Naczelnik Piotr Rzepka zakończył kadencję w Zarządzie OSP Gostyń

W tym roku kończy się kolejna kadencja Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni będąca zarazem ostatnią, w ramach której obowiązki naczelnika pełnił Piotr Rzepka. Przez ostatnich 25 lat to na nim ciążyła pełna odpowiedzialność za gotowość bojową, a także wyszkolenie młodych strażaków, którzy dziś stanowią trzon jednostki.

Naczelnik Piotr Rzepka przejął obowiązki w 1996 roku, stając na wiele lat przed dużymi wyzwaniami, jakie wiążą się z kierowaniem jednostką ochotniczą, pracą nad jej rozwojem i należytą realizacją wszystkich zadań względem państwa i lokalnej społeczności.

Na przestrzeni pięciu kadencji czuwał nad stałym poszerzaniem możliwości jednostki, skutecznością prowadzonych akcji gaśniczych i ratowniczych, a także dyscypliną w zespole. Dużo uwagi poświęcał drużynie młodzieżowej, która rosła w miarę prowadzenia działalności popularyzatorskiej wśród najmłodszych gostynian w szkole i przedszkolu.

W ramach funkcji reprezentacyjnej podejmował w Gostyni gości ze struktur państwowych i związkowych, prezentując przed nimi zdolności operacyjne jednostki, także w ramach licznych zgrupowań, ćwiczeń bojowych i zawodów. Tuż po powołaniu nowego podziału administracyjnego i powstaniu powiatów, udzielał się również w powiecie mikołowskim, pełniąc obowiązki członka prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie.

W imieniu jednostki przyjmował powierzone jej decyzje, w tym jedną z tych ważniejszych – o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Naczelnik OSP, wiceprezes Zarządu OSP, odpowiada m.in. za realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym gotowość bojową. Dysponuje sprzętem ratowniczym i odpowiada za jego stan. Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej, prowadzi podstawowe szkolenia, a także pełni pieczę nad drużyną młodzieżową.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl