Nowa taryfa ZTM od marca. Ma zachęcać do częstszych przejazdów

Z początkiem marca br. wejdzie w życie nowa taryfa przewozowa Zarządu Transportu Metropolitalnego, która w odróżnieniu od dotąd obowiązującej ma znacznie lepiej dostosowywać się do różnych potrzeb pasażerów – zarówno tych korzystających z komunikacji miejskiej regularnie, jak i tych, którzy do autobusów czy tramwajów na terenie Metropolii przesiadają się sporadycznie. W tym celu wprowadzono zupełnie nowe rodzaje biletów, odświeżono istniejące cenniki w taryfie czasowo-strefowej i odległościowej, a także znacznie uproszczono stosowane w nich nazewnictwo.

1. Nowy cennik biletów papierowych

Od marca podrożeją tradycyjne bilety papierowe krótkookresowe, które można nabyć m.in. w kolekturach, kioskach i u kierowców. Normalne zdrożeją o 20 gr, a ulgowe o 10 gr.

Z biletów o starych nominałach będzie można korzystać do 14 marca, a po tym terminie tylko z wykorzystaniem biletów uzupełniających o wartości 10 gr – tak, aby sumaryczna cena biletów wcześniej zakupionego i uzupełniającego, była zgodna z obowiązującą taryfą.

Bilety papierowe po 1 marcaNormalnyUlgowy
20 minut lub 1 gmina3,40 zł1,70 zł
40 minut lub 2 gminy4,00 zł2,00 zł
90 minut lub 3 gminy i więcej5,00 zł2,50 zł

Jednocześnie nie ulega zmianie cennik biletów jednorazowych elektronicznych, które można nabyć w autobusowych kasownikach za pośrednictwem karty ŚKUP lub dowolnej karty zbliżeniowej, a także w aplikacjach mobilnych takich jak moBilet czy SkyCash.

Wersje elektroniczne bez zmianNormalnyUlgowy
20 minut lub 1 gmina3,00 zł1,50 zł
40 minut lub 2 gminy3,60 zł1,80 zł
90 minut lub 3 gminy i więcej4,40 zł2,20 zł

Jak poinformowały władze ZTM, decyzja o podwyżce cen biletów papierowych 20-, 40- i 90-minutowych została podjęta z uwagi na stale rosnące koszty druku i zakupu papieru. Sprzedaż tego typu biletów jest najdroższym kanałem dystrybucji,

2. Nowy wzór biletów papierowych

Wraz ze zmianą cen tradycyjnych biletów modyfikacji ulegnie ich szata graficzna. Nowy wzór zaprojektowany został w orientacji pionowej, czyli odwrotnie niż dotąd. To, wraz z położeniem nacisku na informacji o rodzaju, pozwoli na łatwiejszą identyfikację biletu. Dla porównania na dotychczasowych biletach najbardziej uwypuklona była informacja o cenie.

Bilet normalny na 90 minut
Bilet ulgowy na 90 minut

Nowy wzór wyróżnia się też lepszymi zabezpieczeniami. Do tych widocznych gołym okiem zalicza się papier z własnym znakiem wodnym z widocznymi włóknami w strukturze, hologram aplikowany techniką hot-stampingu, numerator typograficzny, linie rastrowe różnych grubości oraz wzór reliefowy w tle.

3. Nowe ceny i nazwy biletów okresowych

Nowa taryfa nie będzie już oferowała biletów 30-dniowych na całą sieć do wykorzystania jedynie w autobusach i trolejbusach lub tylko w tramwajach. Od marca będzie tylko jeden bilet 30-dniowy na wszystkie środki i całą sieć, który będzie kosztował 134 zł (wcześniej 138 zł) lub 67 zł po uwzględnieniu ustawowej ulgi (wcześniej 69 zł). W ofercie niezmiennie pozostaje bilet 30-dniowy obowiązujący we wszystkich środkach w jednym mieście.

Bilety 30-dniowe obecnie:
SM/ATT – 93 zł / 46,50 zł
SC – 126 zł / 63 zł
SC/ATT – 138 zł / 69 zł
Bilety 30-dniowe po zmianie:
Miasto 30 – 93 zł / 46,50 zł
bez odpowiednika
Sieć 30 – 134 zł / 67 zł

Pasażerowie korzystający dotąd z wariantu ograniczonego do autobusów i trolejbusów zapłacą przez to nieco więcej (zmiana z 126 zł na 134 zł lub 63 zł za bilet ulgowy na 67 zł), ale zyskają pełną dowolność przy wyborze środka transportu. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na nowe nazwy biletów okresowych, które będą znacznie łatwiejsze do identyfikacji i zapamiętania (np. dotychczasowy bilet SC/ATT zmieni nazwę na Sieć 30).

Większa zmiana nastąpi także w cenniku biletów okresowych na 30 i 90 dni umożliwiających przejazdy na liniach lotniskowych. Za bilet 30-dniowy przyjdzie od marca zapłacić 160 zł (mniej o 20 zł), a za bilet 90-dniowy 400 zł (mniej o 40 zł).

4. Nowy cennik taryfy odległościowej

Pierwszy dzień marca przyniesie pierwszą zmianę w historii taryfy odległościowej ZTM, która dopiero przed kilkoma miesiącami zawitała w pełni do autobusów tyskich, a to za sprawą nowych kasowników. Dzięki nowym niższym cenom korzystanie z taryfy odległościowej ma być znacznie korzystniejsze dla portfela niż do tej pory.

Odległość w kmNormalnyUlgowy
do 1,0 km1,60 zł0,80 zł
od 1,0 km do 2,0 km2,20 zł1,10 zł
od 2,0 km do 5,0 km2,80 zł1,40 zł
od 5,0 km do 9,0 km3,40 zł1,70 zł
od 9,0 km do 14,0 km3,90 zł1,95 zł
od 14,0 km do 20,0 km4,20 zł2,10 zł
powyżej 20,0 km4,40 zł2,20 zł

Dla przykładu przejazd z przystanku Gostyń Poczta do Wyry Urząd Gminy będzie od 1 marca kosztował 2,80 zł, zamiast 3,10 zł jak wcześniej, a przejazd z przystanku Gostyń Łuczników do Gostyń Szkoła 2,20 zł zamiast 2,80 zł.

Z taryfy odległościowej można skorzystać przykładając kartę ŚKUP lub kartę płatniczą do kasownika przy wejściu do autobusu i po zakończeniu podróży przy wychodzeniu z pojazdu – system naliczy wówczas kwotę za pokonany dystans. Taryfa odległościowa przydaje się zwłaszcza podczas przejazdów na krótszych dystansach, na przykład pomiędzy 3-4 przystankami, a także wtedy, gdy z komunikacji miejskiej przychodzi skorzystać z potrzeby chwili, bez wcześniejszego przygotowania.

5. Bilet okresowy na 120 dni (nowość)

ZTM wprowadza od marca nowy bilet okresowy ważny przez 120 dni od momentu aktywacji, za który przyjdzie zapłacić 440 zł w wariancie normalnym lub 220 zł w wariancie ulgowym. Będzie to opcja dostępna dla wszystkich pasażerów, z ukierunkowaniem zwłaszcza na uczniów i studentów, ponieważ może zapewnić ciągłość korzystania z komunikacji miejskiej w czasie jednego semestru.

6. Bilety wieloprzejazdowe (nowość)

W taryfie zadebiutują od marca bilety wieloprzejazdowe, dzięki którym w okresie 180 dni od momentu aktywacji będzie można podróżować komunikacją miejską 20, 40 lub 80 razy. Opcja ta została przygotowana z myślą o osobach, które sporadycznie korzystają z komunikacji miejskiej, nie przesiadają się i chciałyby mieć przy sobie pakiet biletów.

Rodzaj biletu wieloprzejazdowegoNormalnyUlgowy
W-20 (na 20 dowolnych przejazdów)55 zł27,50 zł
W-40 (na 40 dowolnych przejazdów)100 zł50 zł
W-80 (na 80 dowolnych przejazdów)180 zł90 zł

Bilet wieloprzejazdowy będzie uprawniał do przejazdu po całej sieci, zarówno autobusami, tramwajami, jak i trolejbusami. To pasażer będzie decydował o tym, czy w ramach danego przejazdu pokona 1, 2 lub 3 i więcej gmin (im trasa dłuższa, tym przejazd bardziej się opłaca). Bilety tego typu, tak jak okresowe, będą do nabycia tylko w formie elektronicznej.

7. Bilet dzienny (nowość)

W nowej taryfie obowiązującej od 1 marca dostępny będzie dotychczasowy bilet dobowy, uprawniający do przejazdów przez 24 godziny od momentu skasowania – 14 zł normalny i 7 zł ulgowy, ale też nowy bilet dzienny, uprawniający do przejazdu wszystkimi środkami komunikacji miejskiej do końca danego dnia – 10 zł normalny i 5 zł ulgowy, oferowany w sprzedaży zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

W odróżnieniu do biletu dobowego, bilet dzienny nie będzie uprawniał do przejazdu linią lotniskową. Bilet dzienny dedykowany jest szczególnie tym osobom, które w ciągu jednego dnia potrzebują dokonać kilku przejazdów komunikacją miejską.

8. Bilet grupowy (nowość)

ZTM wprowadzi od marca również bilet grupowy dla maksymalnie 5 osób, który będzie można kupić w automatach ŚKUP i w kanałach dystrybucji elektronicznej. Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, a ulgowy 5 zł, uprawniając do przejazdu na całej sieci przez 90 minut z możliwością dokonywania przesiadek.

Z nową taryfą przewozową można w całości zapoznać się tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl