Eucharystia w intencji ojczyzny na 100-lecie niepodległości Polski

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w niedzielę 11 listopada o godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks. prob. Rafał Październiok, dziekan dekanatu Łaziska.

– W stulecie odzyskania niepodległości, modlimy się za wszystkich, którzy tworzą naszą ojczyznę, mieszkają w niej lub mieszkają poza jej granicami. Prosimy o mądrość, by nie powtarzać błędów, jakie zostały popełnione przed ponad stu laty, tak by nie trzeba było znowu walczyć o niepodległość. Modlimy się za tych, którzy służą nam, zarządzając naszą ojczyzną, kierują nami. Polecamy tych, którzy ofiarowali swoje życie, w niejednej walce, za wolność naszej ojczyzny. Wszystko to zawierzamy Panu Bogu, dziękując że możemy obchodzić tą wielką rocznicę – mówił ksiądz proboszcz.

Homilię w nawiązaniu do Święta Niepodległości, ale i zbliżającej się wizyty biskupa, wygłosił ks. Marcin Socha, goszczący w parafii na tydzień przed wizytacją, w związku z czynionymi do tego wydarzenia przygotowaniami.

Na zakończenie liturgii w dniu 11 listopada, parafianie odśpiewali wspólnie śląskie Te Deum, czyli „Ciebie, Boże, Wielbimy” oraz pieśń „Boże, coś Polskę”.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl