O reformie systemu edukacji w DK

6 marca o godz. 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury obędzie się spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Katowicach i gminy Wyry, na temat przyjętych już zmian w systemie edukacji (więcej…)


Mniejsza konkurencja dla DW 928

3 projekty starające się o dofinansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich z naboru RPO WSL na lata 2014-2020 zostały wykreślone z listy. W konkursie z 29 projektów zostało zatem 26, w tym ten dotyczący DW 928 (więcej…)


Dyżury radnych w 2017 roku

Radni Gminy Wyry z Gostyni zapraszają mieszkańców na spotkania w sprawach bieżących do Domu Kultury w Gostyni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17.00. Najbliższy dyżur odbędzie się 6 marca (więcej…)


Zmiana nawyków szansą na poprawę jakości powietrza. Kampania antysmogowa trwa

Opublikowano     14 lutego 2017    Autor: Synek z Feldstrasse   


Koniec starego i początek nowego roku upłynął w regionie pod znakiem siarczystych mrozów i… smogu. Komunikaty z Regionalnego Systemu Ostrzegania o przekroczeniu dobowej normy emisji pyłu zawieszonego na górnośląskich stacjach pomiarowych, w tym tej najbliższej przy ulicy Tołstoja w Tychach, pojawiały się na ekranach smartfonów równie często co ostrzeżenia o bardzo niskich jak na ostatnie lata temperaturach, które schodziły grubo poniżej zera. Wraz z komunikatami o słabej jakości powietrza (często o treści niczym z powieści post-apo) na szczeblu samorządu województwa ruszyła licytacja pomysłów na wyeliminowanie z regionu tego niekorzystnego dla zdrowia zjawiska, czego efektem stał się projekt uchwały antysmogowej. Do reakcji doszło też w gminie Wyry, w której do walki o lepsze powietrze przystąpiono jeszcze w grudniu 2016 roku w sposób mało inwazyjny, ale jak się okazało dość skuteczny – postawiono na aktywną promocję niskoemisyjnego palenia, która w przyszłości nie tylko będzie kontynuowana, ale też być może – jeśli znajdą się…


„Tragedia Górnośląska 1945” – spotkanie i projekcja filmu o wydarzeniach sprzed 72 lat

Opublikowano     2 lutego 2017    Autor: Patryk Fila   


2 lutego w Domu Kultury w Gostyni miała miejsce projekcja filmu „Tragedia Górnośląska 1945” w reżyserii Aleksandry Fudali i Adama Turuli, traktującego o powojennych deportacjach ludności górnośląskiej, do jakich dochodziło po wkroczeniu na teren regionu żołnierzy Armii Czerwonej. Do obejrzenia dokumentu, a także wysłuchania krótkiej prelekcji, wymiany spostrzeżeń i wspomnień, mieszkańców Gostyni i Wyr zaprosiły organizacje regionalne – koło terenowe Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim oraz Górnośląskie Stowarzyszenie Pamięci Historycznej, które w ten sposób włączyły gminę Wyry w cykl powiatowych wydarzeń związanych z obchodami Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Spotkanie w sali widowiskowej rozpoczęło się o godz. 17.30, z udziałem kilkunastu mieszkańców, wśród których znaleźli się autorzy monografii Gostyni oraz radni z Gostyni i Wyr. W tematykę Tragedii Górnośląskiej wszystkich zgromadzonych wprowadził pan Marek Gołosz, przewodniczący Koła Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim, który całe spotkanie też poprowadził. Po omówieniem kluczowych kwestii, nastąpiła projekcja obrazu, która niewątpliwie wywarła wrażenie…


Plany inwestycyjne zdominowały styczniowe posiedzenie komisji gostyńskiej

Opublikowano     26 stycznia 2017    Autor: Patryk Fila    | Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń |


24 stycznia w sali narad Urzędu Gminy Wyry odbyło się pierwsze w 2017 roku posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, którym przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Piotr Profaska. Głównym celem styczniowego posiedzenia było omówienie zamierzeń inwestycyjnych gminy dla miejscowości Gostyń na kolejne lata. Radni, z udziałem osób związanych z poszczególnymi projektami, omówili tego dnia projekt przebudowy ul. Rybnickiej, zapoznali się z koncepcją uwspólnienia elewacji budynków w centrum, planem modernizacji przedszkola, projektem modernizacji parkingu za ośrodkiem zdrowia, a także koncepcją rozbudowy świetlicy szkolnej. W obradach poza radnymi z Gostyni, udział wzięła sekretarz gminy Ewa Placha, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut wraz ze współpracownikami, a także zaproszeni goście. Projekt przebudowy ul. Rybnickiej Obrady rozpoczęły się oficjalnie o godz. 15.00. Tuż po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji (do czego doszło jednogłośnie), radni przystąpili do omówienia wszystkich założeń projektu przebudowy ul. Rybnickiej (droga…