Dane za rok 2021

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY UMOWYPRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
104.01.2021r.MWC Sp. z o.o.
ul. Kowalewicka 12
60-002 Poznań
Usługa obsługi transmisji online obrad i archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy zlokalizowanych na terytrium Polski.od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r.
307,50 zł
brutto
miesięcznie
204.01.2021r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
"FAUNA"
Społeczne Schronisko dla Zwierząt
im. Św. Franciszka z Asyżu
ul. Bujoczka
41-700 Ruda Śląska.
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowie tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 2 Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, utrzymanie i zapewnienie im opieki. 3. Zabieranie do badania zwierzęcia (lub jego odpowiedniej próbki) podejrzanego o chorobę zakaźną 4. Przekazywaniu zwłok zwierząt poddanych eutanazji do utylizacji. 5. Usypianie ślepych miotów wykonywanie przez lekarza weterynarii. 6. Znajdowaniu (o ile będzie tylko taka możliwość) odłowionym zwierzętom z terenu Gminy Wyry Rodzin Zastępczych. 6. Wykonywaniu kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, jednak nie wczesniej niż po 14 dniach od dnia przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z uwagi na możliwość zgłoszenia właściciela.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wg umowy
304.01.2021r.Leśne pogotowie
Jacek Wąsikowski
ul. Kościuszki 70
43-190 Mikołów
1. Transport rannych lub potrzebujących opieki zwierząt z terenu Gminy Wyry do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. 2. Przyjmowanie do Leśnego Pogotowia w Mikołowie dzikich krajowych, egzotycznych oraz udomowionych rannych zwierząt z terenu Gminy Wyry, z wyłączeniem zwierzyny łownej, która uległa zdarzeniom drogowym na drogach powiatowych.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
404.01.2021r.EKO-TRANS
Krzysztof Zimnol
ul. Stara Szklarnia 15
43-180 Orzesze
1. Całodobowe przyjmownie zgłoszeń o konieczności zebrania zwłok zwierząt padłych z terenu Gminy Wyry. 2. Zebranie padliny zgodnie z przepisami, niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu, jednak nie później niż do 3 po przyjęciu zgłoszenia, 3. Uporządkowaniu i dezynfekcji miejsca zarażenia. 4. Transport padłych zwierząt i ich szczątek do zakładu utylizacji odpadów. 5. Utylizacja powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zewolenie na odbiór i unieszkodliwanie odpadów. 6. Zachowanie należytej staranności oraz stosowanie obowiazujących przepisów przy wykonywaniu prac. 7. Zachowanie przepiśow BHP zasad sanitarnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu drogi.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
504.01.2021r.F.U. KAMTEK
Ewa Mendecka
ul. Cieszyńska 43
43-170 Łaziska Górne
Sprzątanie pomieszczeń oraz mycie okien w budynku Urzędu Gminy (ul. Główna 133) oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i stanowisko planowania przestrzennego (Pawilon Handlowy ul Główna 58).od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.4.600,00 zł
brutto
miesięcznie
604.01.2021r.Usługi Transportowe TRANSPEM
Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6
43-190 Mikołów
Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.od 04.01.2021r.
do 24.06.2021r.
51.719,52 zł
brutto
711.01.2021r.Firma F-PRES
Sp. z o.o.
ul. Rynek 18
43-190 Mikołów
Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A 3. Miesięcznik musi być kolportowany w nakładzie minimum 20.000 egz. na terenie Powiatu Mikołowskiego, w tym minimum 800 egzemplarzy na terenie Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń. od 11.01.2021r.
do 31.12.2021r.
11.808,00 zł
brutto
804.01.2021r.KABE
Systemy Alarmowe
Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
Konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133 oraz w budynku przy ul. Głównej 58, gdzie znajduje się Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.400,00 zł
netto
jednorazowa konserwacj
904.01.2021r.Plus/Minus Sp. z o.o.
ul. Główna 135, Bełk
Usługa serwisowa dla klimatyzatorów dwa razy w roku co 6 miesięcy urządzeń wymienionych w załączniku do umowy.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.1.400,00 zł
netto
1004.01.2021r. "WEB SOLUTION"
Dariusz Szulik
ul. Graniczna 7
44-240 Żory
Usługa o nazwie "System Pszok" pozwalająca na oddaniu zamawiającemu do korzystania z następujących narzędzi: Panel Klienta, Wytczka HTML - biblioteka, Aplikacja mobilna.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.4.428,00 zł
brutto
rocznie
1104.01.2021r. "WEB SOLUTION"
Dariusz Szulik
ul. Graniczna 7
44-240 Żory
Usługa o nazwie "Eco Harmonogram" pozwalająca na oddaniu zamawiającemu do korzystania z następujących narzędzi: a) Panel Klienta, b) Dodatek HTML - biblioteka, c) Aplikacja mobilna, d) Dodatek EcoHarmonogram.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.4.428,00 zł
brutto
rocznie
1204.01.2021r.LUNA BHP I PPOŻ
Joanna Kociubińska
ul. 22 Lipca 13
43-180 Orzesze
Wykonywanie zadań służby bhp i ppoż w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.2.952,00 zł
brutto
1304.01.2021r.LINK Moblility Poland Sp. z o.o.
ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice
Świadczenie usług w serwisie smsapi.pl .od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
1404.01.2021r.VOLVOX CONSULTING
Bartłomiej Czauderna
ul. Szczyrkowska 8
43-360 Bystra
Pełnienie obowiazków Inspektora Ochrony Danych (IOD) od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.1.722,00 zł
brutto
miesięcznie
1504.01.2021r.REKORD SI
Sp. z o. o.
ul. Kasprowicza 5
43-300 Bielsko-Biała
Usługa utrzymania na serwerze Wykonawcy oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
1604.01.2021r.REKORD SI
Sp. z o. o.
ul. Kasprowicza 5
43-300 Bielsko-Biała
Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Gminy Wyry (wymienionego w umowie).od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
1720.01.2021r.Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska 366
43-176 Gostyń
Dotacja celowa na wkład własny na realizację działań rekreacyjnych. Wykaz dotowanych zadań stanowi załącznik do umowy.do 23.12.2021r.19.500,00 zł
brutto
1820.01.2021r.Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska 366
43-176 Gostyń
Dotacja celowa na wkład własny na realizację działań rekreacyjnych. Wykaz dotowanych zadań stanowi załącznik do umowy.do 23.12.2021r.73.500,00 zł
brutto
1904.01.2021r.Polski Związek Głuchoniemych
Oddział Łudzki
ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź
Świadczenie usług tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
2004.01.2021r.Silnet Media
Sp. z o.o.
ul. Pocztwoa 5
41-710 Ruda Śląska
Świadczenie usługi aktualizacji i rozbudowy dwóch serwerów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl.od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.250,00 zł
netto
miesięcznie
2115.12.2020r.Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2
43-190 Mikołów
Aneks nr 88/2020/MP/A do umowy nr 113/2018/MP - nowy cennik usług - badania laboratoryjne.od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.wg umowy
2229.01.2021r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: JKM Sp. z o.o.
ul. Skalna 6/12 43-190 Mikołów
Partner konsorcjum: MAPOMI Sp z o.o.
ul. Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów
Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie Gminy Wyry.do 04.05.2021r.218.195,00 zł
netto
50.184,85 zł
VAT
268.379,85 zł
brutto
2302.02.2021r.P.B. Grzegorz Gwiazda
ul. L. Musioła 15
43-200 Pszczyna
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla zadania pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu".zgodnie z umową40.650,41 zł
netto
9.349,59 zł
VAT
50.000,00 zł
brutto
2401.02.2021r.Siltech
Marcin Olsiński
ul. Konopnickiej 76A
43-190 Mikołów
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.: 1. Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach. 2. Zadanie 2 - Budowa kanalizacji saniternej w Gostyni.zgodnie z umową4.860,00 zł
netto
1.117,80 zł
VAT
5.977,80 zł
brutto
2509.02.2021r.Pracownia Projektowa
"Wykrzyknik"
Wojciech Kowalczyk
ul. Rynek 40
43-190 Mikołów
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przestrzeni publicznej przy Przedszkolu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z wykonaniem utwardzenia terenu za budynkiem świetlicy środowiskowej przy ul. Pszczyńskiej 370.8 tygodni od dnia podpisania umowy8.100,00 zł
netto
1.863,00 zł
VAT
9.963,00 zł
brutto
2604.01.2021r.Audit Consulting
Municipal
Sp. z o.o.
ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wyry w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie określonym w umowie.od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r.
21.960,00 zł
brutto
2705.02.2021r.Pomiary Geodezyjne
inż. Kazimierz Kapała
ul. Słonecznikowa 34
40-748 Katowice
Wykonanie map do celów prawnych na których geodeta potwierdzi (odzwierciedli) stan zajęcia ww działek pasem drogi publicznej na dzień 13 grudnia 1998 r. lub oświadczenia uprawnionego geodety o stanie zajęcia nieruchomości pasem drogi publicznej w dacie 31 grudnia 1998 r. w którym należy wskazać czy załączona do wniosku mapa odzwierciedla stan na 31 grudnia 1998 r. dla nieruchomości zgodnie z załącznikiem.30 dni od daty podpisania umowy1.760,00 zł
brutto
2809.02.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka
43-412 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnienia.do 31.03.2021r. 6.703,50 zł
brtto
2908.02.2021r.Plus/Minus Sp. z o.o.
ul. Główna 135 Bełk
Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową.do 31.05.2021r.15.768,60 zł
brutto
3016.02.2021r.Biuro Geodezyjne
Bogumiła Bandrowska
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomości3 miesiące od daty podpisania umowy1.300,00 zł
brutto
3129.01.2021r.Rzeczoznawca Majątkowy
Grzegorz Goik
ul. Główna 23
44-230 Bełk
Wykonanie operatu szacunkowego4 tygodnie od dnia podpisania umowy800,00 zł
brutto
3222.02.2021r.Eurodroga
Milan Sternik
Al. Majowa 14/59
44-121 Gliwice
Opracowanie dokumentacji technicznej opisującej roboty budowlane obejmujące wymianę nawierzchni ul. Tyska od ul. Pszczyńskiej do budynku przy ul. Tyskiej 50c w Gostyni w ramach zadania pn.: "Roboty budowlane związane z ul. Tyską w Gostyni".6 tygodni od podpisania umowy25.830,00 zł
brutto
3315.02.2021r.UTILIS NIERUCHOMOŚCI
Rzeczoznawca Majątkowy
Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6
43-170 Łaziska Górne
Sporządzenie 11 operatów szacunkowych w 1 egz. dla nieruchomości wymienionych w umowie. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości ww nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 15.05.2021r.4.735,50 zł
brttto
3411.02.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.02.2021r.
do 24.06.2021r.
128,38 zł
brutto
3522.02.2021r.Powiat MikołowskiPomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów w 2021 związanych z dostawą hurtowego Internetu w jednostkach siecią SilesiaNEt.od 01.02.2021r.
do 31.12.2021r.
10.800,00 zł
brutto
3604.03.2021r.EURODROGA
Milan Sternik
Al. Majowa 14/59
44-121 Gliwice
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: "Przebudowa ul. Kopanin-bocznej w Wyrach (od nr 15 do nr 17)". do 4 tygodni
od zawarcia umowy
7.380,00 zł
brutto
3704.03.2021r.Biuro Doradcza ALTIMA S.C.
ul. Żeliwna 38, Katowice
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyry.do 28.10.2021r.12.300,00 zł
brutto
3809.03.2021r.VIS PACEM Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Bema 3/1A
41-205 Sosnowiec
Zaprojektowanie i wykonanie muralu na elewacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina.do 31.07.2021r.25.490,00 zł
brutto
3909.03.2021r.Firma "KURPAS" G & A T. Kurpas
Spółka Jawna
ul. Fiołkowa 28a
43-190 Mikołów
Wykonanie i zamieszczenie uzgodnionego logo (wzór, kolor, rozmiar, lokalizacja) na elewacji Sali gimnastycznej w Wyrach przy ul. Puszkina, będącego częścią muralu, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez obie strony projektu muralem.zgodnie z umową15.490,00 zł
brutto
4021.01.2021r. Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Punkt konsultacyjny.24 miesiące od podpisania umowywg umowy
4121.01.2021r. Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Punkt konsultacji psychologicznych.24 miesiące
od podpisania umowy
wg umowy
4201.03.2021r.Stowarzyszenie
KLUB Abstynenta
"POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 38
43-190 Mikołów
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie, realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Abstynenta "Powrót": pomoc osobom uzależnionym od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych), ich rodzinom.od 01.03.2021r.
do 31.12.2021r.
64.190,00 zł
brutto
4501.03.2021r.Stowarzyszenie KLUB Abstynenta
"POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 38
43-190 Mikołów
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie, realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy": działalnośc profilaktyczna, rówieśnicza, edukacyjna i prozdrowotna.od 01.03.2021r.
do 31.12.2021r.
26.300,00 zł
brutto
4401.03.2021r.Stowarzyszenie KLUB Abstynenta
"POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 38
43-190 Mikołów
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie, realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową".od 01.03.2021r.
do 31.12.2021r.
3.120,00 zł
brutto
4501.03.2021r.Polvet Healthcare Teodorwoski
Spółka Jawna
ul. Powstańców 7
43-180 Orzesze
Zapewnienie całodobowej opieki weterynajryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych z terenu Gminy Wyry. od 01.03.2021r.
do 31.12.2021r.
1.134,00 zł
brutto
miesięcznie
4610.03.2021r.Usługi Geodezyjne
Sławomir Urbanek
ul. Zaręby 35/19
43-100 Tychy
Wykonaniu niezbędnych dokumentów w celu doprowadzenia do zgodności zapisów i dokonań rozliczenia ksiąg wieczystych będących własnością Gminy Wyrydo 21.08.2021r.2.200,00 zł
brutto
4715.03.2021r.Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C.
J. Gołka, J. Haliński
ul. Strzechy 2 43-190 Mikołów
Podział nieruchomoścido 3 miesięcy
od daty podpisania umowy
4.920,00 zł
brutto
4818.03.2021r.AMAKO
Agnieszka Makosz-Kolberg
ul. Stolarska 26/2
43-190 Mikołów
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: "Wykonie placu zabaw i pumptracka na terenie sportowo-rekreacyjnego w Gostyni".do 8 tygodni
od daty podpisania umowy
15.990,00 zł
brutto
4911.03.2021r.AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo
Abonament 12 miesięcy na dowolną liczbę ogłoszeń w gazecie coddziennej www.monitorurzedowy.pl i 120 portalach nieruchomościowych.13 miesięcy
od daty podpisania umowy
1.599,00 zł
brutto
5026.03.2021r.Eurodroga
Milan Sternik
Al. Majowa 14/59
44-121 Gliwice
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37).18 tygodni
od daty podpisania umowy
32.595,00 zł
brutto
5116.04.2021r. KRISMAG Krzysztof Grygierczyk
ul. Dworcowa 61 43-175 Wyry
Przełożenie kanalizcji deszczowej położonej w Wyrach przy ul. Zwycięstwa.do 15.05.2021r.25.830,00 zł
brutto
5221.04.2021r."NEGATYW" Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 73a
85-787 Bydgoszcz
Publikacja na stronie www.polskamultimedialna.pl oraz w publikacji pt. "Przyszłość i Rozwój EkoŚląskie".III i IV kwartał 2021r. 3.000,00 zł
netto
5326.04.2021r.EWIROAD Anna Skotnicka
ul. Sternicza 12/23
43-300 Bielsko-Biała
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wyry.do 30.06.2021r.1.990,00 zł
brutto
5406.05.2021r. MIKOTRANS FTU
Grzegorz Zwolnik
ul. Żwirki i Wigury 56f
43-190 Mikołów
Zadanie I: Wykonanie naprawy nawierzchni drogi ul. Puszkina w Wyrach na długości ok. 60 m wraz z wykonaniem odwodnienia. Zadanie II: Naprawa nawierzchni drogi ul. Dwór w Wyrach na długości ok. 40 m.do 30.06.2021r.24.200,25 zł
brutto
5507.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
5607.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
5707.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
5807.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
5907.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
6007.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
6107.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
6207.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
6307.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
6407.05.2021r."Geoprofit"
Michał Gwoździewicz
ul. Szopienicka 43/2 Katowice
Wykonanie ekspertyzy i sporządznie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii dot. zmiany stanu wody na gruncie posiadającego stosowne uprawnieniado 30.06.2021r. 2.583,00 zł
brutto
6528.04.2021r.Powiat MikołowskiNa podstawie uchwały nr XXVIII/251/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Mikołowskiego, Gmina Wyry udziela dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem w aparaturę medyczną.do 15.12.2021r.85.000,00 zł
brutto
6614.05.2021r.Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
"UTEX" Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 23
44-105 Gliwice
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wyry".do 10 miesięcy
od daty podpisania umowy
210.286,00 zł
netto
48.365,78 zł
VAT
258.651,78 zł
brutto
6704.05.2021r.Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne
Tychy Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 11
43-100 Tychy
Wykonanie dokumentacji geologicznej na potrzeby budowy studni chłonnej do głębokości 6,5 m w ramach zadania pn.: "Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej 65, 69 w Gostyni".do 10.05.2021r. 1.107,00 zł
brutto
6828.04.2021r.MAPOMI Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów
Wykonanie odwodnienia liniowego zjazdu przy ul. Spokojna 6 w ramach zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją".do 15.05.2021r. 3.259,50 zł
brutto
6911.05.2021r.Przychodnia Weterynaryjna
"Zwierzyniec"
ul. Zwierzyniecka 53
43-100 Tychy
Wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu sterylizacji/katracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Wyryw ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2021. od 11.05.2021r.
do 31.12.2021r.
wg umowy
7017.05.2021r.Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Świadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiającego usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. do 12 miesięcy
od daty podpisania umowy
wg umowy
7126.05.2021r.Osoba fizycznaDofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Gminie Wyry.do 14 dni
od daty podpisania umowy
2.000,00 zł
brutto
7206.05.2021r. Firma CNG Desingn
ul. Orzeszkowa 34/34
43-100 Tychy
Zakup Komputerów ADAX VERSO WXPC10400 C5 wraz z oprogramowaniem Windows 10 - 10 szt. dla Urzędu Gminy.do 30.06.2021r.40.959,00 zł
brutto
7329.04.2021r.Rzeczoznawca Majątkowy Grzegorz Goik
ul. Główna 23 44-230 Bełk
Wykonanie operatu szacunkowegodo 4 tygodni od zawarcia umowy800,00 zł
brutto
7425.05.2021r. Biuro Doradcze
"ALTIMA" S.C.
M. Grabowska P. Syrek
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni opisanych w opracowanycm audycie energetycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu".do 3 tygodni2.460,00 zł
brutto
7506.05.2021r. Powiat MikołowskiPomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie 0,43 etatu dyspozytora Centru Powiadamiania Ratunkowego - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku przez okres 12 miesięcy od stycznia 2021r.od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r.
20.999,00
brutto
7614.05.2021r.Powiat MikołowskiPomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie monitoringu czujnika do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r.
885,60 zł
brutto
7724.05.2021r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Krzysztof Rzymek
ul. Grunwaldzka 9 43-180 Orzesze
Wykonanie małopowierzchniowego remontu dróg o nawierzchni asfaltowych w Gminie Wyry - Gostyń.do 30.06.2021r.58.879,12 zł
brutto
7831.05.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 01.06.2021r.
do 31.05.2024r.
0,10 zł
za 1m2
w skali roku
20,00 zł
7931.05.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 01.06.2021r.
do 31.05.2026r.
0,01 zł
za 1m2
w skali roku
93,24 zł
8031.05.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 01.06.2021r.
do 31.05.2024r.
0,10 zł
za 1m2
w skali roku
24,00 zł
8127.05.2021r. BMA projekt
Barbara Siwy-Kaszuba
ul. Szybowcowa 68a
44-251 Rynik
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zadanie pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 339".do 5 tygodni
od zawarcia umowy
6.519,00 zł
brutto
8201.06.2021r.COMPETENS
Andrzej Szwerthalter
ul. Krótka 34/1
43-190 Mikołów
Kompleksowa opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania do obsługi monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Wyry, Zespół Szkół w Gostyni (monitoring zewnętrzny), Zespół Szkół w Wyrach (monitornig zewnętrzny), Dom Kultury w Gostyni, Bibliotek Publiczna w Gostyni, boisko "FORTUNA".na okres 5 miesięcy
od daty podpisania umowy
700 zł
netto
8318.05.2021r.Nowe Horyzonty Anna Gorczowska
ul. Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław
Przeprowadzenie badania: "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych" na terenie Gminy Wyry".do 30.06.2021r.3.300,00 zł
brutto
8418.05.2021r.Nowe Horyzonty Anna Gorczowska
ul. Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław
Przeprowadzenie badania: "Diagnoza w środowisku szkolnym na terenie Gminy Wyry".do 09.07.2021r.1.000,00 zł
brutto
8510.06.2021r.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie
ul. Konstantego Prusa 7 43-190 Mikołów
Przekazanie środkow finansowych na wydatki majątkowe zakup samochodu pożarniczego.do 31.12.2021r. 20.000,00 zł
brutto
8621.06.2021r.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Krzysztof Rzymek
ul. Grunwaldzka 9 43-180 Orzesze
Wykonanie małopowierzchniowego remontu dróg o nawierzchni asfaltowych w Gminie Wyry - Wyry.do 23.07.2021r.26.510,44 zł
brutto
8723.06.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 01.06.2021r.
do 31.05.2026r.
115.89
8828.06.2021r.AMAKO
Agnieszka Makosz -Kolberg
ul. Stolarska 26/2
43-190 Mikołów
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sufitów i paneli akustycznych w pomieszczeniach wraz z montażem oświetlenia LED w wykonanych sufitach w szkołach podstawowych w Gostyni przy ul. Rybnickiej i w Wyrach przy ul. Puszkina w formule projektuj - buduj.do 6 tygodni od daty podpisania umowy27.000,00 zł
brutto
8908.07.2021r.Usługi Geodezyjne geodeta uprawniony
mgr inż. Sebastian Staszak
ul. Tadeusza Kościuszki 73A
43-190 Mikołów
Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego celem uwidocznienie działek w księdze wieczystej 4 tygodnie od dnia podpisania umowy615,00 zł
brutto
9012.07.2021r.UTILIS NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawca Majątkowy Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6 43-170 Łaziska Górne
Akutalizacja operatu szacunkowego 14 dni od dnia podpisania umowy369,00 zł
brutto
9119.07.2021r. Rzeczoznawca majątkowy
mgr inż. Kazimierz Sztwiertnia
ul. Orzechowa 14
43-190 Mikołów
Wykonanie opartu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej 4 tygodnie od dnia podpisania umowy861, 00 zł
brutto
9227.07.2021r. Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: JKM Sp. z o. o.
ul. Skalna 6/12 43-190 Mikołów
Partner konsorcjum: MAPOMI Sp. z o. o.
ul. Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni"
a) Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres finansowany z PROW”,
b) Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres finansowany ze środków własnych”,
c) Zadanie 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres PFU”.
do 16 miesięcy od daty podpisania umowy4.479.835,00 zł
netto
1.030.362,05 zł
VAT
5.510.197,05 zł
brutto
9301.07.2021r.Wydawnictwo MUZO Marcin Łęczycki
ul. Oswobodzenia 1 40-403 Katowice
Druk ksiązki pt.: "Godki Starzika Fuloły".14 dni od dnia podpisania umowy7.743,75 zł
brutto
9403.08.2021r.Usługi Geodezyjne "GEMA"
Tomasz Ryl
Aleja Jana Pawła II 27 44-240 Żory
Podział nieruchomości z urzędu zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchmościami4 miesiące od podpisania umowy2.500,00 zł
brutto
9510.06.2021r.MWC Sp. z o.o.
ul. Kowalewicka 12 60-002 Poznań
Świadczenie zdalnej asysty technicznej, w formie elektronicznej oraz mailowej system eSesja.od 21.06.2021r.
do 31.12.2022r.
3.902,18 zł
brutto
9602.08.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 01.08.2021r.
do 31.07.2026r.
wg umowy
9730.07.2021r.Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19 40-038 Katowice
Przekazanie środkow finansowych na na wydatki majątkowe: dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.do 31.01.2022r.12.500,00 zł
brutto
9812.08.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.07.2021r.
do 31.07.2021r.
188,54 zł
brutto
9916.08.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021r.
do 31.08.2022r.
2.670,18 zł
brutto
10016.08.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021r.
do 23.06.2022r.
4.493,65 zł
brutto
10117.08.2021r.VIS PACEM Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Bema 3/1A
41-205 Sosnowiec
Usunięcie aktu wandalizmu-grafiti z muralau znajdującego się na elewacji Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina.do 30.08.2021r. 500,00 zł
brutto
10204.08.2021r.Wydawnictwo MUZO Marcin Łęczycki
ul. Oswobodzenia 1 40-403 Katowice
Druk i dostawa folderu promocyjnego "Gmina Wyry 1991-2021" w nakładzie 500 egzemplarzy. do 27.08.2021r.13.458,93 zł
brutto
10318.08.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 02.09.2021r.
do 23.06.2022r.
3.404,00 zł
brutto
10427.08.2021r.DOSBUD Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 5
43-176 Gostyń
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolowanim rozliczeń budowy dla zadania pn.: "Roboty budowlane związane z ul. Tyską w Gostyni".wg umowy9.704,70 zł
brutto
10527.08.2021r.DOSBUD Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 5
43-176 Gostyń
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolowanim rozliczeń budowy dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Kopaniny-bozna (od nr 15 do nr 17) w Wyrach".wg umowy13.407,00 zł
brutto
10626.08.2021r.Centrum Profilaktyki i Reedukacji
"ATELIER"
ul. Krasickiego 27/1 30-513 Kraków
Szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych wraz z zakupem kontrolowanym "Tajemniczy Klient". do 30.09.2021r.2.208,00 zł
brutto
10727.08.2021r.DROGOPOL Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52d
40-301 Katowice
Roboty budowlane związane z ul. Tyską w Gostyni.do 4 miesięcy od daty podpisania umowy597.403,14 zł
netto
137.402,72 zł
VAT
734.805,86 zł
brutto
10830.08.2021r.DAMART
Marcin Damasiewicz
ul. Kukułek 37
43-215 Studzienice
Realizacja zadania publicznego z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnycm, zamieszkałym na terenie Gminy Wyry w roku szkolnym 2021/2022 powierza się Przedszkolu realizację ww zadania publiczngo i zobowiązuje Przedszkole do zapewnienia spełniania warunków określonych w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Realizacja zadani publicznego polega na zapewnieniu mozliwości korzystania z wychowania przedszkolnego maksymalnie 72 dzieciom w wiku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wyry.od 01.09.2021r.
do 31.08.2022r.
952.560,00 zł
brutto
10930.08.2021r.Usługi Transportowe TRANSPEM
Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6 43-190 Mikołów
Przewóz dzieci niepełnosprawanych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2021r.
do 23.06.2022r.
96.311,59 zł
brutto
11030.08.2021r.Usługi Transportowe TRANSPEM
Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6 43-190 Mikołów
Przewóz dzieci niepełnosprawanych realizujących obowiązek szkolny.od 02.09.2021r.
do 23.06.2022r.
57.902,04 zł
brutto
11106.09.2021r.Przedsiębiorstwo Budowlane
CZĘSTOBUD Damian Świącik
al. Bohaterów Monte Cassino 40
42-200 Częstochowa
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Zadanie 1 – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni z zagospodarowaniem terenu. Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni.do 16 miesięcy od daty podpisania umowy3.347.805,00 zł
netto
769.995,15 zł
VAT
4.117.800,15 zł
brutto
11202.08.2021r.ASK
Szczepan Komorowski
ul. Dołowa 204
43-100 Tychy
Wykonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Kultury przy ul. Pszczyńskiej 366 w Gostyni wraz z propozycjami usuniecia ewentualnych stanów zagrożenia życia.do 17.09.2021r. 5.535,00 zł
brutto
11306.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 02.09.2021r.
do 23.06.2022r.
451,40 zł
brutto
11408.09.2021r.Pomiary Geodezyjne
inż. Kazimierz Kapała
ul. Słonecznikowa 34
40-748 Katowice
Wykonanie map do celów prawnych na których geodeta potwierdzi (odzwierciedli) stan zajęcia ww działek pasem drogi publicznej na dzień 31 grudnia 1998 r. lub oświadczenia urpawnionego geodety o stanie zajęcia nieruchomości pasem drogi publicznej w dacie 31 grudnia 1998r., w którym należy wskazać, czy załaczona do wniosku mapa odzwierciedla stan na 31 grudnia 1998r. dla nieruchmości zgodnie z załącznikiem nr 1.wg umowy2.660,00 zł
brutto
11516.09.2021r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 179A
44-207 Rybnik
Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Kopaniny – Boczna (od nr 15 do 17) w Wyrach.do 12 miesięcy od daty podpisania umowy432.600,00 zł
netto
99.498,00 zł
VAT
532.098,00 zł
brutto
11603.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 02.09.2021r.
do 23.06.2022r.
479,15 zł
brutto
11713.09.2021r.UTILIS NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawca Majątkowy Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6 43-170 Łaziska Górne
Akutalizacja operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej4 tygodnie od podpisania umowy922,50 zł
brutto
11814.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021 r.
do 31.08.2022 r.
99,00 zł
brutto miesięcznie
11914.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021 r.
do 31.08.2022 r.
99,00 zł
brutto miesięcznie
12014.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 02.09.2021 r.
do 31.12.2021 r.
588,00 zł
brutto
12114.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021 r.
do 31.08.2022 r.
99,00 zł
brutto miesięcznie
12214.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021 r.
do 31.08.2022 r.
99,00 zł
brutto miesięcznie
12304.10.2021r. UTILIS NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawca Majątkowy Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6 43-170 Łaziska Górne
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej4 tygodnie od podpisania umowy1.537,50 zł
brutto
12404.10.2021r. UTILIS NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawca Majątkowy Roman Martynowski
ul. Świerkowa 6 43-170 Łaziska Górne
Wykonanie 9 operatów szacunkowych wykaz wg umowy. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczania opłaty adiacenckiej.do 10.12.2021r.4.981,50 zł
brutto
12530.09.2021r.P.P.H.U. MAXDROGI
Dawid Rakoczy
ul. Żywiecka 89/2
43-300 Bielsko-Biała
Wykonanie przeglądów 5 letnich stanu technicznego sieci dróg gminnych publicznych, któych zarządcą jest Wójt Gminy Wyry.do 30.11.2021r.4.907,70 zł
brutto
12631.05.2021r.COMPACT
KANIA KRZYSZTOF
ul. Jagodowa 22
43-186 Orzesze
Sprawowanie obowiązków insektora nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach zadania pn.: a) Zadanie 1 - Budowa kanalizcji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją) - zakres finansowy z PROW zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 2014-2020, b) Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitanej ciśniniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zakres finansowany ze środków własnych c) Zadanie 3 - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją - zarkes PFU.wg umowy84.870,00 zł
brutto
12707.10.2021r. PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A
41-600 Świętochłowice
Wykonanie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w ramach zadania: "Budowa Otwartej Stregy Aktywności w Wyrach przy ul. Markiela".do 12.11.2021r.158.665,08 zł
brutto
12811.10.2021r.Usługi Geodezyjne "GEMA"
Tomasz Ryl
Aleja Jana Pawła II 27 44-240 Żory
Podział nieruchomości celem wydzielenia części działki zajętej pod pas drogowy drogi publicznej ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni.do 27.12.2021r. 3.000,00 zł
brutto
12922.09.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.09.2021 r.
do 31.08.2022 r.
99,00 zł
brutto miesięcznie
13018.10.2021r. KŁO-BUD Grzegorz Kłos
ul. Rybnicka 236 43-176 Gostyń
Wykonanie podestu z kostki brukowej w wiacie rowerowej przy ul. Tyskiej w Gostyni.do 30.11.2021r.6.500,00 zł
brutto
13120.10.2021r.Biuro Geodezyjne
Bogumiła Bandrowska
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomości celem wydzielenia gruntu pod planowany ciąg pieszy oraz miejsca parkingowe związane z utworzeniem przystanku kolejowego w rejonie ul. Dworcowej w Wyrach.do 27.12.2021r.3.350,00 zł
brutto
13227.10.2021r. Grupa Proinwest Sp. zo.o.
ul. Pocztowa 2a/1
41-103 Siemianowice Śląskie
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku mieszklanego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 399 w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyry".do 12 miesięcy
od daty podpisania umowy
315.000,00 zł
netto
28.200,00 zł
VAT
343.200,00 zł
brutto
13328.10.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 28.10.2021r.
do 31.07.2023r.
wg umowy
13427.09.2021r.Progres - Instytut Rozwoju i Edukacji
Borkowski Kamil
Jelna 33B 37-310 Nowa Sarzyna
Przeprowadzenie szkolenia w formie online pt.: "Czynniki warunkujące skutecznośc i efektywność pracy w świetlicach socjoterapeutycznych/środowiskowych".30.09.2021r.1.500,00 zł
brutto
13529.10.2021r. "PLATER" Spółka Jawna
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
Pławecki Sylwester Pławecki Leszek
ul. Jaworowa 16 43-241 Łąka
Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap I.do 27.12.2021r.235.092,56 zł
netto
54.071,29 zł
VAT
289.163,85 zł
brutto
13603.11.2021r.Osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 03.11.2021r.
do 02.11.2026r.
wg umowy
13704.11.2021r.Firma-Indywidulana
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. B. Prusa 38c/12
40-619 Katowice
Przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problmów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 04.11.2021r.
do 31.12.2021r.
230,00 zł
brutto
13804.11.2021r.Firma-Gabinet Psychoterapii "ENA"
Bożena Pachuta
Rynek 2/7 Prudnik
Przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problmów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 04.11.2021r.
do 31.12.2021r.
230,00 zł
brutto
13913.10.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 02.09.2021 r.
do 23.06.2022 r.
329,30 zł
brutto
14013.10.2021r.Osoba fizycznaDowóz dziecka niepełnosprawnego.od 01.10.2021 r.
do 23.06.2022 r.
4.473,92 zł
brutto
14108.11.2021r.Firma AL.-Koal-Prof.
Waldemar Saltarius
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Realizacja 3 zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej i uzależnień dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w Gostyni pt.: "Od niewiedzy do świadomego wyboru" - 3 x 90 minut, zgodnie z przedstawioną ofertą.19.11.2021r. 2.100,00 zł
brutto
14217.11.2021r.TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE SZYBORSKI I SZELUKOWSKI SP. J.
ul. Jaracza 71/9
50-305 Wrocław
Opracowanie planu rozwoju drogowego dla Gminy Wyry na lata 2022-2023. do 13.12.2021r.56.500,00 zł
brutto
14319.11.2021r.Spółka Wodna Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Wywy tj. wyczyszenie i udrożnienie rowu w Wyrach rów "W S1" o długośi 600 bm. rów o długości 390 mb.do 26.11.2021r.5000
14425.10.2021r.ProPOlis Consulting Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 60 61-063 Pozńań
Doradztwo w zakresie opracowania wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata nastepne.do 29.12.2021r.4.400,00 zł
brutto
14529.10.2021r. Firma CNG Desing
ul. Orzeszkowa 34/34
43-100 Tychy
Zakup 7 komputerów ADAX VERSO WXPC10400 CS wraz z oprogramowaniem Windows 10 Pro oraz Office Home& Business 2019.do 30.11.2021r.30.479,40 zł
brutto
14601.09.2021r.ArtLook Gallery S.C.
ul. Skalna 4/5
43-190 Mikołów
Wdrożenie progarmu "Interaktywny Administrator Cmentarzy". Cmentarz komunalny w Wyrach przy ul. Słonecznej zgodnie z umową.do 30.11.2021r.5.046,01 zł
brutto
14724.11.2021r.Firma FHU DiA Jerzy Żogała
ul. J.N. Jaronia 34 40-750 Katowice
Zakup Serwera i aplikacji Dell PowerEnge R350 z oprogramowniem.do 31.12.2021r.32.480,04 zł
brutto
14826.11.2021r.KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
Wymiana urządzeń elektronicznych centrali alarmowej zainstalowanej w Urzędzie Gminy Wyry przy ul. Głównej 133 oraz w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach.do 31.03.2022r.7.441,50 zł
brutto
14915.12.2021r.SZOSA - PROJEKT
Projektowanie dróg
Michał Szostak
ul. Wolności 345
41-800 Zabrze
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na podstawie wykonanej koncepcji wraz ze sporządzeniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, STWiOR na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Wyry wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień czy zgłoszeń dla dróg: Główna boczna, Pszczyńska boczna, Zwycięstwa boczna, Wrzosowa, Łabędzia.do 15.06.2022r.138.129,00 zł
brutto
15021.12.2021r.Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Master Odpady i Energia Spółka z o. o.
ul. Lokalna 11 43-100 Tychy
Partner konsorcjum:
PreZero Service Południe Spółka z o. o.
ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śląska
Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania właścicielom nieruchomości Gminy Wyry pojemników na bioodpady, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i na popiół oraz pojemników i worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOKu.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.3.412.969,60 zł
netto
273.037,57 zł
VAT
3.686.007,17 zł
brutto
15116.12.2021r.Firma AL.-Koal-Prof.
Waldemar Saltarius
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach pt.: "Zasady pracy w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problmów Alkoholowych".20.12.2021r.1.200,00 zł
brutto
15222.12.2021r.GIRGENITNA Sp. o.o.
ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa
Umowa dotycząca realizacji drogi dojazdowej na Wierzysko.wg umowywg umowy
15322.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Gmina Wyry oświetlenie uliczne.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.478.664,20 zł brutto
15422.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Gmina Wyry oświetlenie obiektów.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.130.828,20 zł brutto
15522.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.56.746,26 zł brutto
15622.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Szkoła Podstawowa w Wyrach.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.252.552,08 zł brutto
15722.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Gminne Przedszkole w Wyrach.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.44.773,44 zł brutto
15822.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.11.598,68 zł brutto
15922.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Dom Kultury w Gostyni.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.8.854,92 zł brutto
16022.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.17.834,54 zł brutto
16122.11.2021r.TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.17.834,54 zł brutto
16215.12.2021r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Gmina Wyry. od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.290.199,59 zł brutto
16315.12.2021r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.290.199,59 zł brutto
16415.12.2021r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szkoła Podstawowa w Wyrach.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.320.798,32 zł brutto
16515.12.2021r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Gminne Przedszkole w Gostyni.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.90.166,56 zł brutto
16615.12.2021r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Gminne Przedszkole w Wyrach.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.48.709,16 zł brutto
16715.12.2021r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dom Kultury w Gostyni.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.76.746,92 zł brutto
16823.11.2021r.Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.wg umowy
16915.12.2021r.Planet Pay Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 139 02-231 Warszawa
Przystąpienie do sieci terminali POS prowadzonej przez Planet Pay.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.wg umowy
17015.12.2021r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa
Przystąpienie do sieci terminali POS prowadzonej przez Planet Pay.od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.wg umowy
CRU.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Data pozyskania: 15.02.2022r.