Nowe informacje w sprawie połączenia ZTM na linii Gostyń-Katowice

W ubiegłym roku Zarząd Transportu Metropolitalnego przedstawił założenia projektu sieci metropolitalnych linii autobusowych, które działałyby w uzupełnieniu do siatki obecnie zapewnianej przez miasta i gminy. W trakcie październikowej sesji Rady Gminy Wyry wójt Barbara Prasoł przedstawiła nowe szczegóły w sprawie takiej linii z Gostyni do Katowic.

Linia oznaczona symbolem M12 miałaby zacząć kursować między Gostynią a Katowicami od kwietnia 2021 roku i byłaby to linia o charakterze zbliżonym do linii przyśpieszonej, to znaczy bez obsługi większości dostępnych na trasie przystanków.

Na dziś zakłada się, że przystankiem początkowym nowej linii byłby przystanek Gostyń Wroni Kąt znajdujący się na zachodnim krańcu ul. Rybnickiej tuż przy rurach przesyłowych elektrowni „Łaziska”. Pojazd po pokonaniu całej ul. Rybnickiej zatrzymywałby się dopiero w centrum Gostyni na przystanku Gostyń Poczta i kierował ul. Pszczyńską dalej w kierunku Wyr. W sąsiedniej miejscowości autobus zatrzymywałby się tylko na jednym przystanku przy ul. Pszczyńskiej, po czym kierował w stronę Łazisk Górnych, a stamtąd do Mikołowa i dalej w kierunku docelowego przystanku w centrum Katowic.

Szacowany czas przejazdu z przystanku Gostyń Wroni Kąt do przystanku Katowice Dworzec wynosi 47 minut. Planuje się 16 kursów dziennie, w takcie co godzinę.

Linia będzie finansowana ze środków własnych GZM, ale gmina zostanie zobowiązana do zapewnienia miejsca postojowego dla pojazdów realizujących kursy. Z zapowiedzi wynika, że na linii stale badany będzie poziom napełnienia w celu prowadzenia korekt według występujących potrzeb. Lokalizacja przystanków i data uruchomienia linii może jeszcze ulec zmianie w wyniku prowadzenia dalszych konsultacji.

Ideą przyświecającą projektowi linii metropolitalnych jest zapewnienie mieszkańcom w miarę szybkiego i bezpośredniego dojazdu do głównych ośrodków miejskich. Ważnym celem jest też dalsza promocja transportu zbiorowego, jako podstawowego dla kierunków obieranych przez mieszkańców wewnątrz obszaru metropolitalnego.

Obecnie z budżetu metropolii finansowane są już linie lotniskowe do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach oznaczone symbolami AP1, AP2, AP3 i AP4, które zapewniają wygodny dojazd pasażerom i pracownikom portu z głównych miast GZM w cenie odpowiednich biletów długookresowych lub dedykowanego biletu dobowego.

O planowanych liniach metropolitalnych pisaliśmy rok temu w tym artykule. Fragment październikowej sesji na temat nowych szczegółów dostępny jest tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl