Noworoczne statystyki. Przybywa mieszkańców i nowych domów

W nowy rok miejscowość Gostyń weszła licząc dokładnie 4160 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały – wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrach na dzień 31 grudnia 2019 roku. To o 113 mieszkańców więcej niż rok temu. Z kolei całą gminę Wyry na koniec 2019 roku zamieszkiwało 8188 osób, czyli o 158 więcej niż na koniec 2018 roku.

Według tych samych danych, Gostyń pozostaje miejscowością wiodącą gminy pod względem liczby zameldowanych mieszkańców. W porównaniu z Wyrami, z którymi związana jest nazwa i siedziba samorządu, Gostyń liczyła na koniec roku o ponad stu mieszkaniowców więcej. Różnica pomiędzy miejscowościami zwiększa się systematycznie od 3 lat – z 33 w 2017 i 64 w 2018, do 132 pod koniec 2019 roku.

(źr. USC/UG)GostyńWyryRóżnicaCała gmina
20194160 (+113)4028 (+45)1328188 (+158)
20184047 (+83)3983 (+52)648030 (+135)
20173964 (+107)3931 (+40)337895 (+147)

Gostyń jest też tą miejscowością, która cały czas zwiększa liczbę mieszkańców, co wykazują dane za poszczególne kwartały ostatnich lat. Nowych meldunków jak dotąd najwięcej przybywało w okresie letnim, od lipca do września (III kwartał).

Rosnącą dynamikę w szerszym ujęciu pokazuje też zestawienie danych z 1989, 1999, 2009 i 2019 roku. Na przykładzie tych lat widać, jak dwutysięczna miejscowość zmienia się w pierwszych latach XXI wieku w miejscowość czterotysięczną.

(źr. USC/UG)GostyńWyrySuma
2019416040288188
2009327635256801
1999290430996003
19892780*3020*5800

W Gostyni znajduje się również więcej zamieszkałych nieruchomości. Według deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych, w połowie 2019 roku w miejscowości Gostyń było 1135 domów jednorodzinnych i 3 domy wielorodzinne, a w miejscowości Wyry 1010 domów jednorodzinnych i 13 domów wielorodzinnych. Dla porównania, przy takiej samej liczbie budynków wielorodzinnych, w roku 2016 było w Gostyni 996 domów jednorodzinnych, a w Wyrach 937. W całej gminie przybyło więc w ciągu trzech lat 212 zamieszkałych domów jednorodzinnych, z czego 139 w Gostyni i 73 w Wyrach.

Rosną nowe osiedla
Domów jednorodzinnych przybywa w całej miejscowości, jednak to jej zachodnia część w ostatnich latach przyciągnęła więcej nowych mieszkańców, a co za tym idzie też inwestorów. To tam zrealizowano najwięcej projektów budowlanych w całej gminie, które były zainicjowane zarówno przez osoby prywatne, jak i deweloperów, oferujących poza budynkami w stanie surowym, także domy gotowe do zamieszkania.

Do największych nowo powstałych skupisk z ostatniej dekady należy zaliczyć ul. Akacjową, ul. Wiśniową, ul. Magnolii, ul. Leśną i ul. Dębową, które są bardzo jaskrawymi przykładami postępującej w Gostyni transformacji. Tam gdzie wcześniej były tylko pola uprawne i pastwiska, dziś stoją nowoczesne budynki mieszkalne.

Aktywność deweloperów skoncentrowana była w ostatnich latach głównie wokół ul. Akacjowej, ul. Wiśniowej i ul. Magnolii (kilka dużych realizacji firmy Dom Dla Każdego z Kaniowa i jedna realizacja firmy Domena z Tychów). Najwięcej domów realizowanych przez osoby prywatne powstało z kolei w obrębie ul. Dębowej, ul. Leśnej oraz na zachodnim krańcu ul. Rybnickiej, nieopodal zjazdu na drogę krajową nr 81. Obecnie w trakcie budowy i komercjalizacji jest duże osiedle „Sasanka” przy ul. Drzymały na kilkadziesiąt domów (etap I i II) oraz domy w rejonie Starej Chaty.

To co niezmiennie przyciąga nowych mieszkańców do Gostyni, to atrakcyjne położenie – przyjazny układ przestrzenny w sąsiedztwie lasów, łąk i naturalnych cieków wodnych, z łatwym dostępem do innych ośrodków miejskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i województwa śląskiego; zalety wynikające ze specyfiki regionu – rozwinięta infrastruktura, korzystne ceny nieruchomości, dostęp do szerokiego i różnorodnego rynku pracy; a także brak typowych dla regionu wad – w Gostyni nie wydobywa się węgla, w jej granicach nie ma zakładów przemysłowych.

Duże zainteresowanie miejscowością ze strony inwestorów, którzy lokują w Gostyni nie tylko swój kapitał, ale też tworzą miejsca do życia dla siebie i swoich rodzin, jest dla obecnych mieszkańców bez wątpienia ogromnym wyróżnieniem. Jednocześnie jest jednak też sporym zobowiązaniem, które wprost wynika tak z rosnącej skali, jak i potrzeby integracji, działania na rzecz dobra wspólnego.

* – oszacowano w oparciu o dane ze zbliżonych lat (USC Wyry / USC Tychy)
zdjęcia lotnicze z 2003/2004 roku pochodzą ze strony mapa.mikolowski.pl

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz