Nieszablonowy Górny Śląsk. Obrazy Jarosława Kassnera w Gostyni

Od środy 27 października w sali lustrzanej Domu Kultury w Gostyni można oglądać wystawę wybranych prac Jarosława Kassnera, jednego z najlepszych i najciekawszych górnośląskich malarzy. Wystawę otwarto podczas wieczornego wernisażu, w czasie którego artysta opowiedział więcej o swojej twórczości i źródłach inspiracji.

Jarosław Kassner mieszka w Świętochłowicach i tam od wielu lat tworzy. W dorobku malarza znajdują się liczne portrety, pejzaże i akty, ale przede wszystkim obrazy o tematyce górnośląskiej. W swoich kompozycjach, łączących elementy kliku stylów na kształt surrealnych wizji, z jednej strony wprost ukazuje rodzimy kraj – architekturę i kulturę, a z drugiej w mniej oczywisty dla odbiorców sposób rozprawa o jego złożonej strukturze w ujęciu historycznym i współczesnym. Artysta od wielu lat jest związany z Grupą Artystów Nieprofesjonalnych „Grota”, wywodzącą się również ze Świętochłowic, ale udziela się też przy wielu projektach podejmowanych samodzielnie. W ostatnim czasie dał się poznać m.in. jako twórca portretu komisarza Hanusika z okładki pierwszej książki z serii „Kōmsiorz Hanusik” i autor ilustracji do książki „Zaginione perły księżnej Daisy”, wydanej pod patronatem Pszczyny. Z twórczością artysty regularnie można obcować w ramach dorocznego Art Naif Festiwal w Galerii Szyb Wilson, a także za sprawą wielu wystaw czasowych – na krótko przed wystawą w Gostyni obrazy Jarosława Kassnera można było oglądać w „Stacji Biblioteka” w Chebziu. Artysta prywatnie jest mężem Moniki Kassner, historyczki i polonistki, autorki książek silnie osadzonych w historii Górnego Śląska.

Wystawa prac artysty
Udostępnione w Gostyni obrazy Jarosława Kassnera dotyczą Górnego Śląska i są eksponowane w podziale na dwie korespondujące ze sobą części.

Pierwszą z nich tworzą dzieła powstałe w ramach cyklu „Gōrnoślōnskie Axis Mundi”, realizowanego za sprawą stypendium Marszałka Województwa Śląskiego dla artystów indywidualnych w 2016 roku. Cykl składa się z pięciu obrazów – „Sunset Boulevard”, „Glück auf”, „Flugi”, „Prawość Kambyzesa tajla 1” i „Prawość Kambyzesa tajla 2” – przedstawiających historię regionu od początku industrializacji do współczesności. Do wszystkich tych obrazów, za sprawą dostępnych na sali folderów opatrzonych tytułem cyklu, dołączone są opowiadania w języku śląskim autorstwa Moniki Kassner.

Drugą część wystawy stanowią obrazy równie mocno związane z regionem, ale opowiadające odrębne historie – to m.in. „Flijgerka”, „Ikar”, „Lica baletnica”, „Przekludzka”, „Flecista z Hameln”, „Cyrk Europa” i „Na kwarantannie czyli Meluzyna 2021”. Oglądając tą część wystawy warto sięgnąć po drugi z dostępnych na sali folderów w ciemnej oprawie, w którym w dwóch językach – po polsku i po niemiecku – zawarto wiele informacji o autorze oraz podejmowanych przez niego tematach.

Wystawa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych do końca listopada w godzinach pracy instytucji na przestrzeni sali lustrzanej (część od Zagrody Śląskiej). Wybrane prace Jarosława Kassnera można oglądać dzięki współpracy Dom Kultury w Gostyni z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego.

Wernisaż wystawy
Otwarcie wystawy nastąpiło w środę 27 października o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni przy udziale artysty, któremu towarzyszyła małżonka – pisarka Monika Kassner, organizatorów wydarzenia – dyrektora Marka Nowary oraz przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego: wiceprzewodniczącego Eugeniusza Nagela i Maksymiliana Michałka – który powitał wszystkich w imieniu związku; przedstawicieli gminy Wyry i Rady Gminy Wyry – przewodniczącej rady gminy Joanny Pasierbek-Konieczny i radnego Marka Gołosza, a także zaproszonych gości z całego regionu oraz mieszkańców Gostyni i Wyr.

Spotkanie wokół twórczości Jarosława Kassnera, jak po powitaniu wszystkich gości wyjawił dyrektor gostyńskiej instytucji kultury, było planowane już w zeszłym roku, jednak przez obowiązujące wówczas ograniczenia nie było możliwe określenie dokładnego terminu. W międzyczasie lokalny oddział TSKN WŚ zaczął dążyć do wystawienia prac artysty na terenie powiatu mikołowskiego, poszukując pod to wydarzenie odpowiedniego miejsca. W efekcie postanowiono zorganizować jedną wspólną wystawę w Gostyni.

Podziękowania za organizację wystawy dla wszystkich zaangażowanych, w imieniu mieszkańców i samorządu, przekazała przewodnicząca Joanna Pasierbek-Konieczny. Kierując słowa uznania dla prezentowanej twórczości, zaprosiła świętochłowickiego artystę do częstszych wizyt w gminie i poszukiwania inspiracji również na terenie Gostyni i Wyr.

Doceniając zielone strony tej część regionu Jarosław Kassner podziękował z kolei wszystkim obecnym za przybycie, a organizatorom za przygotowanie wydarzenia. Odrębne podziękowania artysta skierował też pod adresem swojej żony, która, jak wyjawił, przy organizacji wystaw wspiera go we wszystkich kwestiach technicznych. Wywołana przez męża pisarka Monika Kassner podzieliła się kulisami współpracy w tym zakresie, a następnie przedstawiła zebranym założenia wystawy i zaprosiła do wysłuchania opowieści dołączonej do obrazu „Prawość Kambyzesa tajla 2” w wykonaniu Mirosława Neinerta, aktora i dyrektora Teatru Korez w Katowicach, a także obejrzenia innych prac męża za pośrednictwem prezentacji multimedialnej wyświetlanej na scenie.

Po oficjalnym otwarciu wystawy zebrani mieli okazję dowiedzieć się więcej o wystawionych obrazach, porozmawiać indywidualnie z artystą, a także wpisać się do pamiątkowej księgi.

Pamiątkowe strony w kronice DK przygotowane przez plastyczkę Alicję Kudłę
Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl