Odpady komunalne

Właścicielem wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie Gostyni od 1 lipca 2013 roku jest gmina Wyry. Z tego tytułu Urząd Gminy Wyry organizuje cały system gospodarowania odpadami – reguluje częstotliwość odbioru śmieci, nalicza opłaty za wywóz i zajmuje się ich przetwarzaniem za pośrednictwem konsorcjum firm, wyłonionego w drodze przetargu. Za odpowiednią opłatę – naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – gmina odbiera wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na danej posesji. Zapewnia ponadto odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia śmieci.

Wyszukiwarka EcoHarmonogram

2019 – pliki PDF do druku: Odpady segregowane, Odpady zmieszane, Popiół, Zielone, Segregowane pojemniki, Gabaryty i elektrośmieci.


1. Terminy zbiórki odpadów segregowanych – domy jednorodzinne
Odpady segregowane w workach odbierane są z posesji raz w miesiącu.

Zbiórka w środę - raz w miesiącu Zbiórka w czwartek - raz w miesiącu
styczeń – 16
luty – 13
marzec – 13
kwiecień – 10
maj – 15
czerwiec – 12
lipiec – 17
sierpień – 14
wrzesień – 18
październik – 16
listopad – 14
grudzień – 11
styczeń – 17
luty – 14
marzec – 14
kwiecień – 11
maj – 16
czerwiec – 13
lipiec – 18
sierpień – 16
wrzesień – 19
październik – 17
listopad – 15
grudzień – 12
Akacjowa Brzeźna
Brzozowa Franciszka Fityki
Bukowa Jodłowa
Dębowa Kpt. Jana Rybczyńskiego
Drzymały Ks. Franciszka Olmy
Franciszka Kłosa Łuczników
Grabowa Płk. Władysława Kiełbasy
Jarzębinowa Pszczela
Jesionowa Pszczyńska
Kasztanowa Rybnicka od nr 1 do 141 (tj. Zespołu Szkół)
Klonowa Wilhelma Bojdoła
ks. Tomasza Mamzera Zajęcza
Leśna Zaleśna
Lipowa
Macierzanki
Magnolii
Miarowa
Motyla
Obrońców Ziemi Śląskiej
Pod Lasem
Rybnicka od nr 141 do
375 (tj. od Zespołu Szkół do końca)
Sasanek
Sosnowa
Stokrotek
Tęczowa
Tyska
Wierzbowa
Wiśniowa
Źródło danych w tabeli: Terminy zbiórki odpadów segregowanych na terenie gminy Wyry (pdf)
2. Terminy zbiórki odpadów zmieszanych – domy jednorodzinne
Odpady zmieszane w plastikowych pojemnikach odbierane są z posesji dwa razy w miesiącu.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Fityki
Jodłowa
Miarowa
Pszczyńska
od nr 216
Zaleśna
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
14, 28
stycznia
2 (śr), 15, 29
stycznia
3 (czw), 16, 30
stycznia
4 (pt), 17, 31
stycznia
5 (so), 18
stycznia
11, 25 lutego 12, 26 lutego 13, 27 lutego 14, 28 lutego 1, 15 lutego
11, 25 marca 12, 26 marca 13, 27 marca 14, 28 marca 1, 15, 29 marca
8, 19 (pt) kwietnia 9, 23
kwietnia
10, 24
kwietnia
12, 26
kwietnia
12, 26
kwietnia
6, 20 maja 7, 21 maja 8, 22 maja 11, 25 maja 11, 25 maja
3, 17
czerwca
4, 18
czerwca
5, 19
czerwca
6, 21 (pt)
czerwca
7, 22 (so)
czerwca
1, 15, 29 lipca 2, 16, 30 lipca 3, 17, 31 lipca 4, 18 lipca 5, 19 lipca
12, 26
sierpnia
13, 26
sierpnia
14, 28
sierpnia
1, 16 (pt), 29
sierpnia
2, 17 (so), 30
sierpnia
9, 23 września 10, 24 września 11, 25 września 12, 26 września 13, 27 września
7, 21 października 8, 22 października 9, 23 października 10, 24 października 11, 25 października
4, 18 listopada 5, 19 listopada 6, 20 listopada 7, 21 listopada 8, 22 listopada
2, 16, 30 grudnia 3, 17, 31 grudnia 4, 18 grudnia 5, 19 grudnia 6, 20 grudnia
Źródło danych w tabeli: Harmonogram zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Wyry
3. Terminy odbioru pojemników z popiołem – domy jednorodzinne
Popiół w plastikowych pojemnikach odbierany jest raz w miesiącu.

CZWARTEK WTOREK CZWARTEK WTOREK CZWARTEK
Fityki
Jodłowa
Pszczyńska
od nr 216
Bojdoła
Brzeźna
Grabowa
Kiełbasy
Olmy
Pszczela
Rybczyńskiego
Rybnicka do nr 175
Zajęcza
Akacjowa
Jarzębinowa
Jesionowa
Kasztanowa
Klonowa
Leśna
Magnolii
Mamzera
Rybnicka od nr 176
Wiśniowa
Brzozowa
Bukowa
Dębowa
Drzymały
Kłosa
Ks. Mamzera 54,56,58
Lipowa
Motyla
Obr. Ziemi Śl.
Sasanek
Stokortek
Łuczników
Macierzanki
Pod Lasem
Sosnowa
Tęczowa
Tyska
Zaleśna
17 stycznia 8 stycznia 10 stycznia 8 stycznia 10 stycznia
14 lutego 5 lutego 7 lutego 5 lutego 7 lutego
21 marca 12 marca 7 marca 5 marca 14 marca
11 kwietnia 9 kwietnia 4 kwietnia 2 kwietnia 11 kwietnia
13 czerwca 11 czerwca 6 czerwca 4 czerwca 13 czerwca
22 sierpnia 6 sierpnia 8 sierpnia 6 sierpnia 8 sierpnia
17 października 8 października 3 października 1 października 10 października
14 listopada 5 listopada 7 listopada 5 listopada 7 listopada
12 grudnia 10 grudnia 5 grudnia 3 grudnia 12 grudnia
WYJĄTEK -
Miarowa

(wtorek)
22 stycznia
19 lutego
19 marca
16 kwietnia
18 czerwca
20 sierpnia
22 października
19 listopada
17 grudnia
Źródło danych w tabeli: Harmonogram zbiórki popiołu z terenu gminy Wyry
4. Terminy zbiórki odpadów zielonych – domy jednorodzinne
Dotyczy worków pomarańczowych. Jest to usługa dodatkowo płatna.

Zbiórka w środę - raz w miesiącu
kwiecień – 10
maj – 15
czerwiec – 12
lipiec – 17
sierpień – 14
wrzesień – 18
październik – 16
listopad – 13
Obejmuje wszystkie ulice w gminie
Źródło danych w tabeli: Terminy zbiórki odpadów zielonych na terenie gminy Wyry (pdf)
5. Ilość pojemników i worków przypadających na jedną nieruchomość w zależności od liczby mieszkańców zdeklarowanej przez właściciela nieruchomości:

  Pojemniki 120 l Worki 80 l Worki 120 l
dla 1-3 osób 1 na odpady zmieszane
1 na popiół
1 szt. na szkło 2 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
dla 4-6 osób 2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
1 szt. na szkło 3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
powyżej 7 osób 2 na odpady zmieszane
(lub 1 o pojemności 240 l)
1 na popiół
+ na każde kolejne 2 osoby
dodatkowy pojemnik 120 l
1 szt. na szkło 3 szt. na tworzywa sztuczne i metale
3 szt. na odpady biodegradowalne
1 szt. na papier i tekturę
+ na każde kolejne 4 osoby po jednym
dodatkowym worku na odpady
Opracowano na podstawie uchwały nr XIX/193/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 25 maja 2016 r.


Odpady z worków i pojemników na śmieci są odbierane z posesji według harmonogramu nie rzadziej niż raz w miesiącu przez firmy wyłonione w gminnym przetargu. Do 31 grudnia 2016 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wyry odpowiada konsorcjum dwóch firm: Master Odpady i Energia z Tychów (lider konsorcjum) oraz Tönsmeier Południe z Rudy Śląskiej. Wszystkie inne odpady, w tym także wielkogabarytowe czy elektroniczne, można składować przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Zużyte baterie należy zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki, a przeterminowane leki w aptece „Gostyń”. Dodatkowe worki na odpady można nieodpłatnie odbierać w Domu Kultury w Gostyni. Zużyte baterie i akumulatory można zostawić w pojemniku znajdującym się w holu biblioteki w Gostyni.

przykład 1: rodzina pięcioosobowa otrzyma 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na popiół, 3 worki na tworzywa, 3 worki na odpady bio oraz po jednym worku na papier i szkło.

przykład 2: wielopokoleniowa, jedenastoosobowa rodzina otrzyma 4 pojemniki na odpady zmieszane (w tym 2 dodatkowe), 1 pojemnik na popiół, 4 worki na tworzywa, 4 worki na odpady typu bio, 2 worki na papier i 2 worki na szkło.


