Sesje Rady Gminy Wyry

W bieżącej kadencji Rada Gminy Wyry obraduje zwykle raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro). Podczas sesji rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. Wójt Gminy Wyry oraz przewodniczący komisji stałych przedstawiają sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Radni wnoszą interpelacje, wnioski i zapytania.

Transmisje obrad

Obecnie gmina nie ma obowiązku prowadzenia transmisji z posiedzeń. Jeśli obrady były relacjonowane na żywo, to za sprawą mieszkańców obecnych na sesji.

GostyńŚląska.pl przeprowadziła pierwszą próbną transmisję audio-wideo w kwietniu 2017 roku, z wykorzystaniem smartfona i sieci LTE. Okazją do przeprowadzenia testu była sesja nadzwyczajna, związana z potrzebą wszczęcia konsultacji społecznych.


2 grudnia 2014 roku pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji była relacjonowana przez GostyńŚląska.pl za pośrednictwem mobilnej aplikacji Twittera.