Dziękczynienie za 80 lat kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni

W niedzielę 27 października, dokładnie w dniu obchodzonej w całym Kościele uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego, wierni z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła dziękowali za 80 lat kościoła parafialnego. Obchody rocznicy zostały połączone z przeżywaniem rekolekcji parafialnych w przededniu Wszystkich Świętych.

Jesienne rekolekcje, które są naszą tradycją i zwyczajem, mają w tym roku szczególny wymiar. Chcemy bowiem ogarnąć naszą modlitwą i uwielbieniem Boga 80 lat istnienia naszego kościoła parafialnego. Kościoła do którego pielgrzymujemy w dni zwykłe i w dni świąteczne, kościoła który gromadzi nas w różnych chwilach naszego życia – mówił ks. prob. Jan Podsiadło, witając wiernych zgromadzonych na porannej Mszy św. oraz o. Stanisława Nowaka z Gliwic, który w tym roku prowadzi rekolekcje dla parafian.

Witając wiernych i zapraszając wszystkich na rekolekcje, o. Stanisław nawiązał do przeżywanej w parafii uroczystości. Zwrócił uwagę na piękno gostyńskiej świątyni św. Apostołów Piotra i Pawła, ale też najpiękniejszą ozdobę tego kościoła – wiernych, którzy nieustannie od 80 lat się w nim gromadzą. – Cieszę się, że mogę być tutaj w waszej rodzinie parafialnej, na waszych urodzinach.

Zachęcając parafian do szczególnego dziękczynienia w nachodzących dniach, o. Stanisław dodał, że w modlitwę należy włączyć również intencje księdza proboszcza Jana, który stoi na czele parafii i odpowiada za nią przed Bogiem.

Nowy kościół
Kamień węgielny pod budowę kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni wmurowano w dniu 18 sierpnia 1935 roku. Prace budowlane trwały dzięki staraniom wiernych niespełna cztery lata i oficjalnie zakończyły się uroczystością konsekracji w dniu 2 lipca 1939 roku, na dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej.

Kościół był wznoszony staraniem i pod przewodnictwem ks. prob. Piotra Pawełczyka. Za projekt kościoła odpowiadał architekt diecezjalny Jan Affa, który kierował m.in. pracami przy budowie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

W ostatnich dwudziestu latach, pod stałym kierownictwem ks. prob. Jana Podsiadło i przy ogromnej ofiarności wiernych z Gostyni, kościół został w całości odnowiony wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy jednoczesnej realizacji wielu innych wielkich dzieł.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl