Ks. Zdzisław Pławecki rozpoczął posługę w parafii św. Ap. Piotra i Pawła

W dniu 1 sierpnia, w pierwszą niedzielę nowego miesiąca, ks. Zdzisław Pławecki rozpoczął pracę w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni w roli administratora. Nowego duszpasterza gostyńskiej parafii oficjalnie powitał ks. dziekan Henryk Skorupa z parafii w Wyrach, a w imieniu całej wspólnoty przedstawiciele Rady Parafialnej.

Ks. Zdzisław przejął obowiązki administratora parafii z dniem 1 sierpnia 2021 roku, ale w Gostyni był już obecny dzień wcześniej, w sobotę 31 lipca. Przed niedzielną Mszą św. o godz. 11.00 został oficjalnie przyjęty i przedstawiony wiernym przez ks. Henryka Skorupę, dziekana Dekanatu Łaziska i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach, który na wstępie odczytał treść nominacji arcybiskupa katowickiego.

Celem zapewnienia wiernym pasterskiej pieczy zwalniam księdza z dniem 31 lipca 2021 roku z funkcji wikariusza w parafii Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie i na mocy kanonu mianuję księdza z dniem 1 sierpnia 2021 roku administratorem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni Śląskiej.

Powierzoną posługę należy wypełniać zgodnie z odnośnymi przepisami prawa kanonicznego i diecezjalnego. Wyznaczoną parafię obejmuje ksiądz w niedzielę 1 sierpnia 2021 roku w obecności dziekana Dekanatu Łaziska”.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Jak wyjaśnił następnie ksiądz dziekan, administratorem parafii jest ksiądz, który obejmie parafię jako proboszcz za rok, jeśli nie będzie ku temu przeciwwskazań. Przypomniał, że podobnie zmiany tego dnia nastąpiły też w wielu innych parafiach archidiecezji katowickiej, w tym także w niedalekiej parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

Następnie ksiądz dziekan przybliżył sylwetkę ks. Zdzisława, z którym, jak przyznał, bardzo dobrze się zna od czasów wspólnych studiów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. – Ks. Zdzisław Pławecki pochodzi z parafii Warszowice, nieopodal Żor. Święcenia przyjął w 1996 roku. Urodził się 8 października 1968 roku. Do Gostyni przybył z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie.

Na koniec swojego wystąpienia ksiądz dziekan przekazał ks. Zdzisławowi obrazek św. Jana Vianneya zawierający datę objęcia przez niego posługi w Gostyni, z prośbą aby święty wspierał go w jego posłudze. – Święty Jan Vianneya mówił, że kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Oby trwała w nim miłość Serca Jezusowego i miłość do was, by w swoim sercu was nosił i modlił się za was. I my tak samo módlmy się za niego, by wytrwał w służbie Bogu i ludzi, którzy w tej parafii zostali mu powierzeni – przekazał.

W homilii, nawiązując do dzisiejszej, jak i ubiegłotygodniowej niedzielnej Ewangelii, ks. Zdzisław odniósł się także do swojej nowej roli w Gostyni. Przyznał jednak, że nie po raz pierwszy ma możliwość przemawiać do wiernych z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, ponieważ 27 lat temu miał już okazję wygłosić tutaj kazanie. Przybył wtedy jako młody diakon, z czarnymi a nie siwymi włosami, który brał udział w akcji zbierania środków na dom emerytalny. Jak przypomniał, proboszczem był wtedy ks. Józef Żołdak. – Nigdy bym nie przypuszczał, że po 27 latach stanę tu w innej roli – przyznał.

Moi drodzy, mamy to piękne miejsce, kościół Piotra i Pawła. Od tylu lat przychodzą tutaj wierni, wiele modlitw tutaj zostało wysłuchanych. I zawsze macie kapłana, takiego czy innego, który przychodzi tutaj przez działanie Ducha Świętego. (…) Ważne jest to, by była tu wspólnota, wzajemna wspólnota, bo każdy ma swoje słabości, ja ich mam dużo – jeszcze je poznacie – i w tym momencie też liczę na wyrozumiałość i na taką ludzką normalność. Obyśmy zawsze potrafili to miejsce traktować jak swoje, obyśmy potrafili tutaj Boga wysławiać, obyśmy potrafili tutaj na kolanach Boga prosić.

W imieniu wszystkich parafian ks. Zdzisława powitali przedstawiciele Rady Parafialnej – Teresa Rzepka i Andrzej Duda. Nastąpiło to po Eucharystii o godz. 9.00.

Czas początku posługi w naszej parafii jest czasem niełatwym, co wiąże się też z pandemią, która przedefiniowała nasze życie osobiste ale i życie parafialne, rodząc nowe wyzwania i dodatkowe trudności. Początki zawsze są niełatwe, a w tym czasie pewnie jeszcze trudniejsze. Życzymy błogosławieństwa Bożego, prowadzenia Ducha Świętego, wstawiennictwa Matki Bożej i św. Apostołów Piotra i Pawła w wypełnianiu tej posługi. Z naszej strony obiecujemy, że będziemy wspierać księdza, pomagać, a także dołożymy starań by ksiądz dobrze się czuł w naszej parafii – zapewnili w imieniu całej wspólnoty.

Na zakończenie każdej Mszy Św. ks. Zdzisław dziękował parafianom za już okazaną mu sympatię i chęć pomocy. Przyznał, że wciąż ma przed sobą to wyzwanie związane z objęciem nowej parafii, ale stopniowo wdraża się w szczegóły, których jest bardzo wiele. Raz jeszcze zachęcił do trwania w modlitwie i zaprosił do współpracy.


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl