Odpady komunalne

 

Właścicielem wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie Gostyni od 1 lipca 2013 roku jest Gmina Wyry. Z tego tytułu Urząd Gminy Wyry organizuje cały system gospodarowania odpadami – reguluje częstotliwość odbioru śmieci, nalicza opłaty za wywóz i zajmuje się ich przetwarzaniem za pośrednictwem konsorcjum firm, wyłonionego w drodze przetargu. Za odpowiednią opłatę – naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – gmina odbiera wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na danej posesji. Zapewnia ponadto odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia śmieci.

Wyszukiwarka EcoHarmonogram – http://plugin.ecoharmonogram.pl/show/?community=wyry

1. Terminy zbiórki odpadów segregowanych z terenu Gostyni dla domów jednorodzinnych

Zbiórka w środę - raz w miesiącuZbiórka w czwartek - raz w miesiącu
luty – 15
marzec – 15
kwiecień – 12
maj – 10
czerwiec – 21
lipiec – 19
sierpień – 23
wrzesień – 20
październik – 18
listopad – 15
grudzień – 13
luty – 16
marzec – 16
kwiecień – 13
maj – 11
czerwiec – 22
lipiec – 20
sierpień – 24
wrzesień – 21
październik – 19
listopad – 16
grudzień – 14
AkacjowaBrzeźna
BrzozowaFranciszka Fityki
BukowaJodłowa
DębowaKpt. Jana Rybczyńskiego
DrzymałyKs. Franciszka Olmy
Franciszka KłosaŁuczników
GrabowaPłk. Władysława Kiełbasy
JarzębinowaPszczela
JesionowaPszczyńska
KasztanowaRybnicka od nr 1 do 141 (tj. Zespołu Szkół)
KlonowaWilhelma Bojdoła
ks. Tomasza MamzeraZajęcza
LeśnaZaleśna
Lipowa
Macierzanki
Magnolii
Miarowa
Motyla
Obrońców Ziemi Śląskiej
Pod Lasem
Rybnicka od nr 141 do
375 (tj. od Zespołu Szkół do końca)
Sasanek
Sosnowa
Stokrotek
Tęczowa
Tyska
Wierzbowa
Wiśniowa
Źródło danych w tabeli: Terminy zbiórki odpadów segregowanych na terenie gminy Wyry (pdf)

2. Terminy zbiórki odpadów zmieszanych z terenu Gminy Wyry dla domów jednorodzinnych

Odpady zmieszane w plastikowych pojemnikach odbierane są z posesji dwa razy w miesiącu.

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
Fityki
Jodłowa
Miarowa
Pszczyńska
od nr 216
Zaleśna
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
13, 27 lutego14, 28 lutego1, 15 lutego2, 16 lutego3, 17 lutego
13, 27 marca14, 28 marca1, 15, 29 marca2, 16, 30 marca3, 17, 31 marca
10, 24 kwietnia11, 25 kwietnia12, 26 kwietnia13, 27 kwietnia14, 28 kwietnia
8, 22 maja9, 23 maja10, 24 maja11, 25 maja12, 26 maja
5, 19 czerwca6, 20 czerwca7, 21 czerwca8, 22 czerwca9, 23 czerwca
3, 17, 31 lipca4, 18 lipca5, 19 lipca6, 20 lipca7, 21 lipca
14, 28 sierpnia1, 11 (pt), 29 sierpnia2, 16, 30 sierpnia3, 17, 31 sierpnia4, 18 sierpnia
11, 25 września12, 26 września13, 27 września14, 28 września1, 15, 29 września
9, 23 października10, 24 października11, 25 października12, 26 października13, 27 października
6, 20 listopada7, 21 listopada8, 22 listopada9, 23 listopada10, 24 listopada
4, 18 grudnia5, 19 grudnia6, 20 grudnia7, 21 grudnia8, 22 grudnia
Źródło danych w tabeli: Harmonogram zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Wyry


3. Terminy odbioru pojemników z popiołem z terenu Gminy Wyry dla domów jednorodzinnych

Popiół w plastikowych pojemnikach odbierany jest raz w miesiącu.

WTOREKCZWARTEKCZWARTEKWTOREKPIĄTEK
Fityki
Jodłowa
Pszczyńska
od nr 216
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Ks. Mamzera 54,56,58
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
16 lutego7 lutego9 lutego7 lutego9 lutego
16 marca7 marca9 marca7 marca9 marca
13 kwietnia4 kwietnia6 kwietnia4 kwietnia6 kwietnia
22 czerwca6 czerwca8 czerwca6 czerwca8 czerwca
10 sierpnia1 sierpnia3 sierpnia1 sierpnia3 sierpnia
12 października3 października5 października3 października5 października
16 listopada7 listopada9 listopada7 listopada9 listopada
14 grudnia5 grudnia7 grudnia5 grudnia7 grudnia
WYJĄTEK:Miarowa
(czwartek)
17 stycznia
14 lutego
14 marca
25 kwietnia
27 czerwca
8 sierpnia
10 października
14 listopada
12 grudnia
Źródło danych w tabeli: Harmonogram zbiórki popiołu z terenu gminy Wyry


4. Terminy zbiórki odpadów zielonych (z worków pomarańczowych – usługa płatna dodatkowo) z terenu Gostyni dla domów jednorodzinnych

Zbiórka w środę - raz w miesiącuZbiórka w czwartek - raz w miesiącu
kwiecień – 13
maj – 25
czerwiec – 22
lipiec – 20
sierpień – 24
wrzesień – 21
październik – 20
listopad – 23
kwiecień – 13
maj – 25
czerwiec – 22
lipiec – 20
sierpień – 24
wrzesień – 21
październik – 20
listopad – 23
AkacjowaBrzeźna
BrzozowaFranciszka Fityki
BukowaJodłowa
DębowaKpt. Jana Rybczyńskiego
DrzymałyKs. Franciszka Olmy
Franciszka KłosaŁuczników
GrabowaPłk. Władysława Kiełbasy
JarzębinowaPszczela
JesionowaPszczyńska
KasztanowaRybnicka od nr 1 do 141 (tj. Zespołu Szkół)
KlonowaWilhelma Bojdoła
ks. Tomasza MamzeraZajęcza
LeśnaZaleśna
Lipowa
Macierzanki
Magnolii
Miarowa
Motyla
Obrońców Ziemi Śląskiej
Pod Lasem
Rybnicka od nr 141 do
375 (tj. od Zespołu Szkół do końca)
Sasanek
Sosnowa
Stokrotek
Tęczowa
Tyska
Wierzbowa
Wiśniowa
Źródło danych w tabeli: Terminy zbiórki odpadów zielonych na terenie gminy Wyry (pdf)

5. Ilość pojemników i worków przypadających na jedną nieruchomość w zależności od liczby mieszkańców zdeklarowanej przez właściciela nieruchomości:


 Pojemniki 120 lWorki 80 lWorki 120 l
dla 1-3 osób1 na odpady zmieszane
1 na popiół
1 szt. na szkło2 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
dla 4-6 osób2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
1 szt. na szkło3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
powyżej 7 osób2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
+ na każde kolejne 2 osoby
dodatkowy pojemnik 120 l
1 szt. na szkło3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
+ na każde kolejne 4 osoby po jednym
dodatkowym worku na odpady
Opracowano na podstawie uchwały nr XIX/193/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 25 maja 2016 r.

Odpady z worków i pojemników na śmieci są odbierane z posesji według harmonogramu nie rzadziej niż raz w miesiącu przez firmy wyłonione w gminnym przetargu. Do 31 grudnia 2016 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wyry odpowiada konsorcjum dwóch firm: Master Odpady i Energia z Tychów (lider konsorcjum) oraz Tönsmeier Południe z Rudy Śląskiej. Wszystkie inne odpady, w tym także wielkogabarytowe czy elektroniczne, można składować przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Zużyte baterie należy zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki, a przeterminowane leki w aptece „Gostyń”. Dodatkowe worki na odpady można nieodpłatnie odbierać w Domu Kultury w Gostyni. Zużyte baterie i akumulatory można zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki w Gostyni.

przykład 1: rodzina pięcioosobowa otrzyma 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na popiół, 3 worki na tworzywa, 3 worki na odpady bio oraz po jednym worku na papier i szkło.

przykład 2: wielopokoleniowa, jedenastoosobowa rodzina otrzyma 4 pojemniki na odpady zmieszane (w tym 2 dodatkowe), 1 pojemnik na popiół, 4 worki na tworzywa, 4 worki na odpady typu bio, 2 worki na papier i 2 worki na szkło.


6. Rodzaje odpadów kwalifikowanych od selekcji i sposób ich gromadzenia:


Rodzaj odpaduPrzykładSposób gromadzenia odpadu
zielone i ogrodowetrawa, liścieworek na odpady biodegradowalne (brązowy)
papier i tekturaprasa codziennaworek na odpady papierowe (niebieski)
tworzywa sztucznebutelki po napojachworek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
metalemetalowe nakrętkiworek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
szkłosłoiki, butelkiworek na szkło (zielony)
tekstyliaubraniatransport do PSZOK
sprzęt elektronicznytelewizortransport do PSZOK
odpady wielkogabarytowemeble, zderzakicykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
baterie i akumulatory-pojemnik w budynku biblioteki
opony-cykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
leki i chemikaliaprzeterminowane lekipojemnik w aptece
odpady budowlanegruztransport do PSZOK
popiół-pojemnik na gruz w okresie zimowym
pozostałe-transport do PSZOK
Opracowano na podstawie uchwały nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.

Przeterminowane, niezużywane i wycofane z użycia leki można nieodpłatnie oddać do utylizacji w aptece „Gostyń”. Wystarczy wrzucić medykament do odpowiednio oznaczonego pojemnika. Leki można oddać w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Nie należy umieszczać w pojemniku termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi bezpłatną zbiórkę sprzętu, który nadaje się do utylizacji. Niepotrzebne telefony komórkowe, zużyte tusze do drukarek i tonery można zostawić w specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczonych w holu budynku. Zużyte elementy można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Domu Kultury.


7. Opłaty miesięczne za wywóz śmieci z terenu Gostyni


Wysokość opłaty za wywóz śmieci, wnoszonej przez właściciela nieruchomości, jest zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Właściciel jest zobowiązany określić za pośrednictwem deklaracji, ile osób zamieszkuje nieruchomość (niezależnie od zameldowań) oraz w jaki sposób mieszkańcy gromadzą odpady.

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki w domu jednorodzinnym, opłata za wywóz śmieci wynosi 16 zł/osoba1 dla gospodarstw do 5 osób (włącznie) i dodatkowo 1 zł za każdą następną osobę zamieszkującą nieruchomość. W przypadku oddawania odpadów zmieszanych (bez selekcji) 32 zł /osoba2. W domu wielorodzinnym przy selektywnej zbiórce odpadów 14 zł/osoba, a przy braku segregacji 28 zł /osoba.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami


Kliknij miniaturę, aby pobrać wzór deklaracji do wypełnienia

Wzór deklaracji na podstawie uchwały nr XXIV/230/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 24 listopada 2016r.

Deklarację składa właściciel nieruchomości. W przypadku zmiany danych lub liczby mieszkańców nieruchomości należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


8. Tabela opłat miesięcznych za wywóz śmieci w zależności od sposobu segregacji odpadów i liczby mieszkańców przypadających na jedno gospodarstwo domowe:


Liczba mieszkańców
w gospodarstwie domowym
Zbiórka
selektywna
Bez zbiórki
selektywnej
1 osoba16 zł32 zł
2 osoby32 zł64 zł
3 osoby48 zł96 zł
4 osoby64 zł128 zł
5 osób80 zł160 zł
6 osób81 zł192 zł
7 osób82 zł224 zł
8 osób83 zł256 zł
9 osób84 zł288 zł
10 osób85 zł320 zł
Opracowano na podstawie uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.

Zdeklarowaną kwotę za odbiór śmieci właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać raz w miesiącu do piątego dnia następnego miesiąca (bez wezwania do zapłaty) na konto podane przez Urząd Gminy.


9. Inne usługi komunalne

Zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Wyry posiada osiem przedsiębiorstw. Jeżeli gospodarstwo domowe nie posiada przyłącza do sieci kanalizacji, niezbędna będzie stała umowa na wywóz nieczystości z przydomowego szamba. Pobierz wykaz3.


Wielorazowe torby na zakupy

W dniach 6 – 7 czerwca 2009 roku wolontariusze z gminnych szkół rozdali mieszkańcom torby ekologiczne z herbem Gminy Wyry. W Gostyni za dystrybucję odpowiedzialny był Wolontariat Szkolny. Na każde gospodarstwo domowe przypadła jedna torba. Urząd Gminy w ten sposób zwrócił uwagę mieszkańców na problem reklamówek jednorazowych z tworzywa sztucznego. Podobne akcje w tym czasie przeprowadziły też inne samorządy.

Przypisy:

  1. Uchwała nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.
  2. Tamże.
  3. Wykaz udostępniony przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji