W sobotę 8 października odbędzie się „Jesienny Spacer z Historią”

Urząd Gminy Wyry zaprasza do udziału w wyjątkowym jesiennym spacerze historycznym, który w sobotę 8 października przebiegać będzie na trasie od schronu bojowego „Sowiniec” do schronu polowego na Starej Pile. W trakcie wędrówki z przewodnikiem będzie można m.in. posłuchać opowieści dotyczących historii gminy i zwiedzić schron polowy.

Radni dali wójtowi zielone światło ws. budowy PSZOK w Gostyni

Rada Gminy Wyry podczas XLV sesji mającej miejsce w czwartek 29 września, podjęła uchwałę, na mocy której polecono Wójtowi Gminy Wyry podjęcie działań zmierzających do budowy drugiego w gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie po Garkacie przy ul. Łuczników w Gostyni.

W gminie Wyry powołana zostanie Gminna Rada Seniorów

Podczas XLV sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w czwartek 29 września, radni przyjęli uchwałę, na mocy której w gminie Wyry uformuje się Gminna Rada Seniorów. Nowy organ doradczy gminy ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w lokalnej społeczności.

Drugi powiatowy punkt wspierania rehabilitacji powstał w Gostyni

Na parterze budynku po poczcie, dokładnie w miejscu, w którym pierwotnie działał urząd pocztowy a potem oddział jastrzębskiego banku spółdzielczego, utworzony został drugi powiatowy punkt „Rehabilitacja 25 plus” prowadzony przez mikołowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).