Na zewnątrz bez masek, ale wciąż na dystans od innych osób

Od soboty 30 maja przebywający na otwartych przestrzeniach – np. na ulicy, w parku czy przed sklepem – nie mają już obowiązku zasłaniani ust i nosa, jeśli zachowują min. 2 metry dystansu od innych osób. Równolegle zniesione zostały odgórne limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, restauracjach czy kościołach.

W szkole podstawowej i publicznym przedszkolu wznowiono część zajęć

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz najmłodsi uczniowie z klas I-III SP od poniedziałku 25 maja mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez publiczne przedszkole i szkołę, o ile tylko zdecydują się na to ich rodzice. Z kolei dla najstarszych uczniów z klas VIII wprowadzono stacjonarne konsultacje z nauczycielami.

Biblioteka znów otwarta. Można wypożyczać i zwracać książki

Od poniedziałku 18 maja, po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, Biblioteka w Gostyni znów udostępnia swoje zbiory czytelnikom. Odbywa się to przy zmienionych godzinach pracy książnicy oraz na podstawie nowych zasad w zakresie dokonywania wypożyczeń i zwrotów książek.

W kościołach może przebywać więcej wiernych. Określono nowe limity

Począwszy od niedzieli 17 maja w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła może przebywać jednocześnie 36 wiernych, a w kościele Podwyższenia Krzyża Św. nawet 45 wiernych. Stało się to możliwe po zwiększeniu zalecanego limitu osób – wprowadzono wskaźnik 1 osoba na każde 10 m² powierzchni, zamiast 1 osoba na 15 m².