Odpady komunalne

Właścicielem wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie Gostyni od 1 lipca 2013 roku jest gmina Wyry. Z tego tytułu Urząd Gminy Wyry organizuje cały system gospodarowania odpadami – reguluje częstotliwość odbioru śmieci, nalicza opłaty za wywóz i zajmuje się ich przetwarzaniem za pośrednictwem konsorcjum firm, wyłonionego w drodze przetargu. Za odpowiednią opłatę – naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – gmina odbiera wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na danej posesji. Zapewnia ponadto odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia śmieci.

Wyszukiwarka EcoHarmonogram
2020 – terminarz zbiorczy w PDF, dwie strony: harmonogram2020


1. Terminy zbiórki odpadów segregowanych – domy jednorodzinne
Odpady segregowane w workach odbierane są z posesji raz w miesiącu.

Zbiórka w poniedziałek - raz w miesiącu Zbiórka we wtorek - raz w miesiącu
styczeń – 20
luty – 17
marzec – 16
kwiecień – 14
maj – 18
czerwiec – 15
lipiec – 13
sierpień – 17
styczeń – 21
luty – 18
marzec – 17
kwiecień – 15
maj – 19
czerwiec – 16
lipiec – 14
sierpień – 18
Dotyczy ulic: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Drzymały, Kłosa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Mamzera, Leśna, Lipowa, Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Pod Lasem, Rybnicka od nr 141 do 375 (tj. od Szkoły Podstawowej do końca ulicy przy granicy z gminą Orzesze), Sasanek, Sosnowa, Stokrotek, Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, Wiśniowa Dotyczy ulic: Brzeźna, Fityki, Jodłowa, Rybczyńskiego, Olmy, Łuczników, Kiełbasy, Pszczela, Pszczyńska, Rybnicka od nr 1 do 141 (tj. od początku ulicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 928 do Szkoły Podstawowej), Bojdoła, Zajęcza, Zaleśna
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (pdf)
2. Terminy zbiórki odpadów zmieszanych – domy jednorodzinne
Odpady zmieszane w plastikowych pojemnikach odbierane są z posesji dwa razy w miesiącu.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Fityki
Jodłowa
Miarowa
Pszczyńska
od nr 216
Zaleśna
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
13, 27
stycznia
14, 28
stycznia
2 (czw), 15, 29
stycznia
3 (pt), 16, 30
stycznia
4 (so), 17, 31
stycznia
10, 24 lutego 11, 25 lutego 12, 26 lutego 13, 27 lutego 14, 28 lutego
9, 23 marca 10, 24 marca 11, 25 marca 12, 26 marca 13, 27 marca
6, 20 kwietnia 7, 21
kwietnia
8, 22
kwietnia
9, 23
kwietnia
10, 24
kwietnia
4, 18 maja 5, 19 maja 6, 20 maja 7, 21 maja 8, 22 maja
1, 15, 29
czerwca
2, 16, 30
czerwca
3, 17
czerwca
4, 18
czerwca
5, 19
czerwca
13, 27 lipca 14, 28 lipca 1, 15, 29 lipca 2, 16, 30 lipca 3, 17, 31 lipca
10, 24
sierpnia
11, 25
sierpnia
12, 26
sierpnia
13, 27
sierpnia
14, 28
sierpnia
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (PDF)
3. Terminy odbioru pojemników z popiołem – domy jednorodzinne
Popiół w plastikowych pojemnikach odbierany jest raz w miesiącu.

CZWARTEK WTOREK CZWARTEK WTOREK CZWARTEK
Fityki
Jodłowa
Pszczyńska
od nr 216
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Ks. Mamzera 54,56,58
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
16 stycznia 14 stycznia 8 stycznia 7 stycznia 16 stycznia
13 lutego 11 lutego 6 lutego 4 lutego 13 lutego
12 marca 10 marca 5 marca 3 marca 12 marca
16 kwietnia 7 kwietnia 2 kwietnia 1 kwietnia 9 kwietnia
18 czerwca 8 czerwca 4 czerwca 2 czerwca 9 czerwca
13 sierpnia 11 sierpnia 6 sierpnia 4 sierpnia 13 sierpnia
WYJĄTEK -
Miarowa
21 stycznia
18 lutego
17 marca
21 kwietnia
23 czerwca
18 sierpnia
WE WTORKI
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (PDF)
4. Terminy zbiórki odpadów zielonych – domy jednorodzinne
Dotyczy worków pomarańczowych. Jest to usługa dodatkowo płatna.

Zbiórka raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia
kwiecień – 16
maj – 20
czerwiec – 17
lipiec – 15
sierpień – 19
kwiecień – 16
maj – 20
czerwiec – 17
lipiec – 15
sierpień – 19
Dotyczy ulic: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Drzymały, Kłosa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Mamzera, Leśna, Lipowa, Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Pod Lasem, Rybnicka od nr 141 do 375 (tj. od Szkoły Podstawowej do końca ulicy przy granicy z gminą Orzesze), Sasanek, Sosnowa, Stokrotek, Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, Wiśniowa Dotyczy ulic: Brzeźna, Fityki, Jodłowa, Rybczyńskiego, Olmy, Łuczników, Kiełbasy, Pszczela, Pszczyńska, Rybnicka od nr 1 do 141 (tj. od początku ulicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 928 do Szkoły Podstawowej), Bojdoła, Zajęcza, Zaleśna
Źródło danych w tabeli: Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok (pdf)
5. Ilość pojemników i worków przypadających na jedną nieruchomość w zależności od liczby mieszkańców zdeklarowanej przez właściciela nieruchomości:

  Pojemniki 120 l Worki 80 l Worki 120 l
dla 1-3 osób 1 na odpady zmieszane
1 na popiół
1 szt. na szkło 2 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
dla 4-6 osób 2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
1 szt. na szkło 3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
powyżej 7 osób 2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
+ na każde kolejne 2 osoby
dodatkowy pojemnik 120 l
1 szt. na szkło 3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
+ na każde kolejne 4 osoby po jednym
dodatkowym worku na odpady
Opracowano na podstawie uchwały nr XIX/193/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 25 maja 2016 r.


Odpady z worków i pojemników na śmieci są odbierane z posesji według harmonogramu nie rzadziej niż raz w miesiącu przez firmy wyłonione w przetargu. Do sierpnia 2020 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wyry odpowiada konsorcjum dwóch firm: Master Odpady i Energia z Tychów (lider konsorcjum) oraz Prezesro Service Południe z Rudy Śląskiej. Wszystkie inne odpady, w tym także wielkogabarytowe czy elektroniczne, można składować przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Zużyte baterie należy zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki, a przeterminowane leki w aptece „Gostyń”. Dodatkowe worki na odpady można nieodpłatnie odbierać w Domu Kultury w Gostyni. Zużyte baterie i akumulatory można zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki w Gostyni.

przykład 1: rodzina pięcioosobowa otrzyma 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na popiół, 3 worki na tworzywa, 3 worki na odpady bio oraz po jednym worku na papier i szkło.

przykład 2: wielopokoleniowa, jedenastoosobowa rodzina otrzyma 4 pojemniki na odpady zmieszane (w tym 2 dodatkowe), 1 pojemnik na popiół, 4 worki na tworzywa, 4 worki na odpady typu bio, 2 worki na papier i 2 worki na szkło.


6. Rodzaje odpadów kwalifikowanych od selekcji i sposób ich gromadzenia:

Rodzaj odpadu Przykład Sposób gromadzenia odpadu
zielone i ogrodowe trawa, liście worek na odpady biodegradowalne (brązowy)
papier i tektura prasa codzienna worek na odpady papierowe (niebieski)
tworzywa sztuczne butelki po napojach worek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
metale metalowe nakrętki worek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
szkło słoiki, butelki worek na szkło (zielony)
tekstylia ubrania transport do PSZOK
sprzęt elektroniczny telewizor transport do PSZOK
odpady wielkogabarytowe meble, zderzaki cykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
baterie i akumulatory - pojemnik w budynku biblioteki
opony - cykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
leki i chemikalia przeterminowane leki pojemnik w aptece
odpady budowlane gruz transport do PSZOK
popiół - pojemnik na gruz w okresie zimowym
pozostałe - transport do PSZOK
Opracowano na podstawie uchwały nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.


Przeterminowane, niezużywane i wycofane z użycia leki można nieodpłatnie oddać do utylizacji w aptece „Gostyń”. Wystarczy wrzucić medykament do odpowiednio oznaczonego pojemnika. Leki można oddać w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Nie należy umieszczać w pojemniku termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi bezpłatną zbiórkę sprzętu, który nadaje się do utylizacji. Niepotrzebne telefony komórkowe, zużyte tusze do drukarek i tonery można zostawić w specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczonych w holu budynku. Zużyte elementy można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Domu Kultury.


7. Opłaty miesięczne za wywóz śmieci z terenu Gostyni
Wysokość opłaty za wywóz śmieci, wnoszonej przez właściciela nieruchomości, jest zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Właściciel jest zobowiązany określić za pośrednictwem deklaracji, ile osób zamieszkuje nieruchomość (niezależnie od zameldowań) oraz w jaki sposób mieszkańcy gromadzą odpady.

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki w domu jednorodzinnym, opłata za wywóz śmieci wynosi 23 zł/osoba1 dla gospodarstw do 5 osób (włącznie) i dodatkowo 1 zł za każdą następną osobę zamieszkującą nieruchomość. W przypadku oddawania odpadów zmieszanych (bez selekcji) 46 zł/osoba2. W domu wielorodzinnym przy selektywnej zbiórce odpadów 21 zł/osoba, a przy braku segregacji 46 zł/osoba.

Deklarację składa właściciel nieruchomości. W przypadku zmiany danych lub liczby mieszkańców nieruchomości należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


8. Tabela opłat miesięcznych za wywóz śmieci w zależności od sposobu segregacji odpadów i liczby mieszkańców przypadających na jedno gospodarstwo domowe:

Liczba mieszkańców Zbiórka
selektywna
Bez zbiórki
selektywnej
1 osoba 23 zł 46 zł
2 osoby 46 zł 92 zł
3 osoby 69 zł 138 zł
4 osoby 92 zł 184 zł
5 osób 115 zł 230 zł
6 osób 116 zł 276 zł
7 osób 117 zł 322 zł
8 osób 118 zł 368 zł
Na podstawie uchwały nr XII/118/2019 Rady Gminy Wyry (pełna treść)


Zdeklarowaną kwotę za odbiór śmieci właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać raz w miesiącu do piątego dnia następnego miesiąca (bez wezwania do zapłaty) na konto podane przez Urząd Gminy.


9. Inne usługi komunalne
Zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w granicach administracyjnych gminy Wyry posiada osiem przedsiębiorstw. Jeżeli gospodarstwo domowe nie posiada przyłącza do sieci kanalizacji, niezbędna będzie stała umowa na wywóz nieczystości z przydomowego szamba. Pobierz wykaz3.


Wielorazowe torby na zakupy
W dniach 6-7 czerwca 2009 roku wolontariusze z gminnych szkół rozdali mieszkańcom torby ekologiczne z herbem gminy Wyry. W Gostyni za dystrybucję odpowiedzialny był Wolontariat Szkolny. Na każde gospodarstwo domowe przypadła jedna torba. Urząd Gminy w ten sposób zwrócił uwagę mieszkańców na problem reklamówek jednorazowych z tworzywa sztucznego. Podobne akcje w tym czasie przeprowadziły też inne samorządy.


Przypisy:

  1. Uchwała nr XII/118/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 21 listopada 2019 r.
  2. Tamże.
  3. Wykaz udostępniony przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.