Bieg Wyrski ulicami Gostyni. Na starcie czterystu uczestników

Zawody biegowe „5-10-15 Run” organizowane w ostatnich dwóch latach w rejonie Pomnika Pamięci Żołnierzy Wrzenia 1939r. przez firmę Inception.life, w tym roku zostały przeniesione do Wyr, gdzie 19 czerwca (niedziela) wystartowały pod nazwą „Bieg Wyrski”, jako impreza towarzysząca obchodom jubileuszu 25-lecia Gminy Wyry.

Zmiana nazwy biegu, lokalizacji biura oraz startu/mety nie pozwoliła jednak całkowicie uniezależnić się organizatorom, w tym Urzędowi Gminy Wyry (partner strategiczny), od tras w obrębie granic Gostyni. Biegacze z całego województwa, ale nie tylko, przebiegli przez miejscowość wzdłuż ul. Tęczowej, ul. Tyskiej (końcowy fragment) oraz przez przylegający do Gostyni las.

Na placu przy Zespole Szkół w Wyrach, gdzie wyznaczona została linia startu i mety „Biegu Wyrskiego”, zameldowało się prawie 400 uczestników, wśród których byli biegacze i miłośnicy nordic walking wywodzący się nie tylko z miast i miejscowości województwa śląskiego, ale też większych ośrodków miejskich leżących poza nim (Krakowa i Warszawy). Najwięcej wystartowało mieszkańców Tychów (81 osób), Mikołowa (73), Katowic (38) i Łazisk Górnych (33). Z Gostyni udział w „Biegu Wyrskim” wzięło łącznie 9 osób, a z Wyr 20 osób1.

Uczestnicy „Biegu Wyrskiego” (bieg i nordic walking) przemierzyli liczącą 10 km trasę poprowadzoną przez ul. Puszkina i Wagonową w Wyrach, następnie ul. Tęczową w Gostyni, obok schronu bojowego „Sowiniec” i Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r., końcówkę ul. Tyskiej, a dalej utwardzonym ścieżkami lasu na Żwaków, w stronę ul. Puszkina w Wyrach i mety przy tamtejszym Zespole Szkół. Trasa była tożsama z tą, którą uczestnicy pokonali w ubiegłym roku podczas 5-10-15 Run, z tą różnicą, że kierunek był odwrotny, a zaplecze ze startem i metą znajdowało się w Wyrach.

Najlepsi biegacze wyznaczoną trasę pokonali już po nieco ponad 30 minutach biegu, a najlepszy uczestnik marszu z kijkami po 64 minutach2. Na czas trwania rywalizacji wszystkie ulice objęte trasą biegu zostały całkowicie zamknięte dla ruchu3.

Atrakcje dodatkowe
Wraz ze startem biegu i marszu z kijkami, na placu przy Zespole Szkół w Wyrach ruszyły atrakcje dla kibiców. Z myślą o najmłodszych przygotowano „Poligon Wyrski”, tor przeszkód przewidziany dla co najmniej 200 śmiałków (tyle było pamiątkowych dyplomów) oraz specjalne warsztaty edukacyjne, mające na celu pobudzić przez zabawę zainteresowanie naukami ścisłymi. Dla starszych kibiców przygotowano trzygodzinny maraton na rowerach stacjonarnych, z nagrodami dla trzech najwytrwalszych uczestników.

Bieg dla Ignasia
Niedzielnej imprezie biegowej, tak jak poprzednim edycjom biegu 5-10-15 Run, przyświecał szczytny cel. Uczestnicy biegu pobiegli dla Ignacego z Tychów, 12-letniego chłopca, który w pierwszych miesiącach życia doznał wylewu krwi do mózgu4.

Na rzecz Ignacego, dzielnie walczącego z napotykanymi barierami – z jakich istnienia zdrowi ludzie nie zdają sobie zupełnie sprawy – w ciągu dnia kwestowało dziesięciu wolontariuszy z puszkami. Środki na rehabilitację zbierano też poprzez licytację przedmiotów, które zostały przekazane z myślą o chłopcu przez znanych aktorów i sportowców. Z samych tylko pakietów startowych, wykupionych wcześniej przez uczestników biegu, zebrano kwotę 2 tys. zł.

Puchary dla najlepszych
Dekoracja najlepszych zawodników Biegu Wyrskiego nastąpiła niedługo po przybyciu na metę ostatnich uczestników marszu nordic walking.

Za zajęcie najwyższych miejsc w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na dystansie 10 km, organizatorzy przyznali nagrody w wysokości od 750 zł za pierwsze miejsce do 100 zł za miejsce szóste.

Z kolei zawodnicy na pierwszych trzech miejscach w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, klasyfikacjach wiekowych i specjalnych oraz w klasyfikacjach marszu nordic walking, otrzymali dedykowane puchary.

Niezależnie od zajętej pozycji, wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg meldując się na mecie, tradycyjnie otrzymali od organizatorów pamiątkowe medale w kształcie tenisówek.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl