Koncert kolędowy chórów „Lutnia”, „Harmonia” i „Zorza”

W niedzielę 15 stycznia w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni odbył się wspólny koncert kolędowy trzech chórów mieszanych. Wystąpiły znane już parafianom z poprzednich koncertów chóry ziemi pszczyńskiej – chór „Lutnia” z Pszczyny, chór „Harmonia” z Kobióra oraz chór „Zorza” z Wyr.

Niedzielne spotkanie koncertowe rozpoczęło się od kolęd „Zatrzymajcie się ludzie” i „Wśród nocnej ciszy”, które zostały wykonane połączonymi siłami chórzystów „Lutni” i „Zorzy” pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej.

Właściwą cześć koncertu otworzył występ chóru „Lutnia” z Pszczyny, który jest najstarszym chórem na Śląsku, a w roku 2017 obchodzi jubileusz 110-lecia ciągłej działalności. Wyjątkowy rok 2017, chórzyści inaugurują styczniowymi koncertami kolędowymi w Pszczynie i Gostyni. Chór „Lutnia” pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej wykonał podczas niedzielnego koncertu następujące kolędy: „Anioł budzi świat uśpiony”, „Co se tak svítí v Betlémě”, „Nad Betlejem w ciemną noc”, „Przystąpmy do szopy” oraz „Dziecino słodka czemu drżysz”.

Chór „Harmonia” z Kobióra występujący przed ołtarzem jako drugi, zaprezentował kolędy: „W dzień Bożego Narodzenia”, „Gdy śliczna Panna”, „Gore gwiazda Jezusowi”, „Nad Betlejem w ciemną noc” oraz „Oj maluśki, maluśki” z występem solowym. Chór przygotowała i poprowadziła Monika Stefanek.

Główną część koncertu zwieńczył występ chóru „Zorza” z Wyr, który zabrał wszystkich słuchaczy w kolędową podróż do kilku krajów świata. Chórzyści zaczęli od Stanów Zjednoczonych i piosenki „White Christmas”, po czym przez Rosję i kolędę „Radujcie się” oraz Hiszpanię i kolędę „Campanas de Belen”, wrócili do Polski ze znanymi kolędami „Dziś się Jezus rodzi”, „Jezus malusieńki” i „Cicha noc”. Na koniec angielską pieśnią świąteczną „We Wish You a Merry Christmas”, chórzyści „Zorzy” złożyli wszystkim najlepsze życzenia noworoczne. Chór wystąpił pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej.

W przerwach pomiędzy kolejnymi występami, także parafianie włączali się do wspólnego śpiewu. Wszyscy razem wykonali tego dnia najpopularniejsze polskie kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem” oraz „Przybieżeli do Betlejem”.

Ksiądz proboszcz Jan Podsiadło na zakończenie koncertu podziękował chórzystom za piękny czas, który swoim śpiewem sprawili. Za czas, w którym wszyscy zgromadzeni w kościele parafianie, mogli znów wrócić do świątecznego nastroju, zatrzymać się w codziennym biegu i przypomnieć sobie o wartościach, jakie niosą święta Bożego Narodzenia. Chórzyści z kolei podziękowali księdzu proboszczowi za sympatię i gościnność, a parafianom za przybycie, wysłuchanie kolęd i wspólny śpiew.

Niedzielny koncert kolędowy zakończył występ wszystkich chórów, które pod dyrekcją Moniki Stefanek, i przy akompaniamencie organów, wykonały kolędę „Bóg się rodzi”.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl