Sensor dla centrum

W centrum Gostyni może pojawić się czujnik jakości powietrza od Fundacji Aviva na okres dwóch pełnych lat. Aby to się stało, potrzebna jest jednak wola mieszkańców – głosy popierające proponowaną lokalizację (więcej…)


Porozmawiajmy o przestrzeni

23 listopada (czw.) w Domu Kultury w Gostyni odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami na temat nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości. Początek o 18.00, zaprasza Wójt Gminy Wyry (więcej…)


Samorząd bardziej transparentny?

Na stronach Sejmu RP opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu samorządu, w tym gminy. Prezentujemy listy najbardziej istotnych propozycji (więcej…)


Komisja komunalna omówiła propozycję montażu czujników jakości powietrza

Opublikowano     12 listopada 2017    Autor: Patryk Fila   


W ramach październikowego posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa rozpatrywana była propozycja montażu czujników jakości powietrza na terenie Gostyni i Wyr, wzorem takich gmin jak Tychy czy Pawłowice. Z przekazanego protokołu wynika, że radni ostatecznie pomysł odrzucili, nie widząc potrzeby montażu urządzeń m.in. z braku środków finansowych. Proponowane przez zainteresowanych mieszkańców rejestratory miały wykazać, jak z postępującymi inwestycjami oraz zmianą nawyków, co już jest zauważalne, jakość powietrza w okresie grzewczym ulega poprawie, w opozycji do straszenia mieszkańców kontrolami i karami. Urządzenia przeznaczone do pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, za pośrednictwem strony internetowej gminy Wyry, miały wskazywać aktualny stan powietrza dla dwóch lub więcej punktów, a tym samym unaocznić zmiany i zachęcić do dalszych działań. Montaż sensorów proponowano w obrębie placówek oświatowych. Po zainstalowaniu czujników mogłoby okazać się, iż w porównaniu z innymi gminami, nie jest u nas najgorzej, co zaś mogłoby dodatkowo skłonić potencjalnych…


Był list intencyjny i zapewnienia, ale do budowy schroniska dla zwierząt wciąż daleko

Opublikowano     11 listopada 2017    Autor: Patryk Fila    | aktualizacja (20 listopada, 18:40) |


Półtora roku temu przedstawiciele starostwa i gmin powiatu mikołowskiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia na terenie Mikołowa schroniska dla bezdomnych zwierząt. To szumnie nagłaśniane wydarzenie nie przyniosło niestety pożądanego efektu. Do budowy azylu wciąż jest bardzo daleko. W liście intencyjnym z 11 maja 2016 roku podjęto temat współpracy między samorządami powiatu mikołowskiego, celem utworzenia, a następnie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mikołowie. Powoływano się przy tym na zapisy ustawy o ochronie zwierząt, która wymusza na samorządach konieczność zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom, w tym odpowiedniego miejsca w schroniskach. Po osiemnastu miesiącach od chwili podpisania tego dokumentu, kwestia mikołowskiego azylu niestety okazuje się tkwić w miejscu, co zgodnie potwierdzili sygnatariusze, pytani o dalszy rozwój sprawy. Na dzień dzisiejszy projekt budowy powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mikołów nie jest realizowany. Urząd Miasta Mikołów w odpowiedzi z 8 listopada. Na dzień dzisiejszy tut. Urząd…


O istocie różańca, ale nie tylko. Niedzielne spotkanie z Magdaleną Buczek i Pelagią Buczek

Opublikowano     30 października 2017    Autor: Patryk Fila   


W ostatnią niedzielę miesiąca, 29 października, w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego parafianie spotkali się na nabożeństwie różańcowym z gościnnym udziałem dziennikarki Magdaleny Buczek, założycielki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, oraz jej mamy Pelagii, która po śmierci męża oddała się praktyce wdowieństwa konsekrowanego. Obie panie wzięły udział we wspólnej modlitwie, a na koniec podzieliły się swoim świadectwami, by zainspirować innych do dalszego zgłębiania wiary. – Maryjo, to ostatnia niedziela miesiąca października, miesiąca, w którym spotykamy się z Tobą każdego dnia i wypełniamy to zadanie, które stawiasz nad nami, byśmy modlili się modlitwą różańcową. (…) Przez cały miesiąc przychodzimy i wraz z Tobą zanosimy modlitwy, prosząc Boga o pokój na całym świecie, prosząc Boga o miłosierdzie, prosząc Boga o godne życie dla każdego człowieka, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dzisiaj ze swoją modlitwą przybyła do nas pani Magdalena Buczek wraz ze swoją mamą Pelagią, chcąc nas wesprzeć swoim…