6. Rodzaje odpadów kwalifikowanych od selekcji i sposób ich gromadzenia:

Rodzaj odpadu Przykład Sposób gromadzenia odpadu
zielone i ogrodowe trawa, liście worek na odpady biodegradowalne (brązowy)
papier i tektura prasa codzienna worek na odpady papierowe (niebieski)
tworzywa sztuczne butelki po napojach worek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
metale metalowe nakrętki worek na tworzywa sztuczne i metale (żółty)
szkło słoiki, butelki worek na szkło (zielony)
tekstylia ubrania transport do PSZOK
sprzęt elektroniczny telewizor transport do PSZOK
odpady wielkogabarytowe meble, zderzaki cykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
baterie i akumulatory - pojemnik w budynku biblioteki
opony - cykliczna zbiórka raz w roku (wystawka)
leki i chemikalia przeterminowane leki pojemnik w aptece
odpady budowlane gruz transport do PSZOK
popiół - pojemnik na gruz w okresie zimowym
pozostałe - transport do PSZOK
Opracowano na podstawie uchwały nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.


Przeterminowane, niezużywane i wycofane z użycia leki można nieodpłatnie oddać do utylizacji w aptece „Gostyń”. Wystarczy wrzucić medykament do odpowiednio oznaczonego pojemnika. Leki można oddać w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Nie należy umieszczać w pojemniku termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi bezpłatną zbiórkę sprzętu, który nadaje się do utylizacji. Niepotrzebne telefony komórkowe, zużyte tusze do drukarek i tonery można zostawić w specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczonych w holu budynku. Zużyte elementy można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Domu Kultury.


7. Opłaty miesięczne za wywóz śmieci z terenu Gostyni

Wysokość opłaty za wywóz śmieci, wnoszonej przez właściciela nieruchomości, jest zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Właściciel jest zobowiązany określić za pośrednictwem deklaracji, ile osób zamieszkuje nieruchomość (niezależnie od zameldowań) oraz w jaki sposób mieszkańcy gromadzą odpady.

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki w domu jednorodzinnym, opłata za wywóz śmieci wynosi 16 zł/osoba1 dla gospodarstw do 5 osób (włącznie) i dodatkowo 1 zł za każdą następną osobę zamieszkującą nieruchomość. W przypadku oddawania odpadów zmieszanych (bez selekcji) 32 zł/osoba2. W domu wielorodzinnym przy selektywnej zbiórce odpadów 14 zł/osoba, a przy braku segregacji 28 zł/osoba.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami


Kliknij miniaturę, aby pobrać wzór deklaracji do wypełnienia

Wzór deklaracji na podstawie uchwały nr XXIV/230/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 24 listopada 2016r.

Deklarację składa właściciel nieruchomości. W przypadku zmiany danych lub liczby mieszkańców nieruchomości należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
8. Tabela opłat miesięcznych za wywóz śmieci w zależności od sposobu segregacji odpadów i liczby mieszkańców przypadających na jedno gospodarstwo domowe:

Liczba mieszkańców
w gospodarstwie domowym
Zbiórka
selektywna
Bez zbiórki
selektywnej
1 osoba 16 zł 32 zł
2 osoby 32 zł 64 zł
3 osoby 48 zł 96 zł
4 osoby 64 zł 128 zł
5 osób 80 zł 160 zł
6 osób 81 zł 192 zł
7 osób 82 zł 224 zł
8 osób 83 zł 256 zł
9 osób 84 zł 288 zł
10 osób 85 zł 320 zł
Opracowano na podstawie uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.


Zdeklarowaną kwotę za odbiór śmieci właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać raz w miesiącu do piątego dnia następnego miesiąca (bez wezwania do zapłaty) na konto podane przez Urząd Gminy.


9. Inne usługi komunalne
Zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Wyry posiada osiem przedsiębiorstw. Jeżeli gospodarstwo domowe nie posiada przyłącza do sieci kanalizacji, niezbędna będzie stała umowa na wywóz nieczystości z przydomowego szamba. Pobierz wykaz3.


Wielorazowe torby na zakupy
W dniach 6-7 czerwca 2009 roku wolontariusze z gminnych szkół rozdali mieszkańcom torby ekologiczne z herbem gminy Wyry. W Gostyni za dystrybucję odpowiedzialny był Wolontariat Szkolny. Na każde gospodarstwo domowe przypadła jedna torba. Urząd Gminy w ten sposób zwrócił uwagę mieszkańców na problem reklamówek jednorazowych z tworzywa sztucznego. Podobne akcje w tym czasie przeprowadziły też inne samorządy.


Przypisy:

  1. Uchwała nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r.
  2. Tamże.
  3. Wykaz udostępniony przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.