Powstał wstępny projekt systemu tras rowerowych dla Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprezentowała pierwszą roboczą wersję Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych, która stanowi bazę do dalszego procedowania z udziałem mieszkańców. W docelowym projekcie znajdą się rozwiązania dotyczące projektowania ponadlokalnych dróg rowerowych (m.in. szerokość tras, nawierzchnia), w tym mapa tras do wspólnej realizacji.

Dokument powstaje na podstawie studium opracowanego w 2015 roku1 przez Metropolię Silesia2, ale nie tylko. W przypadku gmin powiatu mikołowskiego, które nie były objęte tym dokumentem, nowe propozycje oparto częściowo o trasy zaproponowane w 2011 roku w ramach powiatowego projektu „Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki”3.

Trasy dla Gostyni
Na zaproponowanej mapie rowerowej, przez Gostyń biegną trzy trasy.

Pierwsza, oznaczona numerem 133, prowadzi od Dworca PKP w Łaziskach Średnich na południe – ul. Górnośląską i Południową, przez Gostyń – ul. Dębową, Motyla, Drzymały, Rybnicką i Rybnicką boczną, do granicy Metropolii określonej z początkiem ul. Masztowej w Mościcach, skąd wiedzie dalej przez gminę Orzesze. Trasa 133 odzwierciedla na tym odcinku przebieg tzw. trasy niebieskiej, określonej przez powiat mikołowski we wcześniejszym projekcie.

Druga trasa, oznaczona numerem 137, biegnie od granicy Mikołowa na południe – ul. Marii Skłodowskiej-Curie, przez Wyry – ul. Zbożową, Główną, Puszkina, Dolne Lasy Pszczyńskie, przez Gostyń i Starą Piłę (most na rzece Gostynce), do Kobióra – ul. Zachodnią, Żołędziową, Centralną, Na Kąty do zbiorników wodnych. Na odcinku od Mikołowa do Gostyni trasa wiedzie wariantem tzw. trasy czarnej, określonej przez powiat mikołowski we wcześniejszym projekcie.

Trzecia zaproponowana trasa, oznaczona numerem 147, prowadzi od Huty w Łaziskach Górnych – ul. Cieszyńską, Wyzwolenia i Gostyńską, przez Gostyń – ul. Drzymały, Motyla, Rybnicką, wzdłuż cmentarza, ul. Miarową i dalej przez las do rozwidlenia dróg na Starej Pile, gdzie wpada do wcześniej opisywanej trasy 137. Na odcinku od Huty do ul. Miarowej odzwierciedla przebieg tzw. trasy czerwonej z projektu powiatowego. Nowością jest uznanie odcinka biegnącego ul. Miarową na Starą Piłę.

Propozycje mieszkańców
Tyle jeśli chodzi o to, co przygotowali specjaliści rozpatrujący pod względem tras rowerowych cały obszar Metropolii. Teraz czas na propozycje mieszkańców – przyszłych użytkowników, którzy znają lokalne uwarunkowania i potrzeby. Pomysły do 25 lipca br. można zgłaszać za pomocą specjalnej mapy, do której dostęp jest możliwy po kontakcie mailowym z projektantami (adres i szczegóły tutaj).

Nowe opracowanie przygotowuje katowickie Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowego „INKOM”. Robocza mapa tras, jako dokument mapowy Google, jest dostępna tutaj, a prezentacja zawierającą podstawowe dane i założenia nowego studium tutaj (PDF).

Przypisy:

  1. Metropolia Silesia na rowerach (PDF).
  2. Związek miast na prawach powiatu centralnej części województwa śląskiego, który w związku z powstaniem pełnoprawnego organu metropolitalnego – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – został rozwiązany w grudniu 2017 roku.
  3. gostyńśląska.pl / Rowerem przez powiat mikołowski i nie tylko.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl