Prezentacje artystyczne mieszkańców Gminy Wyry

6 czerwca gminne zespoły i formacje artystyczne zaprezentowały się na scenie plenerowej gostyńskiego Domu Kultury. Środowa impreza w Zagrodzie Śląskiej była dla uczestników okazją do podsumowania ostatniego roku pracy artystycznej, a mieszkańcy mieli z kolei możliwość zapoznania się z dorobkiem twórczym niemal wszystkich lokalnych zespołów.

Najwięcej widzów zgromadziły występy najmłodszych wykonawców z Gminnych Przedszkoli w Gostyni i Wyrach. Podopieczni tych placówek oświatowych zaprezentowali rodzicom swoje umiejętności podczas występów wokalnych i w licznych pokazach tanecznych. Jako pierwsza tego dnia wystąpiła grupa „Wesołe przedszkolaki” z przedszkola w Wyrach. „Wesołe nutki”, „Śpiewające przedszkolaki” i „Motylki” reprezentowały gostyńskie Gminne Przedszkole.

Nieco mniej licznie, ale z równie bogatym repertuarem na scenie Zagrody Śląskiej wystąpiły zespoły z gminnych Zespołów Szkół. Jako pierwszy zaprezentował się zespół „Arteterapia poprzez muzykę i śpiew”, działający w ramach gminnego programu „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych”. Zespół na szkolnych zajęciach jest podzielony na dwie sekcje wiekowe, dlatego na scenie najpierw wystąpiła młodsza grupa ze szkoły podstawowej, a później starsza, reprezentująca gostyńskie gimnazjum. Obie grupy przygotowały swoje występy wokalne z wykorzystaniem instrumentów dętych i perkusyjnych, prezentując tym samym nie tylko swój talent, ale i umiejętności nabyte podczas zajęć w szkole. Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wyrach reprezentował dobrze znany publiczności zespół wokalny „Bel Canto”.

Plenerowa scena nie była jednak zarezerwowana wyłącznie dla grup artystycznych z instytucji oświatowych. Po występach uczniów i przedszkolaków, zaprezentowały się zespoły twórcze z Domu Kultury. Najmłodszym zespołem występującym tego dnia pod szyldem DK, była grupa taneczna „Mała Gracja”. Występujące później nieco starsze dzieci z „Małych Gostynian”, zaprezentowały natomiast kilka pieśni ludowych ze swojego bogatego repertuaru. W ramach występu sekcji instrumentalnej, na scenie zaprezentowali się lokalni keyboardziści i gitarzyści.

Po występie instrumentalistów na scenie z pieśniami religijnymi wystąpiła młodzieżowa schola „Vidimus” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach.

Tegoroczne prezentacje artystyczne w Zagrodzie Śląskiej zamknęły występy dwóch najbardziej cenionych gminnych zespołów. Nasz zespół folklorystyczny „Gostynianki”, jak przy każdym występie, przypomniał słuchaczom o sile rodzimego folkloru. W śląskojęzycznych pieśniach „Gostynianki” opiewały piękno i zwyczaje naszego regionu. Mieszkańców Gminy Wyry nie zwiódł też chór mieszany „Zorza”. Tym razem chórzyści skupili się na obcojęzycznych pieśniach rodem z Ameryki Południowej i Afryki.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl