Dane za rok 2013

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY UMOWYPRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
131.12.2012r.Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 KatowiceObsługa prawna Urzędu Gminy Wyry w 2013r.od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.miesięcznie 5.760,00 zł brutto
231.12.2012r."BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 WyrySprzątanie pomieszczeń oraz mycie okien w budynku Urzędu Gminy Wyry oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pawilonie Handlowym.od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 2.750,00 zł brutto
331.12.2012r.Lekarz Weterynarii Aleksander Tabacki Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Mikołowska 170 43-186 Orzesze Zawiść Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej. Badanie zwierząt biorących udział w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach i postępowanie w zależności od rokowania. Zabranie do badania zwierzęcia lub jego próbki podejrzanego o chorobę zakaźną. Zabranie i przekazanie zwłok psów, kotów oraz innych zwierząt leśnych do utylizacji.od 03.01.2013r. do 31.12.2013r.wg umowy
431.12.2012r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu ul. Bujoczka 41-700 Ruda ŚląskaPrzyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp.od 03.01.2013r. do 31.12.2013r.1.900,00 zł brutto miesięcznie
503.01.2013r.F-PRESS ul. Rynek 7 43-190 MikołówPublikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1/2 strony A-3.do 31.12.2013r.7.380,00 zł brutto
625.01.2013r.Firma Usługi Lekarskie Janusz Kazek ul. Łączna 5/37 KatowiceOkresowe badania lekarskie strażaków - Członków OSP Wyry i Gostyń. 26.01.2013r.4.376,00 zł brutto
702.01.2013r.Silnet.pl ul. Nowary 1A Ruda Śląska Usługa aktualizacji serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem internetowym www.wyry.pl.od 02.01.2013r. do 01.01.2016r.250,00 zł netto miesięcznie
814.01.2013r.F-PRESS ul. Rynek 7 43-190 MikołówPrzygotowanie oraz opracowanie treści oraz dostarczenie materiałów promocyjnych: komiksu oraz baneru w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wyry.do 15.02.2013r.8.034,00 zł brutto
930.01.2013r.Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 TychyPodział nieruchomości położonych w Wyrach przy ul. Franciszka Fityki, Obręb: Gostyń3 miesiące od podpisania umowy1660,50 zl brutto
1001.02.2013r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówProwadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień pt.: XVII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwości na temat: "Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie".od 01.02.2013r. do 15.05.2013r.1.000,00 zł brutto
1101.02.2013r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XIV Ponadregionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.od 01.02.2013r. do 30.11.2013r.1350,00 zł brutto
1201.02.2013r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom oraz wsparcie przed przemocą domową, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie.od 01.02.2013r. do 31.12.2013r.1300,00 zł brutto
1301.02.2013t.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówProwadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową.od 01.02.2013r. do 31.12.2013r.1500.00
1401.02.2013r.Deloitte Legal Pasterna, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. Kapitałowa Al. Jana Pawła II 19 00-854 WarszawaŚwiadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego związanego z powyższymi postępowaniami. 4 lata od dnia zawarcia umowywg umowy
1502.01.2013r.P.P.H.U. Plus/Minus ul. Główna 135 BełkUsługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Wyry.do 31.12.2013r.wg umowy
1608.02.2013r.Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 ChorzówBadania psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na powyższe badania.od 13.02.2013r. do 31.12.2013r.185,00 zł brutto
1708.02.2013r.Barbara Przybysz psycholog kliniczny biegły sądowy ul. Konstytucji 3 go Maja 44/II/1 41-943 Piekary ŚląskieBadania psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 13.02.2013r. do 31.12.2013r.185,00 zł brutto
1819.02.2013r.TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska, Spółka Jawna ul. Partyzantów 65A 43-316 Bielsko - BiałaWykonanie prac adaptacyjnych i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby głównego węzła sieci serwerowni mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r.do 19.02.2013r. do 27.03.2013r.40.442,40 zł brutto
1911.02.2013r.Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska GórneWykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego w wym. 5x7 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r" w Gostyni. Obsługa techniczna sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2013".18.05.2013r.12.546,00 zł brutto
2027.02.2013r.Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 KrakówWarsztaty profilaktyczne dotyczące problematyki przeciwdziałania narkomanii, cyberprzemocy, bezpiecznego internetu, propagowania zdrowego stylu życia.18.03.2013r.1.100,00 zł brutto
2108.03.2013r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 ChudówPrzewóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry.od 12.03.2013r. do 28.06.2013r.888,00 zł brutto
2212.03.2013r.Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ul. Granitowa 24/18 41-600 ŚwiętochłowiceSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa Przedszkola w Wyrach w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10".wg umowy29.520,00 zł brutto
2313.03.2013r.POLINVEST Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3 Kraków1. Opracowanie projektu sIWZ dotyczącej przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Doradztwo w prowadzeniu postępowania przetargowego w zakresie przygotowania propozycji odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ.do 30.06.2013r.20.000,00 zł brutto
24brak datyUsługi Geodezyjne Geopomiar S. C. J. Gołka J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 MikołówPodział nieruchomości o numerze ewidencyjnym przy ul. Akacjowej obręb: Gostyń.trzy miesięce od podpisania umowy9.963,00 zł brutto
2508.04.2013r.Urząd Miasta KatowicePrzekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XXVIII/230/2013 z dnia 7.03.2013r. W sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę uczniowi z terenu Gminy Wyry do 14 od zawarcia umowy150,00 zł brutto
2603.04.2013r.Powiat Mikołowski Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XXVIII/230/2013 z dnia 7.03.2013r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę uczniowi z terenu Gminy Wyrydo 14.06.2013r.150,00 zł brutto
2710.01.2013r.Dom Kultury w GostyniDotacja na dofinansowanie imprez kulturalnych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy.do 15.12.2013r.70.000,00 zł brutto
2827.03.2013r.Agencja Ochrony FOXOchrona Bitwy Wyrskiej.do 18.05.2013r.13.514,00 zł
2927.03.2013r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Kopaniny.od 01.04.2013r. do 31.03.2013r.77,85 zł rocznie
3003.04.2013r.Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc ul. Olimpijska 6 41-100 Siemianowice ŚląskieBudowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie".od 03.04.2013r. do 30.05.2014r.2.452.650,39 zł brutto
3102.04.2013r.Z.P.H.U. "ROLREM" S.C. ul. Katowicka 33 43-186 Orzesze-GardawiceZimowe utrzymanie dróg w miejscowości Wyry w kwietniu 2013r.od 02.04.2013r. do 20.04.2013r.wg umowy
3202.04.2013r.SM Brudek Martin ul. Pszczyńska 311 43-176 GostyńZimowe utrzymanie dróg w miejscowości Gostyń w kwietniu 2013r.od 02.04.2013r. do 20.04.2013r.wg umowy
3313.03.2013r.Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Barlickiego 2 44-100 GliwicePrzyłączenie sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego instalacji elektroenergetycznej nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej wg umowy
3429.04.2013r.Starostow Powiatowe MikołówDotacja pomoc finansowa 0.35 etatu dyspozytor Centrum Powiadamiania ratunkowego przez 12 mc.30.09.2013r.11.461,00 zł brutto
3515.04.2013r.Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 KatowiceWsparcie metodyczne nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wyry.do 16.12.2013r.59.040,00 zł brutto
3602.05.2013r."TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówPodział działki 1637/83 położonej w Wyrach przy ul. Wagonowej - boczna.wg umowy2.460,00 zł brutto
3729.04.2013r.FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 LubańWykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2013".18.05.2013r.4.150,00 zł brutto
3829.04.2013r.ZPM Kodrin Henryk Serafin Obsługa gastronomiczna dla uczestników gości oraz organizatorów imprezy " Bitwa Wyrska 2013r.". 18.05.2013r.4.000,00 zł brutto
3902.05.2013r.MAD Adam Janik ul. Damrota 84 43-100 TychyNapoje dla uczestników i gości oraz organizatorów imprezy "Bitwa Wyrska 2013r.".18.05.2013r.2.800,00 zł brutto
4004.04.2013r.Telekomfort Domin Spółka Jawna ul. Gliwicka 1b PaniówkiUsługa RSP - telefonia stacjonarna i komórkowa.24 miesiącewg umowy
4120.05.2013r.Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 WyryDotacja - sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry a) oczyszczenie rowu "Potok Brada" w Gostyni odcinek około 700m b) wykoszenie rowów oczyszczonych w ubiegłych latach.do 28.06.2013r.5.000,00 zł brutto
4215.05.2013r.F.H.U. INTERSEEL Waldemar Płonka ul. Armii Krajowej 7c 42-520 Dąbrowa GórniczaDostawa nowych stanowisk komputerowych do pracy biurowej oraz urządzeń peryferyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 24.05.2013r.83.951,19 zł brutto
4317.05.2013r.TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska, Spółka Jawna ul. Partyzantów 65A 43-316 Bielsko - BiałaModernizacja infrastruktury sieci komputerowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 14.06.2013r.99.138,00 zł brutto
4415.05.2013R.KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 63 43-190 MikołówKonserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Wyry wraz z garażem oraz budynku pawilonu handlowego przy ul. Dąbrowszczaków 58.od 10.06.2013r. do 09.06.2015r.360,00 zł koszt jednorazowy
4504.06.2013r.Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie BialskieRoboty związane z wykonaniem drogi z kruszywa łamanego zlokalizowanej przy ul. Dąbrowszczaków w Wyrach.do 29.06.2013r.30.750,00 zł brutto
4627.05.2013r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko BiałaUsługa utrzymania na serwerze Wykonawcy oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.od 01.07.2013r. do 30.06.2014r.wg umowy
4731.05.2013r.Elektro-Serwis Czesław Kotusz ul. Kolejowa 59 KatowiceKonserwacja i serwis napędu Dorma ES90 - 1 szt. Do drzwi automatycznych przesuwnych zabudowanych w budynku Gminy Wyry.od 01.06.213r. do 31.05.2014r.wg umowy
4813.06.2013r.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Kokotek 33 41-700 Ruda ŚląskaŚwiadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usługi edukacji ekologicznej i promocji ekologii oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry
pojemników na odpady komunalne i na popiół oraz worków do segregacji.
od 01.07.2103r. do 30.06.2015r.1.869.246,72 zł brutto
4917.06.2013r.S-Print 2 Sp. zo.o. ul. Techników 5 40-326 KatowiceWykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry".do 31.07.2013r.6.273,00 zł brutto
50brak datyUsługi Geodezyjne Mirosław Ziarniak ul. Bukowa 22/3 43-100 TychyAktualizacja użytków gruntowych w zakresie terenów budowlanych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyry.3 miesiące od podpisania umowy6.150,00 zł brutto
5101.07.2013r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko BiałaDostawa serwera baz danych i aplikacji z systemem operacyjnym, dostawa, instalacja, konfiguracja systemu oraz wdrożenie podpisu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w  Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 22.07.2013r.98.400,00 zł brutto
5224.06.2013r.Dom Kultury w GostyniPrzeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień oraz przemocy rówieśniczej jak również promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji skłaniających dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyry do wartościowego spędzania czasu wolnego z terenu Gminy Wyry.od 08.07.2013r. do 26.07.2013r.2.500,00 zł brutto
5311.07.2013r.ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Henryk Chrobok Hubert Chrobok Spółka Jawna ul. Gościnna 101 43-220 Bojszowy Nowe Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła w Wyrach - etap XII - zadanie 1 - przewiert pod torami kolejowymi.do 10.09.2013r.146.954,25 zł brutto
5408.07.2013r.EURODROGA Sp. z o.o. ul. Krzywa 9 43-262 KobieliceSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach - etap XII zadanie 1 - przewiert pod torami".od 08.07.2013r. do 30.09.20132.460,00 zł brutto
5515.07.2013r."TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntów zajętych pod istniejącą drogę ul. Dąbrowszczaków - boczna i ul. Łabędzia w Wyrach.trzy miesięce od podpisania umowy4.305,00 zł brutto
5615.07.2013r."TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 MikołówWydzielenie gruntów zajętych pod istniejącą drogę ul. Motyla - boczna w Gostyni.trzy miesięce od podpisania umowy4.526,40 zł brutto
5705.06.2013r.Firma Usługi Remontowo-Budowlane Marek Kępski ul. Radockiego 126/5 40-645 KatowiceDrobne roboty remontowo-budowlane po gradobiciu (czyszczenie lub wymiana rynien, naprawy powierzchni dachu).do 05.06.2013r.20.000,00 zł brutto
5810.07.2013r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny.od 02.09.2013r. do 27.06.2014r.1.421,20 zł brutto
5910.07.2013r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny.od 02.09.2013r. do 27.06.2014r.1.589,00 zł brutto
6022.07.2013r.PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY mgr inż. Jaroslaw Kubis ul. Powstańców Śląskich 77 43-211 CzarkówWykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznej na ul. Wiśniową.do 30.09.2013r.3.813,00 zł brutto
6121.08.2013r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 ChudówPrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny.od 02.09.2013r. do 27.06.2014r.25.799,46 zł brutto
6221.08.213r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 ChudówPrzewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkół, w których realizują obowiązek szkolny.od 02.09.2013r. do 27.06.2014r.25.794,78 zł brutto
6323.08.2013r.Rejonowy Związek Spółek Wodnych Czerwionka - Leszczyny ul. Furgoła 46 Udrożnienie istniejącej sieci drenarskiej w Wyrach przy ul. Tysiąclecia.do 31.08.2013r.3.971,67 zł brutto
6414.08.2013r.Geomiar Usługi geodezyjno-kartograficzne Pisula Włodzimierz ul. Lencewicza 8 43-100 TychyRozgraniczenie wschodniej, północnej i zachodniej granicy działek w Gostyni.3 miesiące od podpisania umowy2.460,00 zł brutto
6519.08.2013r.Usługi Geodezyjne Mirosław Ziarniak ul. Bukowa 22/3 43-100 TychyPodział działki położonej w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków - boczna.3 miesiące od podpisania umowy2.500,00 zł bruto
6620.08.2013r.Danuta Bałon Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Joanny Krzoska i p. Anny Wesoły - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.21.08.2013r.120,00 zł brutto
6720.08.2013r.Alina Wierzgoń Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Joanny Krzoska i p. Anny Wesoły - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.21.08.2013r.120,00 zł brutto
6820.08.2013r.Małgorzata Chełchowska Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Beaty Fraj i p. Anny Skitek - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.22.08.2013r.120,00 zł brutto
6920.08.2013r.Barbara Czechowicz Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Beaty Fraj i p. Anny Skitek - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.22.08.2013r.120,00 zł brutto
7020.08.2013r.Gabriela Marczuk Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Patrycji Fortuna i p. Justyny Smółka - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.23.08.2013r.120,00 zł brutto
7120.08.2013r.Irena Chwiałkowska Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Patrycji Fortuna i p. Justyny Smółka - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.23.08.2013r.120,00 zł brutto
7215.07.2013r.Firma Kamieniarsko Betoniarka Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polana WielkaRemont schodów zewnętrznych frontowych w Pawilonie Usługowo Handlowym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 w zakresie położenia nowego podestu, cokołów oraz podstopnic.od 15.07.2013r. do 20.08.2013r.25.000,00 zł brutto
7310.09.2013r.Zakład Remontowo-Budowlany Halina Grzebieluch - Szeliga ul. Imielińska 42 41-407 ImielinWymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym (mieszkalnym) w Wyrach przy ul. Ks. Fr. Bojdoła 2.od 11.09.2013r. do 15.10.2013r.109.709,38 zł brutto
7428.06.2013r.Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych "ZRIB" Zygmunt Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie BialskieWykonanie uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Gostyni przy ul. Ks. Olmy, spowodowanego koniecznością doprowadzenia sieci w pobliżu wszystkich odprowadzeń ścieków z budynku i zapewnienia dalszych podłączeń w przyszłości.od 01.07.2013r. do 22.07.2013r.14.169,00 zł brutto
7512.09.2013r.Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 WyryŚwiadczenie usług polegających na sprawdzeniu stanu urządzeń technicznych kotłowni w: Urzędzie Gminy, Pawilonie Handlowym w Wyrach, Przedszkolu w Wyrach, Bibliotece w Gostyni, Przychodni Zdrowia w Gostyni.od 01.10.2013r. do 30.04.2013r.861,00 zł brutto miesięcznie
7612.09.2013r.Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 WyryŚwiadczenie usług serwisowych oraz okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu urządzeń technicznych kotłowni w: Urzędzie Gminy, Pawilonie Handlowym w Wyrach, Przedszkolu w Wyrach, Bibliotece w Gostyni, Przychodni Zdrowia w Gostyni.od 01.10.2013r. do 30.04.2013r.2.939,70 zł brutto
7712.09.2013r.Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 WyryPrzegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich według załącznika do umowy.od 12.09.2013r. do 31.10.2013r.2.500,00 zł brutto
7827.09.2013r.Usługi Sprzętowo-Transportowe Ewa Kubińska ul. Wróblewskiego 169 43-210 KobiórWykonanie robót drogowych na ul. Dębowej - boczna w Gostyni.do 15.10.2013r.5.473,50 zł brutto
7903.10.2123r.Impresariat Artystyczny Krzysztof Borończyk INSPIRACJA ul. Zakopiańska 73 30-48 Kraków Spektakl teatralno-profilaktyczny zdrowy styl życia i przestrzegające przed skutkami uzależnień: "Dobre rady wiewiórki Majki" przeprowadzony w Zespole Szkół w Gostyni.09.10.2013r.700,00 zł brutto
7903.10.2123r.Impresariat Artystyczny Krzysztof Borończyk INSPIRACJA ul. Zakopiańska 73 30-48 Kraków Spektakl teatralno profilaktyczny zdrowy styl życia i przestrzegające przed skutkami uzależnień: "Dobre rady wiewiórki Majki" przeprowadzony w Zespole Szkół w Wyrach.09.10.2013r.400,00 zł brutto
8014.10.213r."ARKADIUZ" Usługi Szkoleniowe Sławiomir Biliński ul. Mieszka l 7/2 42-100 Strzelce Opolskie Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy realizujących zadania obronne.23.10.2103r.500 zł brutto
8104.10.2013r.osoba prywatnaDofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Wyry pochodzących z wpływów i z tytułu kar i opłat. 21 dni2.000,00 zł brutto
8218.10.2013r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny.od 01.10.2013r. do 31.12.2013r.173,85 zł brutto
8321.10.213r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek szkolny.od 01.10.2013r. do 28.06.2013r.1.014,00 zł brutto
8418.10.2013r.Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 KrakówSpektakl teatralny profilaktyczny dotyczący problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, propagowanie zdrowego stylu życia.28.10.2013r.600,00 zł brutto
8522.10.2013r.Teatr Edukacji i Profilaktyki "MASKA" ul. Myśliwska 68 30-718 KrakówSpektakl pt.: "Ostatni dzwonek" zaprezentowany w dniu 4.11.2013r. o godz. 11.45 w Zespole Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10.04.11.2013r.350,00 zł brutto
8618.10.2013r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny.od 01.10.2013r. do 31.12.2013r.55,86 zł brutto
8730.10.2013r.BAKO SPORT G.Baran, R.Koziołek Spółka Jawna ul. Rapackiego 34 42-520 Dąbrowa Górnicza Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem.od 04.11.213r. do 15.9.2014r.2.327.910,30 zl brutto
8830.10.2013r."Barbara" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda ŚląskaSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem".od 04.11.213r. do 15.9.2014r.30.750,00 zl brutto
8930.10.2013r.Te&Ce Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Zbożowa 8D 43-175 WyryZimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń na przełomie 2013 oraz 2014 roku. Zadanie nr 1 - Obwód nr 1 (miejscowość Wyry).od 01.11.2013r. do 31.03.2014r.wg umowy
9022.10.2013r.Firma AL-KOAL-PROF ul. Jagodowa 26 43-424 DrogomyślPrzeprowadzenie zajęć warsztatowych z młodzieżą w zakresie profilaktyki narkomanii wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 13.11.2013r. Dla grupy młodzieży Zespołu Szkół w Wyrach oraz Zespołu Szkół w Gostyni pod nazwą: "Narkotykowe Dylematy".13.11.2013r.1.400,00 zł brutto
918.11.2013r.BAKO SPORT G.Baran, R.Koziołek Spółka Jawna ul. Rapackiego 34 42-520 Dąbrowa Górnicza Usunięcie 204 szt. drzew rosnących na działkach nr 1523/146, 3330/146 oraz 3290/147 poł. w Gostyni przy ul. Rybnickiej.do 15.12.2013r.7.992,00 zł brutto
9230.10.2013r.SM Martin Brudek ul. Pszczyńska 311 43-176 GostyńZimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń na przełomie 2013 oraz 2014 roku. Zadanie nr 2 - Obwód nr 2 (miejscowość Gostyń).od 01.11.2013r. do 31.03.2014r.wg umowy
9331.10.2013r."PERFEKT" Okna i drzwi Lubelska Fabryka Okien ul. Mełgiewska 99 20-234 LublinWymiana stolarki okiennej w budynku Pawilonu Handlowo Usługowego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58.do 20.12.2013r.39.237,00 zł brutto
9406.11.2012r.Mikołowski Bank Spółdzielczy ul. Krakowska 29 43-190 MikołówUdzielenie Gminie Wyry w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 1.000.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostyń w ramach Aglomeracji i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
do 31.12.2019r.wg umowy
959.11.2013r.PW EL-TALL Marcin Kowal ul. Wyrska 6c/2 43-173 Łaziska GórneWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego.do 30.12.2013r.11.000,00 zł brutto
9613.11.2013r.CENTRUM BUDOWY DRÓG ŚLĄSK Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda ŚląskaWykonanie remontu ul. Kasprowicza w Wyrach.do 29.11.2013r.115.866,00 zł brutto
9714.11.2013r.Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 WarszawaWykonanie remontu ul. Zwycięstwa w Wyrach.do 29.11.2013r.248.023,35 zł brutto
9814.11.2013r.Firma Handlowo-Usługowa "MIRDAN" J. Opałka - R. Spytkowski Sp. J. ul. Wojska Polskiego 25/11 32-500 ChrzanówRemont kapitalny dachu krytego dachówką przy ul. Dąbrowszczaków 131 w Wyrach.do 20.12.2013r.85.760,96 zł brutto
9921.05.2013r.REKORD SI Spółka z o . o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko BiałaUmowa serwisu i nadzoru autorskiego.do 31.05.2014r.wg umowy
10007.01.2013r.Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2 00-940 WarszawaUiszczanie należności w formie opłaty z dołu za świadczenie usług pocztowych.do 31.01.2014r.wg umowy
10128.10.2013r.TECHNIKA IT S.A. ul. Toszecka 2 44-100 GliwiceAsysta techniczna.do 31.12.2014r.wg umowy
10213.11.2013r.EURODROGA Sp. z o.o. ul. Wolna 80a 44-203 RybnikSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Wykonanie remontu ul. Zwycięstwa w Wyrach" oraz "Wykonanie remontu ul. Kasprowicza w Wyrach".do 29.11.2013r.5.458,34 zł brutto
103Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras ul. Goździków 5 43-174 Łaziska górneBudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Rybnicka na ul. Wiśniową, działka nr 3506/48 w Gostyni - zgodnie z projektem. do 20.12.2013r.12.115,50 zł brutto
104Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie BialskieWykonanie usunięcia narostów na ul. Tyskiej w Gostyni. do 20.12.2013r.7.950,00 zł brutto
10519.11.2013r.osoba prywatnaDofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Wyry pochodzących z wpływów i z tytułu kar i opłat. brak2000,00 zł brutto
10608.11.2013r.,MULTIDEKOR Sp. z o.o. S.K.A. ul. Noakowskiego 4 05-820 PiastówDostawa 28 szt. dekoracji latarniowych 900-047 o wymiarach 0,6m x 1,6m wykonane w technologii LED z systemem montażu.do 10.12.2013r.7.677,66 zł brutto
107brak datyosoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Kopaniny.od 01.12.2013r. do 30.11.2016r.wg umowy
10809.10.2013r.Usługi Kamieniarsko Betoniarskie Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polanka WielkaRemont schodów zewnętrznych frontowych w budynku w Gostyni ul. Pszczyńska 370 (wejście do Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój) w zakresie położenia nowego podestu, stopni, cokołów oraz podstopni.od 09.10.2013r. do 31.10.2013r. 8.550,00 zł brutto
10918.10.2013r.Usługi Kamieniarsko Betoniarskie Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polanka WielkaWykonanie 1/20 ogrodzenia od strony frontowej na terenie "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września" w Gostyni.do 18.10.2013r. do 31.10.2013r.8.000,00 zł brutto
11010.12.2013r.BTS Marcin Szymała ul. Jacka 18 41-707 Ruda ŚląskaPrzebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy budynku OSP w Wyrach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76".do 20.03.2014r.23.300,00 zł brutto
11109.12.2013r.CENTRUM BUDOWY DROG ŚLĄSK Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda ŚląskaUmocnienie zjazdu z ul. Tyskiej na ul. Sosnową.do 30.12.2013r.18.000,00 zł brutto
11205.12.2013r.Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej - kategoria "oświetlenie uliczne" dla potrzeb oświetlenia ulicznego w granicach Gminy Wyry.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.71.035,51 zł brutto
11305.12.2013r.Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej - kategoria "pozostałe" dla potrzeb oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.18.483,51 zł brutto
11404.12.2013r.Firma Wielobranżowa ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie BialskieRoboty budowlane związane z wykonaniem przełączenia do kanalizacji sanitarnej budynków będących własnością Gminy Wyry tj. Zespołu Szkół w Gostyni, Apteki w Gostyni, Poczty w Gostyni wraz z robotami towarzyszącymi.od 04.12.2013r. do 20.12.2013r.11.070,00 zł brutto
11524.12.2013r."ALSPAW" Sp. z o.o. ul. Batorego 29 63-400 Ostrów WielkopolskiDostawa małej sceny mobilnej zadaszonej o wymiarach 5 x 6 m.do 14.04.2014r.72.225,60 zł brutto
116brak datyEURODROGA Sp. z o.o. ul. Wolna 80A 44-203 RybnikWykonanie uproszczonej dokumentacji koncepcji remontu ul. Dąbrowszczaków - boczna w Wyrach.do 31.12.2013r.5.043,00 zł brutto
11731.12.2013r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.2.200,00 zł brutto ryczałt
11831.12.2013r.Lekarz Weterynarii Aleksander Tabacki Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Św. Wawrzyńca 12A 43-180 OrzeszeWyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej itd.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.wg umowy
11930.12.2013r.Ergo XXI w. Słota Marek ul. Bolesława Śmiałego 35/6 43-200 PszczynaZadania służby bhp i ppoż przewidziane w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy Wyry.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.615,00 zł brutto miesięcznie
12030.12.2013r."BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 WyryUsługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń oraz myciu okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pawilonie Handlowym.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.2.750,00 zł brutto miesięcznie
12131.12.2013r.Miconet Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 12a/2 43-190 MikołówŚwiadczenie przez operatora usługi dostępu do internetu - Urząd Gminy Wyry.od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.wg umowy
12231.12.2013r.Miconet Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 12a/2 43-190 MikołówŚwiadczenie przez operatora usługi dostępu do internetu - Urząd Gminy Wyry - Referat Geodezji.od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.wg umowy
12331.12.2013r.Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 KatowiceUsługi prawnicze dla Urzędu Gminy Wyry.od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.69.120 zł brutto
12417.10.2013r.Ślusarstwo Instalatorstwo ul. Dąbrowszczaków 2 43-175 WyryWewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym budynku ul. Ks Bojdoła w Wyrach.od 25.10.2013r. do 20.11.2013r.8.309,82 zł brutto
12528.10.2013r.Firma Elektryczno-Budowlana KILOWAT ul. Dąbrowszczaków 58 43-175 WyryWykonanie w Pawilonie Handlowo Usługowym w Wyrach ul. Dąbrowszczaków 58 pomieszczenia toalety ogólnodostępnej.od 31.10.2013r. do 15.12.2013r.9.901,50 zł brutto
12602.04.2014r.PHU "SYSTEM GEMSER" Alicja Gemser Zbigniew Gemser ul. Buczka 46 43-190 MikołówPrzygotowanie i przeprowadzenie Projektu szkoleniowego podzielonego na 5 modułów tematycznych: 2 moduły dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, 3 moduły dla Zarządu oraz Kadry Kierowniczej Urzędu.do końca maja 2014r. 2.500,00 zł brutto
SO.1431.25.2019 - CRU- ROK 2013.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 23.04.2019 r.