Nowe miejsca parkingowe w centrum z nawierzchnią sprzyjającą środowisku

Dobiegły końca prace przy rozbudowie parkingu za ośrodkiem zdrowia, w efekcie czego w centrum Gostyni przybyło kilkadziesiąt miejsc parkingowych o nawierzchni sprzyjającej odprowadzaniu wód opadowych. Inwestycja powiązana była z trwającą w tym samym czasie przebudową przestrzeni między budynkiem biblioteki a gmachem domu kultury.

Pierwszy zielony parking w gminie
W ramach prac przeprowadzonych w lipcu i sierpniu br. parking znajdujący się na zapleczu ośrodka zdrowia, budynków biblioteki i poczty został poszerzony o teren o powierzchni ok. 700 m², który przed rozpoczęciem remontu gmachu Gminnego Przedszkola w Gostyni w 2017 roku stanowił część ogrodu należącego do przedszkola – znajdowała się tam stara murowana piaskownica, rósł trawnik oraz kilka drzew, z których część została zachowana.

Przy rozbudowie parkingu zastosowano kostkę betonową z hydrofugą, która przepuszcza wody opadowe bezpośrednio do podłoża poprzez spoiny obsiane trawą, a także typową kostkę betonową, z pomocą której wyznaczono obrzeża parkingu i wydzielono ścieżki. Wąski pas buforowy przy płocie przedszkola obsadzono niskimi i zwartymi krzewami – Berberys Thunberga Diabolicum, a całość dopełniono żwirem ogrodowym.

W wyniku realizacji zadania zleconego na początku roku przez gminę Wyry, w centrum Gostyni przybyło kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych, które posłużą pracownikom działających obok instytucji, mieszkańcom i odwiedzającym. Finalnie, gdy tylko kostka w całości pokryje się trawą, a krzewy podrosną, cały teren ma mienić się zielenią i stanowić pierwszy tego typu zielony parking w zasobach gminy.

Inwestycja z Funduszu COVID-19
Budowa parkingu stanowiła część zdania pod nazwą „Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370”, w ramach którego ujęto rozbudowę parkingu, ale też przebudowę przestrzeni publicznej w centrum.

Inwestycję zrealizowała firma COMPLEX S.C. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń z Orzesza. Wszystkie prace pochłonęły w sumie 362 tys. 311 zł i 26 gr. Większa część tej kwoty – 300 tys. zł, pochodziła z dotacji udzielonej gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który utworzono w 2020 roku w celu łagodzenia skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2, a resztę dołożono z budżetu gminy Wyry.

7 sierpnia
15 sierpnia
21 sierpnia
Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.