Kto zostanie dyrektorem Domu Kultury? Oczekiwania są spore

Budynek Domu Kultury w Gostyni powstał w 1966 roku, kilka lat po tym, jak mieszkańcom miejscowości udało się najpierw zbudować nowy gmach szkoły, a później remizę strażacką. To dlatego, że obiekt mający sprzyjać rozwojowi społecznemu i kulturalnemu był w tamtym czasie w Gostyni bardzo pożądany. Dziś, mimo upływu lat, istniejąca placówka nadal pozostaje ważnym miejscem na mapie gminy, o czym świadczy nie tylko niesłabnące zainteresowanie jej ofertą, ale też szeroki odzew, z jakim spotkała się w ostatnich miesiącach procedura związana z wyborem nowego dyrektora.

Z głosów i listów jakie wpłynęły w tej sprawie pod adresem GostyńŚląska.pl wynika, że wielu mieszkańcom gminy, zarówno tym mieszkającym w Wyrach, jak i w Gostyni, bardzo zależy na wyborze możliwie najlepszego kandydata na to stanowisko, tak aby mógł on zapewnić placówce prawidłowy rozwój oraz tworzyć dobrą ofertę kulturalną dla mieszkańców. Wśród cech mających wyróżniać nowego dyrektora najczęściej wymieniane było obycie w świecie kultury, kreatywność, otwartość na nowe projekty, a także zdolność do pozyskiwania środków zewnętrznych na dodatkową działalność kulturalną.

Nie może nie być konkursu
Dyskusja na temat przyszłości placówki rozgorzała w gminie po tym, jak w październiku 2019 roku na stronie głównej GostyńŚląska.pl pojawiła się informacja na temat przejścia dotychczasowej dyrektor DK na emeryturę1. Rozmowom ton nadawały głownie pytania w sprawie ogłoszenia naboru na to stanowisko i potencjalnego terminu wszczęcia całej procedury, która podobnie jak konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki sprzed kliku miesięcy, miała wyłonić i dla tej instytucji kultury możliwie najlepszego kandydata.

Sprawa konkursu nie była jednak wówczas przesądzona. Nie wystosowano w tej kwestii oficjalnego komunikatu, a jak podawały nasze źródła, najbliżsi współpracownicy wójta jeszcze we wrześniu ub.r. byli bardzo podzieleni co do konkursu na dyrektora.

Część, zwłaszcza ta młodsza, miała optować za przeprowadzeniem całej procedury i wyłonieniem najlepszego kandydata – jak podkreślano, takiego z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i szerokimi kontaktami w świecie kultury, a część skłaniać się bardziej ku pominięciu tego nieobowiązkowego kroku i ustanowieniu dyrektora z odgórnego nadania – kogoś zaufanego, niekoniecznie związanego wcześniej z podobną działalnością, ale w pełni sterowalnego. Co więcej źródła przekazywały, że taka osoba miała zostać już wytypowana i nazwisko nowego dyrektora nikogo nie powinno zaskoczyć.

Ostatecznie wątpliwości co do rozpisania naboru rozwiały się w środę 16 października 2019 roku, kiedy sekretarz gminy Ewa Placha w rozmowie telefonicznej przekazała, że konkurs zostanie ogłoszony najpóźniej następnego dnia.

Nabór pierwszy
Ogłoszenie po kilku godzinach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z zapowiedziami2 i przez jednych zostało odebrane za kontynuację dobrej praktyki, a przez innych za działanie tylko pozorowane, bo stawiane w konkursie wymagania wciąż miały nie przekreślać szans kandydata z towarzyskiego nadania.

Niemniej już samo rozpisanie konkursu dawało dużą szansę na wybór osoby wykazującej się najlepszymi kompetencjami i konkretną wizją dotyczącą funkcjonowania placówki, niezależnie od ewentualnych preferencji władz. To tym bardziej, że wynagrodzenie oferowane na stanowisku dyrektora DK mogło zainteresować specjalistów także z sąsiednich miast. Nastroje po ogłoszeniu konkursu były więc nad wyraz dobre.

Nabór drugi
Na początku 2020 roku okazało się, że całą procedura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Urząd Gminy Wyry podał na swojej stronie3, że postępowanie zakończyło się z wynikiem negatywnym oraz rozpoczęty zostanie nabór drugi4.

Sekretarz gminy Ewa Placha, pełniąca funkcję przewodniczącej komisji konkursowej5, przekazała stronie GostyńŚląska.pl, że w ramach wstępnego etapu pierwszego naboru wpłynęły łącznie cztery oferty, z których żadna nie została dopuszczona do dalszego etapu konkursu polegającego na rozmowie z kandydatami. Komisja konkursowa zakończyła pracę tuż przed świętami, w dniu 19 grudnia 2019 roku, zdając wyniki przeprowadzonego postępowania na ręce Wójta Gminy Wyry.

Tak przedstawione wyniki przez wielu zostały odebrane z zaskoczeniem. Z głosów jakie dotarły wynikało, że z jednej strony oczekiwano ogłoszenia nazwiska nowego dyrektora, być może nawet spoza gminy, i tym samym otwarcia kolejnego rozdziału w historii DK, a inni wyboru osoby mającej być preferowaną przez władze. Jednocześnie pod adresem GostyńŚląska.pl zaczęły wpływać pytania o powody odrzucenia zgłoszonych ofert.

Ważne pytania i odpowiedzi
W trakcie trwania drugiego naboru, w dniu 27 stycznia do Urzędu Gminy Wyry nadeszło pismo z GostyńŚląska.pl w kwestiach najczęściej podnoszonych przez mieszkańców przed i po ogłoszeniu wyników pierwszego naboru, a mianowicie:

  1. określenia szczegółowych przyczyn, dla których w pierwszym naborze na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gostyni wszystkie zgłoszone oferty zostały odrzucone;
  2. uzasadnienia dla decyzji o tym, by w kryterium dotyczącym wykształcenia – zarówno w pierwszym, jak i drugim naborze na stanowisko dyrektora Domu Kultury – przyjęto za minimum wykształcenie średnie policealne zamiast wykształcenia wyższego, jak w przypadku naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pełna odpowiedź nadeszła 10 lutego. W sprawie przyczyn dla których odrzucono oferty z pierwszego naboru wskazano, że dwie oferty nie spełniły kryteriów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, a pozostałe dwie nie spełniły oczekiwań organizatora w zakresie koncepcji funkcjonowania gminnej instytucji kultury.

Z kolei w spawie kryterium dotyczącego wykształcenia przekazano, że zgodnie z odpowiednią ustawą tylko i wyłącznie od organizatora należy określenie warunków i kryteriów konkursu, zaś uzasadnienie wyboru takich czy innych kryteriów służących przygotowaniu treści ogłoszenia nie stanowi informacji publicznej.

Pełna treść zapytania z GostyńŚląska.pl dostępna jest tutaj, a odpowiedź tutaj.

Oczekiwania są spore
Z głosów mieszkańców jakie docierały dotąd pod adresem GostyńŚląska.pl wynika, że bardzo wielu ma na uwadze dobro instytucji, jaką jest DK. To z tej przyczyny, że jest to najważniejsza tego typu placówka w gminie, odpowiedzialna nie tylko za ofertę zajęć stałych dla dzieci i dorosłych, ale też współpracę z innymi podmiotami czy kreowanie stałych i czasowych wydarzeń kulturalnych, a ostatnio także organizację gminnych imprez sportowych (to zadanie leżące dotąd po stronie Gminnej Rady Sportu zostało rok temu scedowane na tą instytucję).

Często podkreślano, że na stanowisku dyrektora DK oczekuje się powołania odpowiednio wykształconej osoby, z doświadczeniami w szerokim i różnorodnym świecie kultury, która będzie chciała wespół z mieszkańcami kreować życie kulturalne gminy, zaspokajać potrzeby różnych grup, pozostając otwartą na nowe formy poszerzania działalności.

Kiedy poznamy nowego dyrektora?

Wyniki drugiego naboru powinny zostać podane do publicznej wiadomości nie później niż 28 lutego. Jak pokazały wyniki pierwszego naboru, wybór nowego dyrektora nie musi jednak zostać w tym terminie ostatecznie rozstrzygnięty.

Przypisy:

  1. gostynslaska.pl / Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska, dyrektor DK, przeszła na emeryturę.
  2. bip.wyry.pl / Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury w Gostyni (nabór pierwszy).
  3. wyry.pl / Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gostyni – drógi nabór.
  4. bip.wyry.pl / Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Gostyni (nabór drugi).
  5. prawomiejscowe.pl / Zarządzenie Wójta Gminy Wyry nr 120/2019.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz