W kościołach może przebywać więcej wiernych. Określono nowe limity

Począwszy od niedzieli 17 maja w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła może przebywać jednocześnie 36 wiernych, a w kościele Podwyższenia Krzyża Św. nawet 45 wiernych. Stało się to możliwe po zwiększeniu zalecanego limitu osób – wprowadzono wskaźnik 1 osoba na każde 10 m² powierzchni, zamiast 1 osoba na 15 m².

Nowe limity pozwoliły w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła na wyznaczenie po dwóch miejsc siedzących w co drugiej ławce. W limicie 36 osób zawiera się teraz 14 miejsc po lewej stronie ławek i 14 po prawej stronie ławek, a także, tak jak do tej pory, 4 miejsca w podchórzu i w przedsionku oraz 4 miejsca na chórze. W przypadku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. na zewnątrz kościoła, wciąż trzeba pamiętać o wszystkich ogólnych zaleceniach bezpieczeństwa ustalonych dla miejsc publicznych.

Należy zachować nową zasadę 1 osoba na 10 m kwadratowych. W naszym kościele daje to możliwość uczestniczenia w Mszy Św. jednorazowo 36 osobom. Pierwszeństwo mają zamawiający intencję. Proszę, aby te osoby przychodziły wcześniej – nie 5 minut przed rozpoczęciem Mszy Św. Wtedy wszystkie miejsca siedzące w kościele są już zajęte. W ławkach są napisy „WOLNE MIEJSCE” – tam siadamy. Proszę o zajmowanie wskazanych miejsc – ułatwia to późniejszą, nakazaną przepisami dezynfekcję kościoła.

Jeśli pogoda na to pozwala, w czasie niedzielnych Mszy Św. przed kościołem są ustawione 2 ławki. Pozwala to na zajęcie dodatkowych 4 miejsc (po 2 osoby na ławkę). Oczywiście jest możliwe zajmowanie miejsc stojących na placu kościelnym, z zachowaniem 2m odległości.

Parafia pw. św. Apostołow Piotra i Pawła

Z kolei w parafii Podwyższenia Krzyża Św. wyznaczono miejsca w nowym limicie 45 osób.

W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd postanowił, że od niedzieli 17 maja w kościołach podczas Mszy św. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 m2. W związku z tą decyzją w naszym kościele jednocześnie może przebywać 45 osób. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa). W ławkach umieszczone są kartki wskazujące, które miejsca należy zająć. Proszę, żeby zajmować wskazane miejsca. W procesji komunijnej należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów.

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl