Nowe otwarcie na plac centralny. Zniknął płot od strony przystanku

Powstały przed trzydziestu laty, a dość mocno podniszczony w ostatniej dekadzie – straszący wyrwami po drewnianych przęsłach, w połowie października bieżącego roku uległ od dawna odkładanej przez władze likwidacji. Mowa o ogrodzeniu separującym teren pomiędzy drogą wojewódzką nr 928, chodnikiem i zatoką autobusową, a placem stanowiącym przedpole dla gmachu Gminnego Przedszkola i budynku dawnej poczty, z ciągami komunikacyjnymi i zorganizowaną zielenią. Wraz z uporządkowaniem tej kwestii, od głównej drogi otworzył się już pełny widok na budynki i zieleń.

Płot był integralną częścią założenia powstałego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Oddzielał zbudowane wówczas zupełnie nowe budynki poczty i przedszkola, a także dopiero co rozbudowany budynek Dom Kultury, od drogi wojewódzkiej. Odrębna odnoga, prostopadła do ul. Pszczyńskiej, rozgraniczała ponadto teren przedszkola od DK i „Rancza”. W pierwotnej formie ogrodzenie to przetrwało (i było konserwowane) do 2010 roku, kiedy rozpoczęła się budowa Zagrody Śląskiej. Zniknął wówczas fragment pomiędzy przedszkolem i DK, na potrzeby drogi dojazdowej do nowego obiektu. Przy tej okazji radni sugerowali także rozbiórkę płotu przed głównymi budynkami, ale z braku środków tego wniosku nie zrealizowano. Po 2013 roku, wraz z powstaniem przed DK lodziarni „Słodka Chatka”, modernizacji uległ stojący do dziś fragment przed DK. Najbardziej widoczna część od przedszkola i poczty, zupełnie niekonserwowana, popadała w ruinę aż do jesieni 2018 roku, kiedy kończona była przebudowa placu przed wejściem do przedszkola.

fot. Słupy nieistniejącego już ogrodzenia na zdjęciu z 1 stycznia 2017 roku

Po likwidacji płotu, plac przed budynkami użyteczności publicznej w centrum Gostyni to prostokąt o wymiarach 25x40m, liczący 1000 m2 powierzchni. Wraz z Zagrodą Śląską, pięcioma sąsiednimi budynkami i dwoma parkingami stanowi największą przestrzeń publiczną i jedyne tak kompleksowe założenie w granicach gminy Wyry.

Fotografia archiwalna pochodzi z broszury pt. „Gmina Wyry ’95”.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl