Gostyń będzie częścią śląskiej metropolii? Jest zaproszenie

9 marca Sejm RP przyjął ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego, która po wejściu w życie ma umożliwić samorządom centralnej części województwa na nawiązanie współpracy na zupełnie nowych zasadach. Fakt ten przeszedł u nas bez echa bo gmina Wyry, choć komunikacyjnie i funkcjonalnie połączona z największymi górnośląskimi miastami, nie była brana pod uwagę przy planowaniu metropolii, głownie z uwagi na statut gminy wiejskiej. To jednak zmieniło się w połowie marca, kiedy Górnośląski Związek Metropolitarny, podmiot który do tej pory wspierał wspólne działania górnośląskich i małopolskich miast na prawach powiatu, poinformował, że Gostyń i Wyry są brane pod uwagę w nowym projekcie, wraz z podobnymi ośrodkami, takimi jak Pilchowice, Siewierz czy Zbrosławice.

Pierwsze rozmowy w sprawie udziału Gostyni i Wyr w metropolii już się odbyły. Na zaproszenie GZM w dniu 23 marca sekretarz gminy Ewa Placha uczestniczyła w spotkaniu roboczym, na którym przedstawiono m.in. zarys przyszłej metropolii i harmonogram prac. Zakłada się, że w dniach 4-7 kwietnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisze ustawę metropolitarną dla województwa śląskiego, a ustawa wejdzie w życie 10 kwietnia, z datą obowiązywania od 11 kwietnia. Jeśli tak się stanie, metropolia powstanie do 1 lipca 2017 roku, a faktyczne funkcjonowanie rozpocznie 1 stycznia 2018 roku.

Co da metropolia skupionym w niej samorządom? Przede wszystkim ma pozwolić na wspólne działania w obszarze transportu, w tym komunikacji publicznej, a także w zakresie integracji i promocji wszystkich zawartych w niej miast i miejscowości. Metropolia ma dać też udział w 250 mln zł, które rokrocznie do związku ma kierować budżet państwa (z tego ok. 1 mln zł na Gostyń i Wyry). Gminy będące w związku będą jednak musiały liczyć się z koniecznością wnoszenia składek na rzecz ciągłości jego działania, co dla gminy Wyry ma się wiązać z wydatkiem ok. 110 tys. zł rocznie.

Jak podczas XXVII sesji Rady Gminy Wyry w dniu 30 marca mówiła Wójt Barbara Prasoł, początkowo zakładano, że obszar przyszłej metropolii wyznaczą jedynie miasta na prawach powiatu. Później, że do metropolii będą mogły wstąpić też gminy miejskie, takie jak Mikołów czy Łaziska Górne. Najnowsza wersja zakłada jednak udział w projekcie aż 32 samorządów, w tym sześć nowo wytypowanych gmin: Mierzęcice, Pilchowice, Siewierz, Sośnicowice, Wyry i Zbrosławice.

Zanim zostanie podjęta wiążąca decyzja o wejściu gminy do metropolii (a właściwie decyzja o dopisaniu gminy do wniosku o utworzenie metropolii, który to wniosek do Rady Ministrów przekaże miasto Katowice), Rada Gminy Wyry jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych, z pytaniem, czy mieszkańcy wyrażają zgodę na przystąpienie do metropolii. Konsultacje zostałby przeprowadzone w takiej samej formule, jak konsultacje w sprawie włączenia ul. Zaleśnej w granice gminy z 2009 roku1. Na dzień dzisiejszy radni wyrazili jedynie wstępną wolę wstąpienia do metropolii, dając urzędnikom pole do dalszych rozmów.

Z uwagi na tempo prac bardzo prawdopodobnym jest, że 12 kwietnia zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wyry, na której podjęta zostanie decyzja o wszczęciu konsultacji społecznych. Wtedy mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się, czy chcą udziału gminy w śląskiej metropolii.

Na zdjęciu: Widok na Katowice z wieży wyciągowej KWK „Katowice” (z archiwum gostyńśląska.pl)

Przypisy:

  1. gostyńśląska.pl / Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ulicy Zaleśnej.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl