Od 2022 roku więcej worków na wniosek, nowe limity w PSZOK

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w czwartek 30 września, radni przyjęli nową uchwałę regulującą zakres usług oferowanych w ramach systemu odbierania odpadów. Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się zasady dotyczące worków oraz limity w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1. Worki na odpady segregowane
Pierwsza zmiana dotyczy worków na odpady segregowane, które od tego roku dostarczane są do każdej nieruchomości w identycznych pakietach – w uproszczeniu 156 worków na rok. Od 1 stycznia 2022 roku, na mocy przyjętej właśnie uchwały, liczba worków dostarczanych na posesje będzie taka sama, jednak mieszkańcy będą mogli na pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy ubiegać się o wydanie dodatkowych worków.

W przypadkach, uzasadniających sprawność odbioru odpadów komunalnych, nieruchomość, o której mowa w § 3 ust. 3, może być wyposażona w mniejszą lub większą ilość worków, na indywidualny pisemny wniosek.

Uchwała Rady Gminy Wyry nr XXXIII/289/2021 (źródło)

Zapis obowiązujący w 2021 roku:

Na każdą posesję przypada tyle samo worków na odpady. Mieszkańcy nie mogą wnioskować o wydanie worków dodatkowych.

Zapis obowiązujący od 2022 roku:

Na każdą posesję przypada tyle samo worków na odpady, ale mieszkańcy mogą ubiegać się o wydanie dodatkowych worków.

2. Worki na liście
Druga zmiana dotyczy jesiennej zbiórki liści, która po raz pierwszy odbędzie się tej jesieni. W ramach doprecyzowywania zapisów zmodyfikowano część odnoszącą się do liczby worków na liście, które mają przysługiwać mieszkańcom. Według obowiązującej uchwały w Urzędzie Gminy Wyry w terminie od 1 października do 20 października będzie można odebrać co najmniej 5 worków na liście na każdą nieruchomość. W nowej uchwale przyjęto, że na każdą nieruchomość wydawanych ma być od nowego roku do 5 worków, jednak na pisemny wniosek mieszkańca urzędnicy mogą udostępnić ich więcej.

W przypadkach, uzasadniających sprawność odbioru bioodpadów nieruchomość, może być wyposażona większą ilość worków o których mowa w § 3 ust. 3 na indywidualny pisemny wniosek.

Uchwała Rady Gminy Wyry nr XXXIII/289/2021 (źródło)

Zapis obowiązujący w 2021 roku:

Mieszkańcy mogą odebrać co najmniej 5 worków na liście na jedną nieruchomość.

Zapis obowiązujący od 2022 roku:

Mieszkańcy mogą odebrać 5 worków na liście na jedną nieruchomość. Dodatkowe worki będą wydawane na indywidualny pisemny wniosek.

3. Nowe limity w PSZOK

Kolejna zmian dotyczy limitów dla wybranych frakcji w PSZOK. Od nowego roku zostanie wprowadzony nowy limit dla odpadów wielkogabarytowych – będzie można oddać do 500 kg tych odpadów na nieruchomość na rok. Poza tym zmianie ulegnie obowiązujący od 2021 roku limit dla opon – bez dodatkowych opłat będzie można oddać do 4 sztuk opon samochodowych (pojazdy do 3,5 tony) i do 4 sztuk opon używanych w jednośladach (np. motocyklach). Do tej pory do PSZOK można było dostarczyć nieodpłatnie do 4 sztuk różnych opon za wyjątkiem opon pochodzących z działalności rolniczej.

2. Dla odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 11, 12 i 13 ustala się następujące limity:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 500 kg / rok / nieruchomość;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – 1500 kg / rok / nieruchomość;

3) zużyte opony samochodowe4 sztuki / rok / nieruchomość oraz zużyte opony jednośladów4 sztuki / rok / nieruchomość.

Uchwała Rady Gminy Wyry nr XXXIII/289/2021 (źródło)

Odpady wielkogabarytowe wciąż w każdej ilości można wystawiać podczas corocznej zbiórki. Opony przekazane do PSZOK ponad limit rozliczane są w ramach usług dodatkowych, które zostały określone w odrębnej uchwale z 2020 roku.

Zapis obowiązujący w 2021 roku:

Mieszkańcy mogą oddać w PSZOK dowolną ilość odpadów wielkogabarytowych i do 4 opon na nieruchomość na rok, za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych. Opony ponad limit są płatne w ramach usługi dodatkowej.

Zapis obowiązujący od 2022 roku:

Mieszkańcy mogą oddać rocznie w PSZOK na jedną nieruchomość do 500 kg odpadów wielkogabarytowych, do 4 opon samochodowych (tylko z pojazdów do 3,5 tony) oraz do 4 opon z pojazdów jednośladowych. Opony ponad limit są płatne w ramach usługi dodatkowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden radny był przeciw (Adam Myszor z Gostyni), jeden radny był nieobecny (Wojciech Surma). Przed głosowaniem odbyła się dyskusja na temat wniesionych przez gminę zmian, z którą można zapoznać się tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl