Pierwsze warsztaty fotograficzne zakończone sukcesem

Uczestnicy letnich warsztatów fotograficznych podsumowali w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni pierwszą edycję zajęć zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Wyry i Gostyń”. Tego wieczoru wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Wyry mogli podziwiać prace nagrodzone w konkursie poplenerowym, zobaczyć fotorelację z pleneru, a także wysłuchać koncertu gminnego chóru „Zorza”, który krótkim występem uświetnił wernisaż prac uczestników warsztatów.

Warsztaty dla 30 młodych pasjonatów fotografii z Wyr i Gostyni odbywały się podczas tegorocznej przerwy wakacyjnej. Zajęcia były prowadzone zarówno w siedzibie Stowarzyszenia, jak i w plenerze. Podczas pierwszych zajęć w Gostyni, uczestnicy dokonali przeglądu swoich zdjęć, które następnie zostały poddane wspólnej ocenie. W ten sposób dzieci biorące udział w warsztatach, mogły na własnych przykładach określić najczęściej popełniane błędy kompozycyjne tak, aby nauczyć się ich unikać w przyszłości. Uwagę zwracano jednak nie tylko na niedoskonałości. Spośród wszystkich zdjęć wybrano także takie, które z powodzeniem mogłyby służyć za wzór dla już doświadczonych amatorów fotografii.

Kolejne zajęcia miały miejsce w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu, gdzie wśród ruin tamtejszych zamków, uczestnicy pleneru fotograficznego poszukiwali ciekawych kadrów wartych utrwalenia. Ze względu na pełnię sezonu letniego, jak wspominali podczas wernisażu organizatorzy, zadanie to wcale nie należało do najłatwiejszych. Fotografowanie zabytków i ich otoczenia w pełnym słońcu, przy zerowym zachmurzeniu, przysporzyło uczestnikom wielu kłopotów. Ostatecznie jednak, pomimo nieprzychylnej aury, młodzież biorąca udział w zajęciach poradziła sobie z tym zadaniem znakomicie, co udowodniły wystawione podczas wernisażu zdjęcia i fotorelacja z pleneru.

Zwieńczeniem warsztatów był konkurs poplenerowy, na który swoje prace nadesłało 19 uczestników wycieczki. Spośród wszystkich 57 nadesłanych na konkurs zdjęć, Jury wybrało cztery najlepsze fotografie i wyłoniło laureatów trzech pierwszych nagród. Najlepsza praca należała do Jana Błasioka, który zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce przyznano Magdalenie Matuszewskiej, a trzecie ex aequo Edycie Mazur i Paulinie Ciwiś. Ze względu na bardzo wysoki poziom prezentowanych prac, komisja oceniająca zdecydowała się przyznać wyróżnienia dla autorów sześciu innych zdjęć. Poza nagrodami dla laureatów, wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Warsztaty fotograficzne odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminny Wyry. Nagrody dla laureatów konkursu ufundował z kolei związek zawodowy NSZZ „Solidarność” z Elektrowni Łaziska.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl