Droga wewnętrzna wokół DK zostanie wybrukowana. O ponad pięć lat za późno

17 października br. Urząd Gminy Wyry ogłosił zwycięzcę przetargu na „Rewitalizację budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego – nawierzchnia parkingu”. W ramach tego zadania jednokierunkowa droga wokół Domu Kultury wraz z otoczeniem, ma zostać doprowadzona do stanu, w jakim miała się znaleźć już pięć lat temu, gdy za budynkiem otwarto Zagrodę Śląską1.

W terminie do 30 listopada 2016 roku teren między DK i przedszkolem odtworzy katowicka firma Novum Stone Expert, za prawie 80 tysięcy złotych2. Zakres zleconych robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z tłucznia, demontaż istniejących krawężników, skucie betonowego podestu przed wejściem bocznym do budynku, wykonanie nowej warstwy górnej podbudowy, osadzenie nowych krawężników drogowych, wykonanie nawierzchni z kostki prostokątnej (jezdnia będzie w kolorze czarnym, stanowiska postojowe w kolorze szarym), regulację studni i wypustów, budowę kratki (wycieraczki) przed wejściem bocznym do budynku, a także humusowanie terenu i zasianie trawy3.

Droga wewnętrzna nie zostanie jednak w ramach tych prac podłączona do ul. Pszczyńskiej (DW 928). Zakres przedstawiony w dokumentacji, nie obejmuje utworzenia wyjazdu, a więc choć teren między DK a przedszkolem będzie za półtora miesiąca wyglądał dużo lepiej, to droga wciąż nie będzie spełniała swojej funkcji, przynajmniej na oficjalnym gruncie. Aby formalnie włączyć drogę wewnętrzną do ruchu, najpierw miejsca postojowe przed DK muszą zostać zlikwidowane ze względów bezpieczeństwa4. A zanim to nastąpi (tj. będą na to pieniądze i gmina dogada się z zarządcą drogi), w Gostynce jeszcze dużo wody upłynie, a właściwie bardzo, bardzo dużo wody, biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac prowadzonych w tym miejscu.

parking03

Teren między przedszkolem a DK, stan obecny (17 października 2016 roku):

Krótka historia budowy drogi i parkingów wokół Domu Kultury:
Teren publiczny przy ul. Pszczyńskiej, w obrębie domu kultury i przedszkola, zaczął przeobrażać się ponad 6 lat temu, kiedy to ruszyły prace budowlane przy Zagrodzie Śląskiej za DK5. Pierwotną aranżację terenu między budynkami – z ogrodzeniem, bujną zielenią i ścieżkami z asfaltu, zniwelowano wtedy na potrzeby zaplecza budowy. Kiedy po mroźnej zimie i kilku miesiącach robót Zagroda Śląska była gotowa, wykonawca obiektu przystąpił do drugiego zadania, zleconego przez gminę „z wolnej stopy”, którego celem było wyznaczenie ram przeszłej drogi i parkingu, bez jej brukowania i bez realizacji wyjazdu na DW 928 – na przyszłość. Cała droga, wedle zapowiedzi urzędników, które padły podczas wystawnych obchodów 20-lecia gminy Wyry (10 czerwca 2011 roku w DK), miała zostać dokończona i podłączona do ul. Pszczyńskiej najpóźniej w 2012 roku. Tak się jednak nie stało. Po tym jak w drugiej połowie 2011 roku teren opuścili budowńcy od Zagrody Śląskiej, szkielet drogi – wyznaczony z betonowych krawężników, utwardzony tłuczniem – straszył (i wciąż jeszcze straszy) mieszkańców i przejezdnych, doczekując kolejnej, pełnej przepychu imprezy dla samorządowców z okazji 25-lecia gminy Wyry (16 czerwca 2016 roku, również w DK). W trakcie tego pięcioletniego czasu bezładu, Zagrodzie Śląskiej skończył się unijny okres trwałości projektu (obiekt przez cały ten czas nie miał formalnie dojazdu – wyjazd z jednokierunkowej drogi obok Kolumny Trójcy Świętej jest nieoficjalny). Zlecone w październiku 2016 roku prace na dokończenie drogi polepszą sytuację w centrum (zwłaszcza od strony estetyki placu centralnego), ale nie doprowadzą jej do końca. Droga musi jeszcze uzyskać oficjalne połączenie z DW 928.

dozagrody2010


Przypisy:

  1. gostyńśląska.pl : Zagroda Śląska została oficjalnie otwarta
  2. Ogłoszenie o wyniku pisemnego przetargu
  3. Instrukcja dla wykonawców
  4. gostyńśląska.pl : Nowe miejsca parkingowe częściowo zastąpią stare
  5. gostyńśląska.pl : Przemianę centrum czas zacząć
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl