Konkurs rozstrzygnięty. Marek Nowara został dyrektorem Domu Kultury

Ogłoszony na początku tego roku konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gostyni (nabór drugi) został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania pieczę nad tą gminną instytucją kultury obejmie na 7-letnią kadencję pan Marek Nowara – kulturoznawca z Katowic, związany dotąd z organizacjami pozarządowymi.

Jak na swojej stronie poinformował Urząd Gminy Wyry, nowy dyrektor rozpocznie pracę jeszcze w marcu, po zakończeniu spraw formalnych u dotychczasowego pracodawcy. 


źródło: arch. prywatne / twitter.com

Marek Nowara (ur. 20.03.1986 w Katowicach) – absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: teoria i historia kultury), od lat związany z działalnością regionalnych organizacji pozarządowych w zakresie kultury i edukacji.

W ramach dotychczasowych działań, które prowadził m.in. z katowicką „Inicjatywą”, koordynował liczne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i społeczne z ukierunkowaniem na rozwój społeczności lokalnych. Mieszkańcom Górnego Śląska dał się też poznać jako organizator lub współorganizator uznanych w regionie projektów społeczno-kulturalnych, takich jak „Cztery historie z Nikiszowca”, „Tyta dla pierszoka” i „W regionie o regionie”, oraz z działań prowadzonych na rzecz szerzenia wiedzy o regionie.

Od urodzenia związany z Katowicami. Mieszka w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. W wolnym czasie podróżuje.


12 kandydatów na stanowisko dyrektora

Drugi nabór na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gostyni został ogłoszony na początku 2020 roku, po tym jak pierwszy, zeszłoroczny nabór nie przyniósł rozstrzygnięcia. W ramach drugiego rozdania, w terminie do 31 stycznia, do Urzędu Gminy Wyry wpłynęło aż 12 ofert od osób zainteresowanych objęciem tego stanowiska. Po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert, komisja konkursowa zdecydowała o dopuszczeniu do drugiego etapu – rozmów indywidualnych – 10 kandydatów.

Jak przekazała sekretarz gminy Wyry Ewa Placha, która przewodziła pracy komisji konkursowej jako przewodnicząca komisji, do drugiego etapu konkursu nie zakwalifikowały się dwie kandydatury, a to z uwagi na to, że nie spełniły one niezbędnych wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie. – W obu przypadkach brakowało dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe tj. co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji sektora finansów publicznych lub 5 lat prowadzenia działalności o charakterze związanym z działalnością instytucji – wyjaśniła pani sekretarz.

Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu odbyły się w dniach 11 i 12 lutego 2020 roku. W dniu 13 lutego, komisja wyselekcjonowała 4 najlepszych kandydatów, którzy – jak wyjaśniono na stronie urzędu gminy – najlepiej zaprezentowali swoją kandydaturę w trakcie rozmów, a następnie dokonała porównania przedstawionych przez nich koncepcji dotyczących funkcjonowania gostyńskiej placówki.

Ostatecznie, spośród wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, komisja konkursowa na stanowisko dyrektora wybrała pana Marka Nowarę. Informacja o wyborze została sporządzona 28 lutego, a przekazana 2 marca.

„Komisja konkursowa wzięła pod uwagę: wykształcenie kierunkowe (kulturoznawstwo), doświadczenie zawodowe oraz przedstawioną koncepcję funkcjonowania Domu Kultury na okres 7 lat (2020-2026). Dodatkowo w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także udzielił dodatkowych wyjaśnień w kwestii zawartej koncepcji funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Gostyni” – przekazała sekretarz gminy.

Komisja konkursowa formalnie zakończyła pracę 18 lutego, po tym jak wyniki przeprowadzonego postępowania trafiły na ręce Wójta Gminy Wyry.

Wybór zgodny z wymaganiami

Dokonany przez komisję wybór spełnił również wymagania komunikowane dotąd przez samych mieszkańców gminy. Nowym dyrektorem została osoba odznaczająca się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, mogąca zapewnić placówce dalszy rozwój oraz ciekawą ofertę kulturalną, skierowaną do wszystkich mieszkańców Gostyni i Wyr.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz