Budynek szkoły podstawowej zostanie rozbudowany i zmodernizowany

Urząd Gminy Wyry wyłonił wykonawcę dla dużej inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją budynku szkoły podstawowej, dzięki której gmach wzbogaci się m.in. o nowe pomieszczenia na potrzeby świetlicy, ogniwa fotowoltaiczne i duży parking. Realizacja inwestycji ma zakończyć się na przełomie 2022 i 2023 roku.

W ramach pierwszej części inwestycji świetlica szkolna zostanie rozbudowana o nowe funkcjonalne pomieszczenia zlokalizowane pod wschodnią dobudówką z 2003 roku – na miejscu strefy dostaw pod filarami. Świetlica zostanie dzięki temu powiększona o 60 miejsc siedzących, zyska nowe sanitariaty oraz część gospodarczą. Ponadto istniejąca kuchnia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów, a utwardzony tłuczniem plac parkingowy za budynkiem zastąpi nowy parking wyłożony kostką brukową z 26 miejscami postojowymi i dojazdem od ul. Rybnickiej bocznej (tj. droga na boisko).

Druga część inwestycji prowadzona będzie w trybie „projektuj i buduj”, czyli wykonawca najpierw przygotuje dokumentację budowlaną, a później cały projekt zrealizuje. W tej części inwestycji luksfery zamontowane przy klatkach schodowych zostaną zastąpione oknami, wymienione będzie ocieplenie na dobudówce wschodniej i małej sali gimnastycznej, zmieniona zostanie stolarka okienna, zamontowane zostaną nowe piece gazowe w kotłowni, a na dachu powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 53 kWp – największa z dotąd użytkowanych na obiektach publicznych w Gostyni. Na zakończenie realizacji tego etapu elewacja całego budynku szkoły zostanie pomalowana.

Na zlecenie gminy inwestycję w całości poprowadzi Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” z Częstochowy, które za wykonanie wszystkich prac zaoferowało w przetargu 4 mln 117 tys. 800 zł i 15 gr. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 16 miesięcy na realizację. Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (etap II).


Zadanie nr 1 – rozbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy:

  • dostosowanie istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów,
  • budowa nowych pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscu strefy dostaw,
  • budowa nowego parkingu za budynkiem szkoły z uwęglanowieniem wjazdów od strony ul. Rybnickiej bocznej (droga na boisko).
źródło: Projekt budowlano-wykonawczy / Arcus SC Mikołów
źródło: Projekt budowlano-wykonawczy / Arcus SC Mikołów

Zadanie nr 2 – termomodernizacja budynku szkoły:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • zastąpienie oknami ścianek luksferowych doświetlających klatki schodowe,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych segmentów wybudowanych w 2003 roku – dobudówka od strony ulicy Rybnickiej bocznej (sale lekcyjne) i mała sala gimnastyczna,
  • modernizacja kotłowni poprzez instalację nowych kotłów kondensacyjnych,
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 53 kWp,
  • malowanie elewacji całego budynku.
źródło: Program funkcjonalno-użytkowy / Biuro Doradzcze „Altima”

Realizacja inwestycji pozwoli na spełnienie palącej od wielu lat potrzeby zapewnienia uczniom odpowiednio dużej przestrzeni do spożywania obiadów oraz wygodnego miejsca do zabawy i nauki w ramach zajęć organizowanych przez nauczycieli w świetlicy szkolnej. Modernizacja energetyczna budynku podniesie z kolei wydajność i estetykę obiektu.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl