Konsultacje ws. regularnych połączeń pasażerskich na LK 169

W czwartek 1 września w gminie Wyry rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące pasażerskich połączeń na linii kolejowej nr 169, które mają dać odpowiedź na to, w jakim stopniu mieszkańcy gminy są nimi na dziś zainteresowani. Swój głos do końca miesiąca można wyrazić na karcie konsultacyjnej lub przez formularz online.

Z Łazisk Średnich lub Wyr do Tychów i Orzesza
Pytania konsultacyjne dotyczą wznowienia regularnych połączeń kolejowych na trasie Orzesze-Jaśkowice – Tychy, a postawione zostały w celu zbadania zainteresowania przejazdami na tej trasie z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowej nr 169.

W okolicy Gostyni linia ta obejmuje z jednej strony dworzec w Łaziskach Średnich – dojazd możliwy jest od ul. Łuczników oraz od strony ul. Motyla i ul. Dębowej przez las, a z drugiej przystanek w Wyrach przy tamtejszej ul. Dworcowej – dojazd z Gostyni od ul. Tęczowej. Kursujące na tej trasie pociągi pasażerskie w przyszłości mogłyby ponadto zatrzymywać się na nowym przystanku przy ul. Pszczyńskiej w Wyrach (przejazd kolejowy).

Istniejące i planowane przystanki na LK 169.
Link do pełnej mapy: https://umap.openstreetmap.fr/pl/map/orzesze-jaskowice-tychy_800692

Na kartach konsultacyjnych urzędnicy pytają mieszkańców o to, czy są zainteresowani przywróceniem połączeń pasażerskich, a jeśli tak, to w jakich godzinach korzystaliby z takich połączeń, z jaką częstotliwością i w jakim dokładnie celu.

Konsultacje prowadzone są w dniach 1-30 września na mocy zarządzenia nr 475/2022 Wójta Gminy Wyry z 11 sierpnia 2022 roku. Karty konsultacyjne weryfikować będzie komisja złożona z pracownic Urzędu Gminy Wyry. Wyniki zostaną podane w październiku.

Jak wziąć udział w konsultacjach?
Każdy mieszkaniec może wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem tradycyjnej karty konsultacyjnej, którą można wydrukować lub pobrać w punktach konsultacyjnych w Bibliotece w Gostyni, Urzędzie Gminy Wyry oraz gminnych szkołach podstawowych, jak również za pośrednictwem formularza na platformie Google Forms – tutaj.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez urzędników pytania należy wskazać płeć, grupę wiekową, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć podpis.

Wypełnioną kartę konsultacyjną należy umieścić w urnie dostępnej w punktach konsultacyjnych, zaś formularz internetowy zatwierdzić przyciskiem „Prześlij”.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl