Nadano nazwę drodze pod rurami przy stawie Barć. To ul. Czereśniowa

Charakterystyczna droga z betonowych płyt biegnąca między linią przesyłową odpadów paleniskowych a stawem hodowlanym Barć zmieniła swój status. 26 października, na mocy podjętej miesiąc wcześniej przez radnych uchwały, stała się ul. Czereśniową. Doszło do tego, bo także i ten skrawek Gostyni zaczyna przyciągać nowych mieszkańców.

Uchwała jako akt prawa miejscowego została podjęta 29 września, ale nazwa zaczęła obowiązywać dopiero po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwalę ogłoszono 11 października.

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/6422/

Nowa ulica biegnie przy zachodniej granicy miejscowości od ul. Wojciecha Drzymały do skrzyżowania z ul. Rybnicką. Cała droga liczy ponad 700 m długości. Odchodzi od niej jedna droga boczna z kilkoma działkami budowlanymi, przy której powstaje pierwszy dom. Nazwa drogi jest zgodna z obowiązującymi w Gostyni zasadami nazywania ulic (drzewa liściaste lub iglaste) i była konsultowana z zainteresowanymi osobami. Z inicjatywą nadania nazwy ulicy wyszła właścicielka domu budowanego w obrębie drogi bocznej.

Wcześniej ul. Czereśniowa określana była jako droga techniczna elektrowni „Łaziska” lub jako „droga po rurami” z uwagi na charakterystyczną betonową nawierzchnię i ciągnącą się wzdłuż niej instalację nadziemną przebiegającą od elektrowni do składowiska odpadów paleniskowych „Gardawice”. Przeciwwagę dla tego przemysłowego elementu stanowi wraz z otoczeniem staw hodowlany Barć, znajdujący się po drugiej stronie drogi.

Nieruchomości, na których urządzono drogę to grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przez państwowe osoby prawne. Droga boczna to własność prywatna.

Decyzję o nadaniu nazwy radni podjęli podczas XLV sesji Rady Gminy Wyry. Za uchwałą było 13 z 14 obecnych na sali radnych. Przeciw głosował radny Adam Myszor.

Dyskusję poprzedzającą głosowanie można obejrzeć na nagraniu dostępnym tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *