Dane za rok 2012
KOLEJNY NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA UMOWY STRONY UMOWY PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1 02.02.2012r. Pielęgniarki Szkolne S. C "SAN-VIT" ul. Energetyków 2c/5 43-170 Łaziska Górne Świadczenie usług pielęgniarskich w środowisku nauczania i wychowania dzieciom przebywającym w Gminnych Przedszkolach w Gostyni i Wyrach. od 03.01.2012r. do 31.12.2012r. 500,00 zł brutto miesięcznie
2 28.12.2012r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 Katowice Obsługa prawna Urzędu Gminy Wyry w 2012r. od 01.01.2012r. Do 31.12.2012r. 5560,00 zł brutto
3 28.12.2011r. "BŁYSK MED." Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 Wyry Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy Wyry. 01.01.2012r. Do 31.12.2012r. 2700,00 zł brutto
4 02.01.2012r. Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 Tychy Podział nieruchomości - wydzielenie części zajętej pod pas drogowy ulicy Franciszka Fityki. do 30.40.2012r. 3874,50 zł brutto
5 27.12.2011r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu ul. Bujoczka 41-700 Ruda Śląska Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 1.400,00 zł brutto miesięcznie
6 27.12.2011r. Lekarz Weterynarii Aleksander Tabacki Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Mikołowska 170 43-186 Orzesze Zawiść Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska "FAUNA" w Rudzie Śląskiej. Zabieraniu do badania zwierzęcia lub jego próbki podejrzanego o chorobę zakaźną oraz badaniu zwierząt biorących udział w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach i postępowanie w zależności od rokowania. Zabraniu i przekazaniu zwłok psów, kotów oraz innych zwierząt leśnych do utylizacji. Znajdowaniu (o ile będzie taka możliwość) odłowionym zwierzętom z terenu Gminy Wyry Rodzin Zastępczych. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wg umowy
7 28.12.2011r. "Geomiar" Usługi Geodezyjno-Kartograifczne" Pisula Włodzimierz ul. Lencewicza 8 43-100 Tychy Rozgraniczenie granicy działki. 3 miesięce od daty podpisania umowy 2460,00 zł brutto
8 11.01.2012r. "WIKR" P. Kryst R. Witon Spółka Jawna ul. Kleczewska 80 01-826 Warszawa Dostawa programów multimedialnych w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013r. 21 dni od daty podpisania umowy 13661,95 zł brutto
9 12.01.2012R. Firma Ergo XXI w. Słota Marek ul. Bolesława Śmiałego 35/6 43-200 Pszczyna Czynności w zakresie BHP przewidziane w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy. od 01.01.2012r. Do 31.12.2012r. wynagrodzneie roczne 7380,00 zł
10 18.01.2012r. Zakład Usług Kominiarksich ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych w Wyrach i Gostyni. od 01.02.2012r. Do 28.02.2012r. 3857,00 zł brutto
11 18.01.2012r. Zakład Usług Kominiarksich ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych w Wyrach i Gostyni. od 18.01.2012r. Do 31.12.2012r. 3219,30 zł brutto
12 20.01.2012r. Gminna Instytucja Kultury Dom Kultury ul. Pszczyńska 43-176 Gostyń Dotacja z przeznaczeniem na działalność statutową w 2012r. 520.000,00 zł brutto
13 20.01.2012r. Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach ul. Dotacja z przeznaczeniem na działalność statutową w 2012r. 220.000,00 zł brutto
14 12.01.2012r. TAX-NET DORADZTWO Sp. z o.o. ul. Ordona 7 Katowice Doradztwo podatkowe dla Urzędu Gminy Wyry dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych. od 02.01.2012r. Do 31.12.2012r. 850,00 zł miesięcznie
15 27.01.2012r. LEMA Finance Sp. z o.o. ul. Dostatnia 10/3 02-987 Warszawa Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Gminę Wyry. do 30.05.2012r. 27.675,00 zł
16 27.01.2012r. SK-SPORT Społa Jawna S. Gulina K. Łuszcz ul. Siemińskiego 14 35-203 Rzeszów Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 1 część. 30 dni od daty podpisania umowy 13.967,52 brutto
17 27.01.2012r. PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław Dostawa instrumentów muzycznych w ramach projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 2 część. 30 dni od daty podpisania umowy 5.153,70 zł brutto
18 27.01.2011r. PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław Dostawa rekwizytów teatralnych w ramach projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 3 część. 30 dni od daty podpisania umowy 3.794,55 zł brutto
19 31.01.2012r. Hurtownia Artykułów Sporotwych Pasjasport ul. Kościuszki 6A/2 44-100 Gliwice Dostawa pomocy dydaktycznych oraz mebli w zakresie realizacji projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 3 dni od daty podpisania umowy 33.600,00 zł brutto
20 01.02.2012r. Wolters Kluwer Polska SP. z o.o. ul. Płocka 5a 01-231 Warszawa Aktualizacja licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej w wersji off-line. od 01.02.2012 do 31.01.2013r. 3691.23
21 24.02.2012r. Pracownia Wielobranżowa "KST" Stanisław Trocer ul. Grunwaldzka 3a 41-106 Siemanowice Śląskie Aktualizacja (wykonanie zamiennej) dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina. do 15.06.2012r. dokumentacja projektowo kosaotorysowa brutto 49.974, 90 zł nadzór autorski brutto 8.819,10 zł
22 27.02.2012r. Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16a 43-173 Łaziska Górne Wykonanie nagłośnienia placu Bitwy Wyrskiej w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu, zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 5x7 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r." w Gostyni, obsługa techniczna scen podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2012". 19.05.2012r. 11.685,00 zł brutto
23 10.02.2012r. WC Serwis Sp. zo.o. Spółka komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze Wynajem toalet, kabin prysznicowych oraz umywalek na czas prowadzenia imprezy "Bitwa Wyrska 2012r.". od 18.05.2012r. Do 20.05.2012r. 3.300,00 zł brutto
24 08.03.2012r. Agencja Ochrony FOX ul. Korfantego 51-52 40-160 Katowice Ochrona osób i mienia oraz fizyczne zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2012r.". 19.05.2012r. 13.842,79 zł
25 14.02.2012r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GERD-MADEX Spółka Jawna Jakub Sołtysia, Marek Drab ul. Lelewela 13/15 42-200 Częstochowa Dostawa tablicy interaktywnej w zakresie realizacji projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 4950,75 zł brutto
26 2012 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołów Wznowienie dwóch znaków granicznych działki położonej przy ulicy Pszczyńskiej-boczna. do 31.05.2012r. 1400,00 zł brutto
27 02.03.2012r. Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 Kraków Zorganizowanie imprezy artystycznej - spektaklu teatralnego profilaktycznego, dotyczącej problematyki pierwszego kontaktu z używkami, nikotyznizm, agresją, asertywność, propagowanie zdrowego trybu życia pn.: "Afrykańska przygoda" dla klas I-III SP. 29.03.2012r. 550,00 zł brutto
28 02.03.2012r. Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 Kraków Zorganizowanie imprezy artystycznej - spektaklu teatralnego profilaktycznego, dotyczącej problematyki pierwszego kontaktu z używkami, nikotyznizm, agresją, asertywność, propagowanie zdrowego trybu życia pn.: "Spotkanie" dla klas dla klas I-III Gimnazjum. 29.03.2012r. 550,00 zł brutto
29 06.03.2012r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Agena" Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 22 43-190 Mikołów Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu konkursowego pn.: "Mistrzowie kompetencji kluczowych w Gminie Wyry". do 30.03.2012r. 1800,00 zł brutto
30 23.03.2012r. VEGA Studio Adv. Tomasz Muller ul. Grudziądzka 22 lok. 3A 82-500 Kwidzyń Opracowanie i wykonanie mapy Gminy Wyry w skali 1:15000 w nakładzie 2000 egzemplarzy. do 22.06.2012r. 7.875,00 zł brutto
31 24.02.2012r. Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 Tychy Podział nieruchomości położonej przy ul. Leśnej. do 31.05.2012r. 1.722,00 zł brutto
32 24.02.2012r. Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 Tychy Podział nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia. do 31.05.2012r. 1722,00 zł brutto
33 04.04.2012r. INDEMA Anna Czekaj ul. Podleśna 8A 42-504 Będzin Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu badań ewaluacyjnych dotyczących rezultatów w zakresie realizacji projektu pn.: „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. do 10.12.2012r. 7.380,00 zł
34 19.04.2012r. Powszechan Kasa Oszczędności Emisja obligacji. do 31.12.2013 r. 3.775.000,00 zł
35 18.04.2012r. Usługi Geodezyjne Mariusz Czobot ul. Gliwicka 39 43-180 Orzesze Rozgraniczenie nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 3.690,00 zł brutto
36 02.05.2012r. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 Chorzów Przeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 02.05.2012r. Do 31.12.2012r. 185,00 zł brutto
37 02.05.2012r. Psycholog kliniczny, biegły sądowy Barbara Przybysz ul. Konstytucji 3-go Maja 44/II/1 41-943 Piekary Śląskie Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 02.05.2012r. Do 31.12.2012r. 185,00 zł brutto
38 08.05.2012r. Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w trybie uchwały nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. Na oczyszczenie rowu przy ul. Kopaniny w Wyrach; oczyszczenie rowu przy ul. Wagonowej w Wyrach (odcinek ok. 300m - od nr 20 do nr 28) do 31.05.2012r. 5.000,00 zł brutto
39 08.05.2012r. Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 Tychy Rozgraniczanie nieruchomości położonych w Wyrach przy ul. Franciszka Fityki. trzy miesiące od podpisania umowy 1.660,50 zł brutto
40 08.05.2012r. Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 Tychy Podział nieruchomości położonej przy ul. Pszczyńskiej. trzy miesiące od podpisania umowy 1.476,00 zł brutto
41 9.05.2012r. „COMPLEX” S. C.
G. Janik, M. Michoń
ul. Stuska 5
43-180 Orzesze
Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wyrach i Wiśniowej w Gostyni. do 20 dni 41.990,73 zł brutto
42 05.2012 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Uprawniony Taduesz Bywalec ul. Pierwiosnków 11 40-750 Katowice Podział nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Dębowej. trzy miesiące od podpisania umowy 6.000,00 zł brutto
43 2.04.2012r. WASCO S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice Sprzedaż licencji terminowej na korzystanie z systemu obiektu dokumentów o nazwie "IntraDOK" w wersji DOK Standard ("INTRADOK"). do 31.12.2012r. 10.000,00 zł netto
44 14.05.2012r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 01.09.2012r. Do 31.12.2012r. 1347,50 zł brutto
45 18.05.2012r. FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 Lubań Wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2012". 19.05.2012r. 4150,00 zł brutto
46 21.05.2012r. Miasto Łaziska Górne Pomoc finansowa na dofinansowanie Zielonej Szkoły. 14 dni od daty podpisania 150
47 24.05.2012r. Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Wykonanie przebudowy przepustów drogowych, przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni drogi ul. Fityki - boczna w Gostyni. do 15.06.2012r. 43.800,00 zł brutto
48 06.06.2012r. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Plac Gwarków 1 Katowice Weryfikacja granic i obszaru aglomeracji Wyry wraz z przygotowaniem wniosku o zmianę aglomeracji Wyry. do 13.07.2012r. 27.060,00 zł brutto
49 05.06.2012r. Dom Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 336 43-176 Gostyń Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień oraz przemocy rówieśniczej jak również promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji, skłaniających dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyry do wartościowego spędzania czasu wolnego bez używek i przemocy. od 02.07.2012r. Do 20.07.2012r. 2.500,00 zł brutto
50 08.06.2012r. P.P.H.U. CHEC ul. Zabrzańska 51 41-700 Ruda Śląska Dostawa artykułów plastycznych dla Zespołu Szkół w Gostyni w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. I część. 14 dni od daty podpisania 2.390,50 zł brutto
51 08.06.2012r. P.P.H.U. CHEC ul. Zabrzańska 51 41-700 Ruda Śląska Dostawa artykułów plastycznych dla Zespołu Szkół w Wyrach w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. II część. 14 dni od daty podpisania 4.170,60 zł brutto
52 08.06.2012r. P.P.H.U. CHEC ul. Zabrzańska 51 41-700 Ruda Śląska Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gostyni w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. III część. 14 dni od daty podpisania 5.644,00 zł brutto
53 08.06.2012r. P.P.H.U. CHEC ul. Zabrzańska 51 41-700 Ruda Śląska Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Wyrach w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. IV część. 14 dni od daty podpisania 9.184,00 zł brutto
54 12.06.2012r. F.H.U. "DARMON" ul. Pszczyńska 91 43-175 Wyry Dostawa artykułów spożywczych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. od czerwca do grudnia 2012 roku 5.512,00 zł brutto
55 31.05.2012r. Elektro-Serwis Czesław Kotusz ul. Rzepakowa 1 Katowice Konserwacja i serwis napędu Dorma ES90 - 1 szt. do drzwi automatycznych przesuwnych zabudowanych w budynku Urzędu Gminy Wyry. od 01.06.2012r. Do 31.05.2012r. 3.000,00 zł brutto
56 15.06.2012r. PROFIT inż.. Maria Niemczyk ul. Ligonia 22/1 Gliwice Wykonanie warsztatowe elementów wiat przystankowych typu "PROFIT" zgodnie z specyfikacją zawartą w umowie. do 16.07.2012r. 4.477,20 zł brutto
57 31.05.2012r. REKORS SI Spółka z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-Biała Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania następującego oprogramowania. d0 31.05.2013 wg umowy
58 04.06.2012r. WMM Wojciech Mazurek ul. Nowy Świat 12a 43-190 Mikołów Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby punku konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107. do 22.06.2012r. brutto 15.123,31 zł
59 18.06.2012r. REKORS SI Spółka z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-Biała Usługa utrzymania na serwerze oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. od 01.07.2012r. Do 30.06.2013r. 385,00 zł netto miesięcznie
60 28.06.2012r. Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16a 43-173 Łaziska Górne Wykonanie nagłośnienia w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu imprezy pn. "Obchody Wrześniowe", odbywającej się w miejscowości Gostyń przy Pomniku Żołnierzy Września 1939r. oraz zapewnienie sceny z zadaszeniem o wymiarach 5,0 m na 6,0 m, wysokości do 60 cm. 03.09.2012r. 4000,00 zł brutto
61 18.07.2012r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry. od 18.07.2012r. Do 17.07.2015r. stawka 0,01zł za 1m2
62 07.2012 osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry. - 30,57 zł za 0,01 zł za 1m2
63 20.07.2012r. Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprzez zabudowanie przydomowej pompowni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce w Gostyni. od 20.07.2012r. Do 31.07.2012r. 9717,00 zł brutto
64 22.08.2012r. Pracownia Dokumentacji Zabytków ALMA Ewa Sawińska Al.. Kasztanowa 31 53125 Wrocław Sporządzenie opracowań pt. "Gminna Ewidencja Zabytków" zgodnie z aktualnym wykazem adresowym obiektów zabytkowych i podlegających ochronie konserwatorskiej na terenie Gminy Wyry. do 15.12.2012r. 5.400,00 zł brutto
65 27.08.2012r. Firma Control Marek Zima ul. Fabryczna 11 43-100 Tychy Utrzymanie strony internetowej stworzonej przez Wykonawcę na potrzeby projektu pn. Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości na serwerze Wykonawcy z zachowaniem dotychczasowej domeny www.poznawanieswiata.pl. od 01.09.2012r. Do 31.12.2012r. 369 zł brutto
66 28.08.2012r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 03.09.2012r. Do 31.10.2012r. 516,00 zł brutto
67 28.08.2012r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 03.09.2012r. Do 31.10.2012r. 473,00 zł brutto
68 31.08.2012r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Przewóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Wyry wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu. od 04.09.2012r. Do 31.10.2012r. 6.090,00 zł brutto
69 04.09.2012r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 04.09.2012r. Do 31.10.2012r. 1.720,00 zł brutto
70 04.09.2012r. Deloitte Legal Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. Kapitałowa Al.. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Usługi prawnicze polegające na analizie zasadności podniesienia przez Gminę Wyry możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizacje rozliczeń podatku od towaru i usług VAT. do 09.11.2012r. 1000 zł brutto
71 23.07.2012r. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Marek Kępski ul. Radockiego 126/5 40-645 Katowice Remont 6 szt. kominów w budynku mieszkalnym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 131. od 23.07.2012r. Do 20.08.2012r. 17.700,00 zł brutto
72 17.09.2012r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Sprawdzenie stanu urządzeń technicznych kotłowni. od 01.10.2012r. Do 30.04.2013r. 861,00 zł brutto miesięcznie
73 17.09.2012r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Przegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich według wykazu. od 17.09.2012r. Do 31.10.2013r. 2.952,00 zł brutto
74 14.09.2012r. Pracownia Projektowa Witold Krupa ul. Prosta 4 43-2010 Kobiór Opracowanie projektu budowlanego instalacji gazu ziemnego do celów bytowych, instalacji centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych. do 15.12.2012r. 2.583,00 zł brutto
75 17.09.2012r. Firma Elektryczno-Budowlana KILOWAT ul. Dąbrowszczaków 58 43-175 Wyry Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych w Wyrach i Gostyni. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w lokalach użytkowych i klatkach schodowych w Wyrach i Gostyni. Pomiary instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych w Wyrach i Gostyni. Pomiary instalacji odgromowej w budynkach użytkowych w Wyrach i Gostyni. do 21.09.2012r. Do 30.11.2012r. 13.923,90 zł brutto
76 24.09.2012r. Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Żeromskiego 42 41-902 bytom Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry. do 28.02.2013r. 18.000 brutto
77 27.09.2012r. COMPLEX S.C. G. Janik M. Michoń ul. Stuska 5 43-180 Orzesze 1. Wykonanie odwodnienia drogi ul. Dąbrowszczaków - boczna w Wyrach. 2. Wykonanie drogi ul. Słoneczna w Wyrach. do 31.10.2012r. 1. 14.877,00 zł brutto 2. 18.298,71 zł brutto
78 08.10.2012r. Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 Kraków Wykonanie usługi impresaryjnej związanej ze zorganizowaniem imprezy artystycznej tj. spektakli teatralnych profilaktycznie dotyczących problematyki narkotyków i dopalaczy, przemocy i agresji wśród młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia. 22.10.2012r. 1100,00 zł brutto
79 01.10.2012r. TAURON Sprzedaż GZE Spółka z o. o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry oraz oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry. do 31.12.2012r. 11.653,26
80 08.10.2012r. NIZIELSKI&BORYS Consulting Spółka z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice Pełnieni funkcji koordynatora technicznego przy realizacji Projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry". do 30.09.2013r. 32.500,00 zł brutto
81 09.10.2012r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Agena" Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 22 43-190 Mikołów Dostawa materiałów biurowych według oferty z dnia 8 października 2012r. w ramach projektu konkursowego pn.: "Mistrzowie kompetencji kluczowych w Gminie Wyry". do 31.10.2012r. 1.799,99 zł brutto
82 29.10.2012r. S-Print 2 Sp. zo.o. ul. Techników 5 40-326 Katowice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry". do 31.07.2013r. 3.382,50 zł brutto
83 29.10.2012r. S-Print 2 Sp. zo.o. ul. Techników 5 40-326 Katowice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu "Zagospodarowanie terenu boiska rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem". do 31.07.2013r. 6.351,72 zł brutto
84 30.10.2012r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Transport Drogowy Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 Chudów Przewóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry. od 02.11.2012r. Do 28.06.2013r. 21.904,00 zł brutto
85 30.10.2012r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Przewóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry. od 02.11.2012r. Do 28.06.2013r. 34.336,00 zł brutto
86 31.10.2012r. Z.P.U.H. ROLREM S.C. ul. Katowicka 33 43-186 Orzesze-Gardawice Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń na przełomie 2012 oraz 2013 roku. Zadanie 1 - obwód 1 (miejscowość Wyry). od 01.11.2012r. Do 31.03.2012r. wg umowy
87 31.10.2012r. SM Brudek Martin ul. Pszczyńska 311 43-176 Gostyń Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń na przełomie 2012 oraz 2013 roku. Zadanie 2 - obwód 2 (miejscowość Gostyń). od 01.11.2012r. Do 31.03.2012r. wg umowy
88 05.11.2012r. F-PRESS Beata Leśniewska - Grymowicz ul. Rynek 7, 43-190 Mikołów Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10". do 30.05.2014r. 16.59,00 zł brutto
89 02.11.2012r. Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprzez zabudowanie przydomowej pompowni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Sosnowej i Tyskiej w Gostyni. od 02.11.2012r. Do 30.11.2012r. 8.600,00 zł brutto
90 09.11.2012r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry ucznia niepełnosprawnego. do 22.03.2013r. 420,00 zł brutto
91 15.10.2012r. Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Roboty związane z modernizacją elementów drogowych przy ul. Wrzosowej oraz Tysiąclecia /Bojdoła w Wyrach i przy ul. Rybnickiej w Gostyni. od 15.10.2012r. Do 15.11.2012r. 9.052,80 zł brutto
92 07.11.2012r. Poradnia GROT Bogusława Czaplińska Głąb ul. Ogrodowa 61 czeladz Realizacja 2 godzin lekcyjnych. Dzień konsultacji dla rodziców zajęć w Zespole Szkół w Gostyni w ramach projektu 6 latek w szkole. Projekt realizowany w ramach rządowego Programu na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła w formie realizacji szkolnych programów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej wspieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. od 07.11.2012r do 30.11.2012r. 140,00 zł brutto
93 bez daty Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołów Podział działki położonej w Wyrach przy ul. Rybnickiej - ul. Wiśniowa. do 26.04.2013r. 3.677,70 zł brutto
94 bez daty Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołów Podział działki położonej w Wyrach. do 31.01.2013r. 1.783,50 zł brutto
95 29.10.2012r. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry. Wspólny przetarg organizowany w ramach porozumienia przez Gminę Świętochłowice. od 01.11.2012r. Do 31.12.2013r. 26.243,51 zł netto wartość szacunkowa
96 29.10.2012r. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry. Wspólny przetarg organizowany w ramach porozumienia przez Gminę Świętochłowice. od 01.11.2012r. Do 31.12.2013r. 118.971,65 zł netto wartość szacunkowa
97 10.12.2012r. SPERO Paweł Słoboda ul. Skalna 12/71 43-190 Mikołów Aktualizacja do dokumentacji projektowej projektu budowlanego pn. "Teren rekreacyjno-sportowego za Zespołem Szkół w Gostyni przy ul. Rybnickiej boczna, działki nr 1523/146, 3330/146, 3329/146, 3290/147" zatwierdzonego pozwoleniem na budowę nr 1066/08 z dnia 29.11.2008r. do 28.02.2013r. 19.680,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej 7.945,80 zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego.
98 13.11.2012r. MKK Sp. zo.o. ul. Dworcowa 4 87-400 Golub-Dobrzyń Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych kalendarza Gminy Wyry na 2013 rok. do 03.12.2012r. 627,30 zł brutto
99 05.12.2012r. Hydrolog Tomasz Piechocki ul. Piotra Skargi 24 Pszczyna Łąka Opinia hydrologiczna. do 30.04.2013r. 2.952,00 zł brutto
100 anulowano rezerwację
101 29.10.2012r. TECHNIKA IT S.A.ul. Toszecka 2 44-100 Gliwice Usługa asysty technicznej związanej z eksploatacją przez Użytkownika Oprogramowania. USC i Ewidencja. od 0101.2013r. Do 31.12.2013r. wg umowy
102 08.10.2012r. Miconet SP. z o.o. ul. Pszczyńska 12a/2 43-190 Mikołów Dostęp do internetu. od 01.11.2012r. Do 31.12.2013r. wg umowy
103 08.10.2012r. Miconet SP. z o.o. ul. Pszczyńska 12a/2 43-190 Mikołów Dostęp do internetu łącze pomiędzy referatem geodezji i urzędem. od 01.11.2012r. Do 31.12.2013r. wg umowy
104 24.12.2012r. "TRYGON" S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów Aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów dla działek 187/32, 188/32, 189/32 położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków, zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie. dwa miesiące od podpisania umowy 650,00 zł brutto
105 31.12.2012r. Firma Ergo XXI w. Słota Marek ul. Bolesława Śmiałego 35/6 43-200 Pszczyna Czynności w zakresie BHP przewidziane w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy. od 01.01.2013r. Do 31.12.2013r. 615,00 zł brutto miesięcznie
106 16.11.2012r. GGP Centrum Reklamy Monika Marcinkowska ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: czekolad Gminy Wyry. do 03.12.2012r. 747,84 zł brutto

SO.1431.27.2019 CRU 2012.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 07.05.2019 r.