Czterdzieści pięć osób przyjęło sakrament bierzmowania

Ksiądz biskup Marek Szkudło, wizytujący w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, w piątek 5 października udzielił sakramentu bierzmowania czterdziestu pięciu młodym ludziom, którzy do tego ważnego momentu przygotowywali się w ostatnich miesiącach pod przewodnictwem księdza proboszcza Jana Podsiadło.

Uroczystość była szczególna, bo ostatnim razem tego rodzaju wydarzenie parafianie przeżywali prawie dekadę temu, w 2009 roku. Sakrament bierzmowania jest zwykle udzielany w Łaziskach Średnich, wspólnie z kandydatami z tamtejszej i innych, sąsiednich wspólnot parafialnych. Ze względu jednak na obecności biskupa w Gostyni, w tym roku sakrament ten mógł zostać udzielony na miejscu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.30. Na samym początku prośbę o udzielenie sakramentu złożył przedstawiciel kandydatów, na co ksiądz biskup przystał z wielką radością. Po wysłuchaniu Ewangelii, na wezwanie biskupa kandydaci wyrazili wspólnie, jakich łask oczekują od Boga w sakramencie bierzmowania, a po wysłuchaniu kazania, które wygłosił ksiądz biskup, wszyscy odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

– Ten dar zobowiązuje do świadectwa, do apostolstwa – podkreślił biskup, zwracając się do młodych, kandydatów do bierzmowania, ale i wszystkich tych obecnych, którzy przyjęli już ten sakrament.

Następnie, po specjalnej modlitwie i wspólnym odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, ksiądz biskup udzielił sakramentu bierzmowana poprzez namaszczenie Krzyżmem Świętym – czyniąc znak krzyża na czole każdego przyjmującego – i wyrażenie odpowiedniej formuły sakramentalnej.

Po Eucharystii w kościele wybrzmiało donośne śląskie Te Deum, po którym przedstawiciele osób bierzmowanych i świadków, złożyli podziękowania na ręce księdza biskupa, za udzielenie sakramentu, oraz księdza proboszcza, za przygotowanie. Na zakończenie uroczystości, po błogosławieństwie, bierzmowani otrzymali pamiątkowe egzemplarze Ewangelii wg. św. Marka.

Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania była sprawowana w intencji wszystkich, którzy przyjęli sakrament oraz w intencji zalecanej.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl