Kadencja samorządu przedłużona. Wybory dopiero w 2024 roku

Prezydent RP podpisał ustawę o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Na jej mocy kadencja samorządu wydłuży się o pół roku, a zaplanowane na jesień 2023 roku wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województw przeniesione zostaną na wiosnę 2024 roku.

Powstał plan rozwoju sieci drogowej. Trwają konsultacje

Na zlecenie Urzędu Gminy Wyry przygotowany został Plan Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Wyry na lata 2022-2030. Pełną treść tego opracowania udostępniono w sieci w ramach konsultacji z mieszkańcami, które potrwają do piątku 25 listopada. Plan w całości odnosi się do gminnej sieci dróg, w tym pod kątem przyszłych inwestycji.

Jest przetarg na przebudowę DW 928. Otwarcie ofert za 5 tygodni

DW 928

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928. Z dokumentacji przetargowej wynika, że odcinek gostyński powinien zostać wykonany w ciągu 19 miesięcy od podpisania umowy, a pozostałe w ciągu 36 miesięcy. Zainteresowani mogła składać oferty do 9 grudnia 2022 roku.

Nadano nazwę drodze pod rurami przy stawie Barć. To ul. Czereśniowa

Charakterystyczna droga z betonowych płyt biegnąca między linią przesyłową odpadów paleniskowych a stawem hodowlanym Barć zmieniła swój status. 26 października, na mocy podjętej miesiąc wcześniej przez radnych uchwały, stała się ul. Czereśniową. Doszło do tego, bo także i ten skrawek Gostyni zaczyna przyciągać nowych mieszkańców.

Wyniki konsultacji ws. wznowienia połączeń kolejowych na linii 169

Przez cały wrzesień gmina Wyry prowadziła konsultacje społeczne, w ramach których pytano mieszkańców o to, czy są zainteresowani wznowieniem pasażerskich połączeń na biegnącej przez Wyry linii kolejowej nr 169 na trasie Orzesze-Jaśkowice – Tychy. Większość uczestników wyraziła zainteresowanie takimi połączeniami.

Zbiórka liści. Bezpłatne dodatkowe worki do odbioru do 21 października

Do piątku 21 października mieszkańcy Gostyni i Wyr mogą w Urzędzie Gminy Wyry otrzymać worki na liście w ramach dorocznej zbiórki liści. Worki na liście wydawane są w godzinach pracy urzędu również dla gospodarstw domowych kompostujących odpady. Na każdą nieruchomość przypada 5 worków. Liście obierane będą w listopadzie.