Zwykła karta płatnicza wystarczy, by kupić bilet w autobusie

Z początkiem lutego Zarząd Transportu Metropolitalnego rozszerzył funkcjonalność nowych kasowników na liniach tyskich o możliwość zakupu biletów krótkookresowych przy użyciu zwykłej karty płatniczej. Jest to najszybszy sposób, obok dostępnych już od kilku lat aplikacji mobilnych, na wniesienie opłaty za przejazd komunikacją miejską.

Wybierz bilet, zbliż kartę i jedź
Wdrożona właśnie funkcjonalność działa we wszystkich nowych kasownikach zainstalowanych w pojazdach kursujących na liniach tyskich.

Cała operacja związana z zakupem biletu, tak jak dotąd w przypadku kart ŚKUP, sprowadza się do podejścia do kasownika, wyboru odpowiedniego wariantu i wniesienia odliczonej za dany przejazd opłaty poprzez zbliżenie karty do czytnika. W ten sposób można kupić bilet dla siebie, ale też jednocześnie kilku współtowarzyszy.

Zakup biletu w taryfie strefowo-czasowej przebiega w kilku szybkich krokach:

1. Wybierz funkcję „Kup bilet strefowo-czasowy”. To najbardziej podstawowa i zarazem najczęściej wybierana przez pasażerów opcja.

2. Wybierz odpowiedni rodzaj biletu. Kasownik oferuje bilety krótkookresowe oraz bilet bagażowy.

3. Wybierz liczbę biletów normalnych i ulgowych, a potem wciśnij przycisk „Zapłać”. Można wybrać maksymalnie 8 biletów normalnych i 8 biletów ulgowych dla 16 osób jednocześnie.

4. Przyłóż kartę do momentu wyświetlenia potwierdzenia. Kasownik poda informację o wybranych biletach oraz łącznej kwocie za przejazd.

Tak zakupiony bilet nie jest zapisywany w pamięci karty płatniczej. Całość jest jednak identyfikowana przez system za pomocą unikalnego, zaszyfrowanego tokena, generowanego w momencie przyjęcia płatności. Kasownik nie widzi innych danych karty, a sama karta jest w istocie tylko dowodem nabycia praw do przejazdu.

Zgodnie z zapewnieniami ZTM i Asseco Data Systems, podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie usługi, każda transakcja jest realizowana w zgodzie z międzynarodowym standardem płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym (MTT) i zapewnia pełną ochronę danych – To pierwszy tak kompleksowy projekt w Polsce – zapewniają.

Co jednak istotne, w chwili obecnej na podstawie biletów zakupionych tą drogą nie ma możliwości przesiadki do innych linii niż te, które należały do MZK Tychy. Z czasem jednak – po rozbudowie systemu ŚKUP – zasięg usługi ma zostać rozszerzony na całą sieć, w tym wszystkie linie tramwajowe.

Zbliżeniowo do kontroli
Kontrola biletów zakupionych przez karty płatnicze odbywa się poprzez przyłożenie przez pasażera karty płatniczej do specjalnego czytnika. Urządzenie nie zdradza kontrolerowi danych użytej karty, a jedynie zwraca informację o biletach. Działa to tak jak funkcja „Sprawdź i aktualizuj kartę”, którą można wypróbować przy kasowniku.

1. Wybierz funkcję „Sprawdź i aktualizuj kartę”. To ostatnia z dostępnych dla pasażera opcji.

2. Przyłóż kartę do czytnika. Kasownik wyświetli w odpowiedzi wszystkie aktywne bilety.

Bilet odległościowy – opcja dla wygodnych
Przy pomocy zwykłej karty bankomatowej można teraz też w pełni korzystać z taryfy odległościowej. Bardzo wygodnej, ale z reguły mniej atrakcyjnej cenowo w porównaniu z taryfą strefowo-czasową (co zależy od potrzeb pasażera i obranej trasy).

Z tej taryfy można skorzystać na dwa sposoby: odbijając kartę przy wejściu i wyjściu lub za pośrednictwem opcji „Kup bilet odległościowy”. Opłata jest naliczana na podstawie liczby przebytych autobusem kilometrów, odległości pomiędzy konkretnymi przystankami.

1. Po wejściu do pojazdu przyłóż kartę do czytnika, aby zarejestrować wejście. Kasownik naliczy maksymalną kwotę za przejazd do końca trasy – np. 4,20 zł z Gostyni do Mikołowa.

2. Przy wychodzeniu przyłóż ponownie kartę do czytnika, aby zarejestrować wyjście z pojazdu. Jeśli podróż zakończy się wcześniej np. po przejechaniu 2 km, kasownik pomniejszy kwotę naliczoną wcześniej za przejazd – np. z 4,20 zł do 2,20 zł (według cennika).

[ALTERNATYWA] Z taryfy odległościowej można skorzystać także poprzez wybór opcji „Kup bilet odległościowy”. Wówczas, jeszcze przed rejestracją wejścia do pojazdu, można określić np. naliczanie według cennika dla przejazdów ulgowych.

Aktualne cenniki ZTM dostępne są w zakładce /Komunikacjana stronie ZTM. Rozwiązanie zostało przetestowane z użyciem kart Visa i Mastercard.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl