Urząd Pocztowy w Gostyni zastąpi agencja pocztowa

Urząd Pocztowy w Gostyni za dwa tygodnie zostanie przekształcony w agencję pocztową – informuje na swojej stronie internetowej Urząd Gminy Wyry. Regionalny Oddział Poczty Polskiej w Katowicach, pod który podlega gostyńska placówka, miał podjąć taką decyzję ze względu na trwałą nierentowność punktu.

Zgodnie z podjętym postanowieniem, w dniu 29 marca 2010 roku obowiązki gostyńskiego urzędu pocztowego przejmie nowo utworzona agencja pocztowa, która zacznie pracę w budynku biblioteki przy ul. Pszczyńskiej 372, w pomieszczeniu sklepu „Gest”. Usługi pocztowe będą od tego dnia realizowane przez agentów, a zarazem pracowników sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. W związku z likwidacją urzędu pocztowego, dotychczasowa forma doręczania listów ma nie ulec zmianie.

Decyzja Poczty Polskiej dla wielu mieszkańców nie jest zaskoczeniem. Od dawna takiego ostatecznego rozwiązania się w Gostyni spodziewano, a to z uwagi na spadającą systematycznie liczbę obsługiwanych klientów – raz ze względu na zmianę nawyków (spadek zapotrzebowania – wyparcie tradycyjnych listów przez maile, wzrost popularności bankowości elektronicznej, przejmowanie ruchu przez placówki w sąsiednich miastach), a dwa, przez same działania centrali Poczty Polskiej, która systematycznie skracała czas funkcjonowania placówki, aż do zalewie trzech godzin dziennie (tylko w dni robocze).

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl