odpaduPrzykładSposób gromadzenia odpadu
zielone i ogrodowetrawa, liścieworek na odpady biodegradowalne (brązowy)
papier i tekturaprasa codziennaworek na odpady papierowe (niebieski)
tworzywa sztucznebutelki po napojachworek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
metalemetalowe nakrętkiworek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
szkłosłoiki, butelkiworek na szkło (zielony)
tekstyliaubraniatransport do PSZOK
sprzęt elektronicznytelewizortransport do PSZOK
odpady wielkogabarytowemeble, zderzakicykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
baterie i akumulatory-pojemnik w budynku biblioteki
opony-cykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
leki i chemikaliaprzeterminowane lekipojemnik w aptece
odpady budowlanegruztransport do PSZOK
popiół-pojemnik na gruz w okresie zimowym
pozostałe-transport do PSZOK
Opracowano na podstawie uchwały nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.

Przeterminowane, niezużywane i wycofane z użycia leki można nieodpłatnie oddać do utylizacji w aptece „Gostyń”. Wystarczy wrzucić medykament do odpowiednio oznaczonego pojemnika. Leki można oddać w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Nie należy umieszczać w pojemniku termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi bezpłatną zbiórkę sprzętu, który nadaje się do utylizacji. Niepotrzebne telefony komórkowe, zużyte tusze do drukarek i tonery można zostawić w specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczonych w holu budynku. Zużyte elementy można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Domu Kultury.

7. Opłaty miesięczne za wywóz śmieci z terenu Gostyni
Wysokość opłaty za wywóz śmieci, wnoszonej przez właściciela nieruchomości, jest zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Właściciel jest zobowiązany określić za pośrednictwem deklaracji, ile osób zamieszkuje nieruchomość (niezależnie od zameldowań) oraz w jaki sposób mieszkańcy gromadzą odpady.

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki w domu jednorodzinnym, opłata za wywóz śmieci wynosi 23 zł/osoba1 dla gospodarstw do 5 osób (włącznie) i dodatkowo 1 zł za każdą następną osobę zamieszkującą nieruchomość. W przypadku oddawania odpadów zmieszanych (bez selekcji) 46 zł/osoba2. W domu wielorodzinnym przy selektywnej zbiórce odpadów 21 zł/osoba, a przy braku segregacji 46 zł/osoba.

Deklarację składa właściciel nieruchomości. W przypadku zmiany danych lub liczby mieszkańców nieruchomości należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


8. Tabela opłat miesięcznych za wywóz śmieci w zależności od sposobu segregacji odpadów i liczby mieszkańców przypadających na jedno gospodarstwo domowe:

Liczba mieszkańcówZbiórka
selektywna
Bez zbiórki
selektywnej
1 osoba23 zł46 zł
2 osoby46 zł92 zł
3 osoby69 zł138 zł
4 osoby92 zł184 zł
5 osób115 zł230 zł
6 osób116 zł276 zł
7 osób117 zł322 zł
8 osób118 zł368 zł
Na podstawie uchwały nr XII/118/2019 Rady Gminy Wyry (pełna treść)

Zdeklarowaną kwotę za odbiór śmieci właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać raz w miesiącu do piątego dnia następnego miesiąca (bez wezwania do zapłaty) na konto podane przez Urząd Gminy.


9. Inne usługi komunalne
Zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w granicach administracyjnych gminy Wyry posiada osiem przedsiębiorstw. Jeżeli gospodarstwo domowe nie posiada przyłącza do sieci kanalizacji, niezbędna będzie stała umowa na wywóz nieczystości z przydomowego szamba. Pobierz wykaz3.

Wielorazowe torby na zakupy
W dniach 6-7 czerwca 2009 roku wolontariusze z gminnych szkół rozdali mieszkańcom torby ekologiczne z herbem gminy Wyry. W Gostyni za dystrybucję odpowiedzialny był Wolontariat Szkolny. Na każde gospodarstwo domowe przypadła jedna torba. Urząd Gminy w ten sposób zwrócił uwagę mieszkańców na problem reklamówek jednorazowych z tworzywa sztucznego. Podobne akcje w tym czasie przeprowadziły też inne samorządy.


Przypisy:

  1. Uchwała nr XII/118/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 21 listopada 2019 r.
  2. Tamże.
  3. Wykaz udostępniony przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.