Prezes Fryderyk Fityka zakończył kadencję w Zarządzie OSP Gostyń

Dobiegła końca kadencja dotychczasowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni. Ze startu w wyborach i tym samym ubiegania się o kolejną kadencję zrezygnował dotychczasowy prezes Fryderyk Fityka. Na czele Zarządu OSP stał od 25 lat, w tym czasie stale odpowiadając za pracę tego gremium i rozwój gostyńskiej jednostki.

Prezes Fryderyk Fityka po raz pierwszy został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu OSP Gostyń w 1996 roku, kiedy doszło do zmiany we władzach jednostki po ustąpieniu ze stanowiska wieloletniego i zasłużonego naczelnika Józefa Rzepki.

W trakcie pięciu kadencji prezesa Fityki, w jednostce prowadzona była sukcesywna wymiana wyposażenia bojowego (co wiązało się też z pozyskaniem używanego i zakupem nowego wozu bojowego), trwała stopniowa modernizacja remizy (w tym wymiana dachu i okien wraz z drzwiami garażowymi), a także przeprowadzono udany proces włączenia gostyńskiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ślad za tym stale rosły zdolności operacyjne jednostki, a przez to liczba podejmowanych interwencji.

Jednostka została też w tych latach silnie nastawiona na współpracę m.in. z samorządem gminnym, gostyńskimi parafiami i organizacjami pożytku publicznego, dowodząc, jak często mawiał sam prezes, że „działalność OSP to nie tylko gaszenie pożarów i udział w akacjach ratowniczych, ale też duża aktywność w życiu lokalnej społeczności”. Dzięki temu jednostka jest stale obecna w świadomości mieszkańców Gostyni i gminy Wyry.

W trakcie pełnionych kadencji prezes Fityka kładł ponadto duży nacisk na popularyzację tematyki związanych z pożarnictwem, a to m.in. za sprawą artykułów na temat historii i bieżącej działalności OSP, które regularnie ukazywały się m.in. na łamach mikołowskiego dodatku „Dziennika Zachodniego” i w miesięczniku samorządowym „Wicie”. Przybliżał tym pracę strażaków ochotników, a także wskazywał, jak ważna i cenna jest ich służba.


Prezes Zarządu OSP reprezentuje jednostkę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu OSP, a także kieruje pracami podejmowanymi przez to gremium. W jego gestii leży m.in. podpisywanie umów, aktów i pełnomocnictw. Prezes czuwa nad sprawnością organizacyjną Zarządu OSP, a podczas walnych zgromadzeń składa sprawozdanie z działalności. Do jego zadań należy też m.in. utrzymywanie relacji i współpracy z władzami administracyjnymi, samorządowymi i związkowymi.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl