Dane za rok 2019

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY UMOWYPRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
102.01.2019r.Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 MikołówPublikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta".od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.11.808,00 zł brutto
203.01.2019r.Firma "PRO-VITA" Siwiński Henryk ul. Dworcowa 20/12 43-170 Łaziska GórnePrzeprowadzenie okresowych badań strażaków - członków Ochotniczej Straży Pożarnej Wyry i Gostyń.od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. wg umowy
302.01.2019r.Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. ul. Zgrzebnioka 58 41-500 ChorzówProwadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wyry.od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. 21.960,00 zł brutto
402.01.2019r.PROFESSIONAL Marta Rybczyńska ul. Bursztynowa 74a/1 42-200 CzęstochowaWykonywanie zadań służby bhp i ppoż dla pracowników Urzędu Gminy Wyry.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.430,50 zł brutto miesięcznie
502.01.2019r. Adwokat Tomasz Banasik ul. Okrzei 39 43-190 MikołówObsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.6.600,00 zł brutto miesięcznie
602.01.2019r.silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda ŚląskaŚwiadczenie usług aktualizacji i rozbudowy dwóch serwerów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl. od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.307,50 zł brutto miesięcznie
702.01.2019r. Studio Analiz Przestrzennych Plan B Michał Brodowicz ul. Fiodora Dostojewskiego 10/4 92-507 ŁódźAktualizacja Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Wyry.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.2.580,00 zł brutto
801.01.2019r.IWAGO Polska Sp. z o.o. ul. Bielska 49 43-190 MikołówSprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.4.674,00 zł brutto miesięcznie
902.01.2019r."WES SOLUTION" Dariusz Szulik ul. Graniczna 7 44-240 ŻoryProwadzenie aplikacji Eco Harmonogram.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.2.952,00 zł brutto rocznie
1031.12.2018r."Leśnie Pogotowie" Jacek Wąsiński ul. Kościuszki 70 43-190 MikołówTransport rannych lub potrzebujących opieki zwierząt z terenu Gminy Wyry do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wg umowy
1131.12.2018r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu ul. Bujoczka 41-700 Ruda Śląska.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wg umowy
1201.01.2019r.Przychodnia Weterynarii "OMNIWET" Lekarz weterynarii Aleksander Tabacki ul. Św. Wawrzyńca 12A 43-160 Orzesze Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wg umowy
1307.01.2019r.Arkadiusz SzmitkaProwadzenie zajęć ruchowych - wprowadzających pod nazwą "Zdrowy Kręgosłup" dla mieszkańców Gminy Wyry.od 08.01.2019r. do 31.03.2019r.1.200,00 zł brutto
1402.01.2019r.Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2 43-190 MikołówProfilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami zatrudnionymi przez Gminę Wyry na podstawie Umowy o pracę.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.wg umowy
1502.01.2019r.Plus/Minus Sp. z o. o. ul. Główna 135 BełkUsługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.wg umowy
1614.01.2019r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 14.01.2019r. do 14 .01.2024r.wg umowy
1716.01.2019r."Geoprofit" Michał Gwoździewicz ul. Szopienicka 43 KatowiceWykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziadzinie hydrogeologii dot. zmiany stanu wód na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia. do 15.04.2019r.4.243,50 zł brutto
1816.01.2019r."GEO-HYDRO" Andrzej Woźniak ul. Młyńska 5 BrzeszczeWykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrogeologii dot. zmiany stanu wód na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia. do 30.04.2019r.2.952,00 zł brutto
1910.01.2019r."JERR" S.C. ul. Rudzka 8 Rybnik Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrogeologii dot. zmiany stanu wód na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia.do 30.04.2019r.2.952,00 zł brutto
2010.01.2019r."JERR" S.C. ul. Rudzka 8 Rybnik Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrogeologii dot. zmiany stanu wód na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia.do 29.03.2019r.3.075,00 zł brutto
2131.12.2018r.Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER Andrzej Giera ul. Powstańców 20/8 ChorzówOdbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt padłych z terenu Gminy Wyry.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 6.000,00 zł brutto
2231.12.2018r.Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WarszawaŚwiadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zgodnie z umową
2301.02.2019r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 3 43-190 MikołówOrganizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym wsparcia przez przemocą domową. od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. 1.500,00 zł brutto
2401.02.2019r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 3 43-190 MikołówOrganizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy.od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. 1.700,00 zł brutto
2501.02.2019r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 3 43-190 MikołówOrganizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. 1.000,00 zł brutto
2604.02.2019r.Marek Kosiński Agencja Reklamowo Informatyczna Studio Graficzne Crimson Oak Kosiński Marek ul. Wróbla 3E 43-175 Wyry Świadczenie usług w zakresie public relations w celu budowy wizerunku i promocji Gminy Wyry.do 20.07.2019r.13.284,00 zł brutto
2712.02.2019r. ENERGO-UNIVERSAL ul. Główna 36 43-230 Goczałkowice - ZdrójPrzebudowa linii napowietrznej nN i oświetlenia ulicznego w Wyrach przy ul. Głównej.od 25.02.2019r. do 30.06.2019r. 8.068,80 zł brutto
2815.02.2019r.Firma Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-176 Łaziska Górne1) Wykonanie nagłośnienia placu bitwy;
2) Zapewnienie obsługi technicznej.
25.05.2019r.12.915,00 zł brutto
2915.02.2019r.FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 LubańWykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas rekonstrukcji "Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń 2019".25.05.2019r.5.500,00 zł brutto
3015.02.2019r.FIRMA OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA SP. Z O. O. ul. Katowicka 115c 41-500 Chorzów1) Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa, a także mienia podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2019";
2) Wypożyczenie, transport, montaż i demontaż 800m płotków zaporowych.
25.05.2019r.13.776,00 zł brutto
3115.02.2019r.Firma Express Efekt Andrzej Dressler ul. Kolonia Ameryka 30 42-690 WojskaObsługa gastronomiczna dla uczestników, gości oraz organizatorów Bitwy Wyrskiej 2019.25.05.2019r.16.800 zł brutto
3202.01.2019r. silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda ŚląskaUsługa aktualizacji i rozbudowy dwóch serwerów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl.od 02.01.2019r. do 01.01.2020r.250,00 zł netto miesięcznie
3301.03.2019r. Kempka Sp. z o.o. ul. Spokojna 1c 43-170 Łaziska GórneŚwiadczenie usług przewozu dzieci z opiekunami na zajęcia z nauki pływania w Mikołowie.od 04.03.2019r. do 30.11.2019r.30.000,00 zł brutto
3401.03.2019r. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" ul. Krakowska 30 43-190 MikołówRealizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową".od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. 1.500,00 zł brutto
3501.03.2019r. Usługi Geodezyjne GIGA Grzegorz Staier Aleja Wojska Polskiego 4/18 44-240 ŻoryWykonanie dokumentów celem aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i księdze wieczystej użytku gruntowego.trzy miesiące700,00 zł brutto
3608.03.2019r. Usługi Geodezyjno-Karograficzne Joanna Ferdus ul. Kościuszki 22 43-173 Łaziska GórneWznowienie znaków granicznych nieruchomości.dwa miesiące2.460,00 zł brutto
3708.03.2019r. Hanna Szymik Wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości.4 tygodnie550,00 zł brutto
3825.02.2019r.INSTALECH Grzegorz Puchałka ul. Zajęcza 19 43-176 GostyńWykonanie fragmentu wewnętrznej instalacji gazowej.od 25.02.2019r. do 10.03.2019r. 8.950,00 zł brutto
3925.02.2019r.INSTALECH Grzegorz Puchałka ul. Zajęcza 19 43-176 GostyńWykonanie instalacji gazowej w zakresie od gazu do kotła, zakup i zamontowanie nowego kotła gazowego.od 25.02.2019r. do 10.03.2019r. 17.690,00 zł brutto
4001.03.2019r. Firma Usługi Kamieniarsko-Betoniarskie Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polanka WielkaWykonanie w budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni ul. Rybnicka 2 remontu schodów zewnętrznych.od 01.03.2019r. do 31.03.2019r. 15.906,00 zł brutto
4118.03.2019r. UTILIS NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawca Majątkowy Roman Martynowski Uprawnienia Nr 3698 ul. Świerkowa 6 43-170 Łaziska GórneSporządzenie 61 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości wg umowy.do 15.07.2019r.21.383,55 zł brutto
4228.02.2019r.Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33 01-208 WarszawaLicencja na korzystanie z serwisu LEX.od 01.03.2019r. do 28.02.2021r.8.763,75 zł brtto
4305.02.2019r.Orange Polska Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 160 02-326 WarszawaŚwiadczenie usługi ISDN.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.wg umowy
4405.02.2019r.Orange Polska Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 160 02-326 WarszawaŚwiadczenie usługi Centrex.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.wg umowy
4505.02.2019r.Orange Polska Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 160 02-326 WarszawaŚwiadczenie usługi Centrex - GKRPA.od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.wg umowy
4618.03.2019r. Usługi Geodezyjne GIGA Grzegorz Staier Aleja Wojska Polskiego 4/18 44-240 Podział nieruchomości.4 miesiące2.200,00 zł brutto
4701.04.2019r.Stereo Style S.C. Adam & Marek Ziemianim ul. Poturalskiego 3 30-659 KrakówWykonanie koncertu zespołu "Baciary" podczas Pikniku Fortecznego XV Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń.25.05.2019r.15.990,00 zł brutto
4819.03.2019r.Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-709 Ruda ŚląskaRealizacja trzech materiałów dziennikarskich.do 31.12.2019r.3.690,00 zł brutto
4915.03.2019r.Powiat Mikołowski Dotacja celowa w spawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu pod nazwą "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego.do 31.12.2019r.11.760,00 zł brutto
5025.03.2019r.Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/ 35 30-348 KrakówZorganizowanie Programu pn.: "Laboratorium Wiedzy Pozytywnej" w Szkole Podstawowej w Wyrach ul. Puszkina 10.od 10.06.2019r. do 11.06.2019r.3.400,00 zł brutto
5101.04.2019r.Firma "Specjalistyczna Praktyka Lekarska" Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 12 ChorzówPrzeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach.od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. 210,00 zł brutto za każde badanie
5201.04.2019r.Firma Gabinet Psychoterapii "ENA" Bożena Pachuta Rynek 2/7 PrudnikPrzeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach.od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. 210,00 zł brutto za każde badanie
5310.04.2019r.Powiat Mikołowski Dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę".do 14.07.2019r.170,00 zł brutto
5423.04.2019r.Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindur ul. Szeroka 24 44-240 ŻoryOpracowanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Pawilonu handlowego w Wyrach przy ul. Głównej 58.do 25.06.2019r.9.778,50 zł brutto
5503.04.2019r.Gminna Biblioteka Publiczna ul. Główna 58 43-175 WyryDotacja celowa na realizację zadania"Czym skorupka za młodu nasiąknie" w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki".do 15.12.2019r.4.800,00 zł brutto
5615.04.2019r.Powiat Mikołowski Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zakupu trzech sztuk aparatu do całodobowej rejestracji wartości ciśnienia tętniczego (tzw. Holter ciśnieniowy) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 4.do 13.12.2019r.10.000,00 zł brutto
5728.03.2019r.OWNHOMEREC Piotr Plichta ul. Domaniewska 13/15 lok. 60 02-672 WarszawaSpotkanie profilaktyczne - koncert pt. "Jedno życie" w Domu Kultury w Gostyni.29.04.2019r.1.800,00 zł brutto
5829.04.2019r.Biuro Doradcze "ALTIMA" S.C. M. Grabowska P. Syrek ul. Żeliwna 38 KatowiceOpracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn."Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła".do 15.06.2019r.4.000,00 zł brutto
5925.04.2019r.Usługi Geodezyjne geodeta uprawniony mgr inż. Sebastian Staszak ul. Tadeusza Kościuszki 73A 43-190 MikołówSporządzenie wykazów synchronizacyjnych celem uwidocznienia działek w księgach wieczystych.4 miesiące2.460,00 zł brutto
6025.04.2019r.Usługi Geodezyjne geodeta uprawniony mgr inż. Sebastian Staszak ul. Tadeusza Kościuszki 73A 43-190 MikołówUstalenie przebiegu granic w trybie rozgraniczenia nieruchomości.4 tygodnie615,00 zł brutto
6106.05.2019r.Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy SP. K. ul. Jana Pawła II 22 00-133 WarszawaŚwiadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń Zamawiającego.12 miesięcywg umowy
6229.04.2019r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 MikołówOpracowanie pełniej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Głównej 133.do 28.05.2019r.8.474,70 zł brutto
6330.04.2019r."Platan" Biuro Projektowe Michal Grzyb ul. Krakowska 17 43-150 BieruńWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przełożenia kanalizacji deszczowej.do 31.08.2019r.4.100,00 zł brutto
6402.05.2019r.Firma Usługi Kamieniarsko-Betoniarskie Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polanka WielkaRemont schodów zewnętrznych (wejście do poradni dziecięcej).od 15.05.2019r. do 30.06.2019r. 9.870,00 zł brutto
6506.05.2019r.Usługi Remontowo-Budowlane "MIRBUD" Fityka Mirosław ul. Brzeźna 23 43-176 GostyńAwaryjne naprawy w budynkach: wielofunkcyjnym w Wyrach ul. Główna 99 w Przychodni Zdrowia ul. Tysiąclecia 5, w Przychodni Zdrowia ul. Rybnicka 2, bibliotece w Gostyni ul. Pszczyńska 372 oraz naprawę wiaty rowerowej w Wyrach ul. Wagonowa.od 06.05.2019r. do 20.05.2019r. 8.500,00 zł brutto
6606.05.2019r.Usługi Remontowo-Budowlane "MIRBUD" Fityka Mirosław ul. Brzeźna 23 43-176 GostyńRemont murków przy schodach wejściowych głównych oraz remont balkonu nad wejściem głównym do budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni ul. Rybnicka 2.od 06.05.2019r. do 20.05.2019r. 4.500,00 zł brutto
6713.05.2019r.Marek Kosiński Agencja Reklamowo Informatyczna Studio Graficzne Crimson Oak Kosiński Marek ul. Wróbla 3E 43-175 Wyry Wykonanie 150 sztuk książki multimedialnej, zaprojektowanie pudełek oraz wgranie materiałów filmowych poświęconych Gminie Wyry, Bitwie Wyrskiej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (współfinansowanie przez GZM).do 24.05.2019r. 51.844,50 zł brutto
6815.05.2019r.Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/ 35 30-348 KrakówZorganizowanie Programu pn.: "Unpluggend" w Szkole Podstawowej w Gostyni.od 06.06.2019r. do 07.06.2019r. 3.920,00 zł bruto
6920.05.2019r."W cieniu.com" ul. Wyzwolenia 15 44-200 RybnikDostawa i montaż rolet zewnętrznych dla 3 sal zajęć znajdujących się na I piętrze budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni.od 20.05.2019r. do 30.08.2019r.22.641,84 zł brutto
7029.05.2019r.Roman Chlasta Nadzór inwestorski z kontrolowaniem inwestycji pn.: Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach.do 15.08.2021r.87.500,00 zł brutto
7131.05.2019r."BUDOTECHNIKA" Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 PilchowiceZakup i montaż wiaty przystankowej.8 tygodni7.857,24 zł brutto
7220.05.2019r.PROTEKO Sp. z o. o. ul. Hutnicza 1/1 42-600 Tarnowskie GóryZakup Defibrylatora LIFEPAK CR2.do 31.05.2019r.8.500,00 zł brutto
7304.06.2017r.Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/ 35 30-348 KrakówWarsztat pn.: "Cyberprzemoc, bezpieczny internet" dla klasy Vb w Szkole Podstawowej w Gostyni.07.06.2019r.400,00 zł brutto
7404.06.2019r.Dariusz Pietrek Zajęcia profilaktyczne dla uczniów III klas Gimnazjum pt.: "Uzależnienia Przecież nie JA".12.06.2019r.300,00 zł brutto
7506.06.2019r.KABE Systemy Alarmowe Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 63 43-190 MikołówKonserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Głównej 133 oraz w budynku przy ul. Głównej 58.do 31.12.2019r.400,00 zł brutto jednorazowo
7631.05.2019r.GAZ PROJEKT Instalacje sanitarne i przemysłowe mgr inż. Tomasz Golda ul. Rynek 6/1 43-100 TychyOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją".do 31.10.2019r.47.000,00 zł brutto
7726.06.2019r."KURPAS G & A" T. Kurpas Spółka Jawna ul. Fiołkowa 28a 43-190 MikołówBudowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.do 15.09.2021r.8.532.578,89 zł brutto
7813.06.2019r.Miasto Łaziska Górne Dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę".do 31.07.2019r.170,00 zł brutto
7924.06.2019r."JERR" S.C. ul. Rudzka 8 Rybnik Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia.do 30.08.2019r.2.460,00 zł brutto
8031.05.2019r.REKORD SI Sp. z o. o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko-BiałaUsługi serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania.do 31.12.2020r.wg umowy
8115.07.2019r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwadzka 9 43-180 OrzeszeWykonanie utwardzenia i nawierzchni z tłucznia fragmentu drogi - ul. Na Wierzysko w Wyrach.do 30.09.2019r.88.560,00 zł brutto
8228.06.2019r.REKORD SI Sp. z o. o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko-BiałaUtrzymanie serwisu BIP.od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.wg umowy
8318.07.2019r.REKORD SI Sp. z o. o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko-BiałaZakup serwera.do 31.07.2019r.33.880,47 zł brutto
8401.07.2019r.FU SPHINX Maria Golińska ul. Poziomkowa 77/8 43-100 TychyOpracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133.do 31.10.2019r.9.500,00 zł brutto
8520.08.2019r.DAMART Marcin Damasiewicz ul. Kukulek 37 43-215 StudzienniceRealizacja zadania publicznego z zakresu zapewniania możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy.od 01.09.2019r. do 31.08.2020r.496.200,00 zł brutto szacunkowa wartość
8612.08.2019r.ANTYFIRESTYSTEM Sp. z o. o. ul. Pokoju 1 43-300 CieszynWykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych w kotłowni budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Głównej 133.do 30.09.2019r.6.396,00 zł brutto
8730.08.2019r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AUTO-TRANS" Niećko Henryk ul. Św. Barbary 12 43-175 Łaziska GórneDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry.od 03.09.2019r. do 25.06.2019r. 37.051,20 zł brutto
8801.07.2019r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwaldzka 9 43-180 OrzeszeWykonanie małopowierzchniowego remontu dróg o nawierzchniach asfaltowych w Gminie Wyry.do 31.07.2019r.58.498,80 zł brutto
8910.09.2019r.Zakład Remontowo-Budowlany "BUDOLEX" Stanisław Oleksy 34-6030 Ujanowice 109Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym komunalnych, będących własnością Gminy – Gostyń ul. Pszczyńska 370.do 30.11.2019r.429.604,40 zł brutto
9011.09.2019r.Harmony Music & Design Agnieszka Czachowska ul. Estkowskiego 8/6 43-100 TychyModerowanie spotkań w ramach przeprowadzenia konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego.do 30.06.2020r.5.295,00 zł brutto
9116.09.2019r.Biuro Doradcze "ALTIMA" S.C. M. Grabowska P. Syrek ul. Żeliwna 38 KatowiceOpracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy - budynek w Wyrach przy ul. Główna 107".do 19.09.2019r.13.530,00 zł brutto
9202.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 25.06.2020r. 1.344,23 zł brutto
9302.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 25.06.2020r. 246,35 zł brutto
9402.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 25.06.2020r. 3.262,22 zł brutto
9502.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. 239,50 zł brutto
9602.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 25.06.2020r. 1.104,83 zł brutto
9729.10.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. 604,81 zł brutto
9812.09.2019r.P.B. Grzegorz Gwiazda ul. Musioła 15 43-200 PszczynaNadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym komunalnych, będących własnością Gminy – Gostyń ul. Pszczyńska 370".wg umowy8.979,00 zł brutto
9914.09.2019r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwaldzka 9 43-180 OrzeszeWykonanie jednostronnego okrawężnikowania nawierzchni drogi ul. Tysiąclecia w Wyrach.od 15.09.2019r. do 30.09.2019r. 3.500,00 zł brutto
10019.09.2019r.Cyklinowanie Tomasz Ficek ul. Rybnicka 230 43-176 GostyńWykonanie prac remontowych wiat przystankowych przy ul. Puszkina, ul. Wagonowej, ul. Pszczyńskiej w Wyrach oraz przy ul. Dębowej i Tyskiej w Gostyni.do 04.12.2019r.10.301,56 zł brutto
10125.09.2019r.Spółka Wodna Wyry-Gostyń ul. Główna 133 43-175 WyryUdzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry:
1) Udrożnienie rowu w Gostyni od ul. Tęczowej;
2) Udrożnienie rowu w Wyrach wzdłuż lasu.
do15.10.2019r.5.000,00 zł brutto
10210.09.2019r.Firma PROGRES - Instytut Rozwoju i Edukacji ul. Jelna 33 B 37-310 Nowa Sarzyna Oddział w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9A 35-025 RzeszówSzkolenie "Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków GKRPA.24.09.2019r.1.800,00 zł brutto
10330.08.2019r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 03.09.2019r. do 25.06.2020r. 83.863,38 zł brutto
10402.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. 316,88 zł brutto
10502.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. 873,19 zł brutto
10602.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. 416,48 zł brutto
10706.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. 525,93 zł brutto
10806.09.2019r.osoba prywatnaDowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2019r. do 25.06.2020r. 1.810,26 zł brutto
10903.10.2019r.JKM Sp. z o.o. ul. Skalna 6/12 43-190 Mikołów„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją".do 29.05.2020r.596.733,27 zł brutto
11002.10.2019r.MS DESIGN- Pracownia Projektowa Maria Skotniczka ul. Pawia 6 43-100 TychyPełnienie roli eksperta ds. infrastruktury błękitno-zielonej na Warsztacie edukacyjnym.02.10.2019r.540,00 zł brutto
11112.09.2019r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 MikołówOpracowanie pełniej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich na wykonanie termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Głównej 107.do 27.09.2019r.17.220,00 zł brutto
11208.10.2019r.Firma AL.-Koal-Prof. Waldemar Saltarius ul. Jagodowa 26 43-424 Drogomyślwarsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Gostyni.29.10.2019r.2.100,00 zł brutto
11308.10.2019r.Firma AL.-Koal-Prof. Waldemar Saltarius ul. Jagodowa 26 43-424 Drogomyślwarsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Wyrach.30.10.2019r.2.100,00 zł brutto
11403.10.2019r.AGAMIS - PLUS Poligrafia Reklamowa Henryk Surmiak ul. Jana Śliwki 86 44-100 GliwiceWykonanie 2 makiet centrów miejscowości: miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry. do 20.12.2019r.4.182,00 zł brutto
11503.10.2019r.MS DESIGN- Pracownia Projektowa Maria Skotniczka ul. Pawia 6 43-100 TychyPełnienie roli eksperta ds. infrastruktury błękitno-zielonej na Warsztacie edukacyjnym.03.10.2019r.300,00 zł brutto
11622.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów - oświetlenie uliczne.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.221.465,82 zł brutto
11722.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów - oświetlenie obiektów.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.117.627,64 zł brutto
11822.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.44.802,48 zł brutto
11922.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Szkoła Podstawowa w Wyrach.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.65.493,62 zł brutto
12022.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Gminne Przedszkole w Gostyni.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.19.442,58 zł brutto
12122.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Gminne Przedszkole w Wyrach.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.34.658,52 zł brutto
12222.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.8.960,50 zł brutto
12322.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.7.810,84 zł brutto
12422.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Dom Kultury w Gostyni.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.17.259,10 zł brutto
12522.10.2019r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 GliwiceZakup energii elektrycznej do obiektów Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.338.076,12 zł brutto
12606.11.2019r.MS DESIGN- Pracownia Projektowa Maria Skotniczka ul. Pawia 6 43-100 TychyPełnienie roli eksperta ds. architektoniczon-urbanistycznych na Warsztacie fokusowym.06.11.2019r.540,00 zł brutto
12715.11.2019r.Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 MikołówRozgraniczenie nieruchomości.do 27.12.2019r.738,00 zł brutto
12821.11.2019r.Zakład Projektowy Zdzisław Malik ul. Gliwicka 1/7 44-100 GliwiceWykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrogeologii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia. do 15.12.2019r.4.000,00 zł brutto
12914.11.2019r.Technika IT Sp. z o.o. ul. Toszecka 2 44-100 GliwiceŚwiadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju w zakresie oprogramowania.od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.3.000,00 zł netto
13019.11.2019r.RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn Całkowite zniszczenie nośników danych.do 13.12.2019r.wg umowy
13104.11.2019r.Firma KRISMAG Krzysztof Grygierczyk ul. Dworcowa 61 43-175 WyryWykonanie kanalizacji sanitarnej w Wyrach w ramach Aglomeracji.do 10.12.2019r.19.852,20 zł brutto
13212.08.2019r.BEN ul. Runowa 21 43-100 TychyKompleksowa obsługa serwisowa urządzeń kopiujących.do 31.12.2021r.wg umowy
13302.12.2019r.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna ul. Miedziana 5 40-321 KatowiceWykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika ulic Zwycięstwa i Markiela w Wyrach bez wykonywania odwodnienia drogi.do 20.12.2019r.42.243,06 zł brutto
13411.12.2019r.Powiat Mikołowski Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zakup Ogólnopolskich Kart Seniora.do 31.12.2019r.660,00 zł brutto
13502.12.2019r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 MikołówWykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych związanych z przebudowa odwodnia dachu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gostyni.do 20.12.2019r.7.995,00 zł brutto
13627.11.2019r.AGAMIS - PLUS Poligrafia Reklamowa Henryk Surmiak ul. Jana Śliwki 86 44-100 GliwiceWykonanie 2 pokryw do makiet centrów miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry.do 20.12.2019r.300,00 zł brutto
13709.12.2019r.VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna ul. Szczyrkowska 8 43-36 BystraPełnienie obowiązków inspektora Ochrony Danych (IOD).od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.1.722,00 zł brutto miesięcznie
13825.11.2019r.REKORD SI Sp. z o. o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko-BiałaDostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych.do 31.12.2019r. wg umowy
13902.01.2020r.Plus/Minus Sp. z o. o. ul. Główna 135 BełkUsługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.wg umowy
14031.12.2019r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Master Odpady i Energia
Spółka z o. o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Partner konsorcjum:
Prezero
Service Południe
Spółka z o. o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska
Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczenia mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.od 01.01.2020r. do 31.08.2020r.1.733.054,40 zł brutto
14122.11.2019r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o ul. Jana Kazimierza 3 01-248 WarszawaKompleksowy zakup paliwa gazowego Gmina Wyry. od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.177.595,97 zł brutto
14222.11.2019r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o ul. Jana Kazimierza 3 01-248 WarszawaKompleksowy zakup paliwa gazowego Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.52.362,29 zł brutto
14322.11.2019r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o ul. Jana Kazimierza 3 01-248 WarszawaKompleksowy zakup paliwa gazowego Szkoła Podstawowa w Wyrach.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.54.339,26 zł brutto
14422.11.2019r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o ul. Jana Kazimierza 3 01-248 WarszawaKompleksowy zakup paliwa gazowego Gminne Przedszkole w Gostyni.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.39.613,12 zł brutto
14522.11.2019r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o ul. Jana Kazimierza 3 01-248 WarszawaKompleksowy zakup paliwa gazowego Gminne Przedszkole w Wyrach.od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.36.857,26 zł brutto
CRU 2019.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Data pozyskania: 04.02.2020r.