Plan miejscowości

Gostyń położona jest w centralnej części województwa śląskiego. Od zachodu graniczy z Mościskami i Zawiścią (gmina Orzesze), od północy z Łaziskami Średnimi (gmina Łaziska Górne) i Wyrami (gmina Wyry), od wschodu ze Żwakowem (miasto Tychy), a od południa z Kobiórem (gmina Kobiór) i Zgoniem (gmina Orzesze).

Najważniejszy trakt komunikacyjny stanowi droga wojewódzka nr 928, przebiegająca przez centrum Gostyni z północy na południe (ulica Pszczyńska). Droga jest głównym, utartym przed wiekami, szlakiem dojazdowym, który łączy miejscowość z Mikołowem i Kobiórem. Ważne arterie Gostyni stanowią także drogi powiatowe: ulica Rybnicka, Miarowa, Łuczników i Drzymały. Naturalnym przedłużeniem ulicy Rybnickiej w ciągu komunikacyjnym zachód-wschód jest ulica Tyska, pozostająca drogą gminną.

Plac Centralny

Najważniejsza przestrzeń publiczna miejscowości i gminy, usytuowana u zbiegu ulic Pszczyńskiej, Rybnickiej i Tyskiej. Plac powstał w wyniku rozbiórki budynków starej szkoły i budowy w ich miejscu nowych obiektów użyteczności publicznej, do czego doszło pod koniec lat 80. XX wieku. Wokół placu swoją działalność skupia większość zlokalizowanych w Gostyni instytucji gminnych. Część wschodniej krawędzi placu zajmuje zatoka autobusowa przystanku „Gostyń Poczta”, agregująca ruch wszystkich linii autobusowych. Północno-wschodni narożnik wyznacza Kolumna Trójcy Świętej z 1897 roku, świadek wszystkich dotąd zaszłych w tym miejscu zmian.

Plac centralny określają:
1966 – Dom Kultury
1987 – Gmach przedszkola
1987 – Budynek poczty
1990 – Gmach biblioteki
Droga wojewódzka nr 928

W centralnym punkcie miejscowości schodzą się nie tylko najważniejsze szlaki komunikacyjne, ale też lokalne sieci infrastrukturalne, w tym telekomunikacyjne.

Plac Apelowy

Plac został wyznaczony na potrzeby dorocznych uroczystości patriotycznych organizowanych przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. przy ul. Tęczowej w Gostyni. W miesiącach letnich plac ten bardzo często pełni rolę zaplecza dla organizowanych w pobliżu imprez kulturalnych i sportowych. Przez cały rok jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, zarówno przez wzgląd na dużą wartość historyczną, jak i urokliwy charakter okolicy.

Droga wojewódzka nr 928

ul. Pszczyńska – dawniej Mikołowska, Nikolaistraße

Droga przebiega przez Mikołów, Wyry, Gostyń i Kobiór. Cały odcinek liczy 15 km długości. Zarządca drogi dysponuje projektem kompleksowej przebudowy1.

Od listopada 2008 roku2 na wysokości skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Rybnicką funkcjonuje sygnalizacja świetlna spowalniająca, która ogranicza prędkość pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wojewódzkiej.

Za drogi wojewódzkie odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Drogi powiatowe

ul. Rybnicka – dawniej Kościelna
ul. Miarowa – dawniej Powstańców, Polna, Feldstraße
ul. Łuczników – dawniej Dworcowa
ul. Wojciecha Drzymały – dawniej 1 Maja

Za drogi powiatowe odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Drogi gminne

ul. Akacjowa
ul. Wilhelma Bojdoła
ul. Bukowa
ul. Brzeźna
ul. Brzozowa
ul. Dębowa
ul. Franciszka Fityki
ul. Grabowa
ul. Jarzębinowa
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Kasztanowa
ul. Władysława Kiełbasy
ul. Klonowa
ul. Franciszka Kłosa
ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Macierzanki
ul. Magnolii
ul. ks. Tomasza Mamzera
ul. Motyla – dawniej Górna
ul. Obrońców Ziemi Śląskiej
ul. ks. Franciszka Olmy
ul. Pod Lasem
ul. Pszczela
ul. kpt. Jana Rybczyńskiego
ul. Sasanek
ul. Stokrotek
ul. Sosnowa
ul. Tęczowa
ul. Tyska – dawniej Józefa Wieczorka
ul. Wierzbowa
ul. Wiśniowa
ul. Zajęcza

Za drogi gminne odpowiada Urząd Gminy Wyry.


Przypisy:

  1. Projekt przebudowy DW 928 imponuje. Jakie zmiany nas czekają?
  2. http://filczyk.moblog.pl : Sygnalizacja w Gostyni.