Procesje Bożego Ciała ponownie przeszły tylko w obrębie kościołów

Przez wzgląd na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną, w tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa znów odbyły się w Gostyni dwie odrębne procesje eucharystyczne ograniczone do terenów przykościelnych. Tak jak rok temu uczestników procesji obowiązywało zalecenie dotyczące zakrywania ust i nosa.

Procesja wokół kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła wyruszyła po Mszy Św. o godz. 9.00. Wierni udali się z Najświętszym Sakramentem do symbolicznych ołtarzy ustawionych pod krzyżem misyjnym, przy grocie i z tyłu kościoła, a potem do ołtarza głównego wewnątrz kościoła. Po procesji w kościele sprawowana była kolejna Eucharystia.

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego wymarsz uroczystej procesji nastąpił godzinę później, tuż po Mszy Św. o 10.00. Dokładnie tak jak miało to miejsce rok wcześniej, ołtarze zostały rozstawione przed kaplicą cmentarną (stary kościół), przy grocie, przed wejściem do zakrystii oraz przy pomniku św. Jana Pawła II u frontu świątyni. Przemarsz w obrębie parafialnych terenów zakończył się około południa.

Organizacja wspólnej gostyńskiej procesji Bożego Ciała w tym roku ponownie była niemożliwa nie tylko przez wzgląd na ogólne wytyczne związane z sytuacją epidemiologiczną, ale też z uwagi na zalecenia Archidiecezji Katowickiej, które nie dopuszczały możliwości łączenia procesji w ramach kilku parafii – „Każda wspólnota parafialna organizuje to wydarzenie liturgiczne na własnym terenie przy współpracy ze stosownymi służbami” – przekazano przed uroczystością na stronie archidiecezji.


Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła


Parafia Podwyższenia Krzyża Św.


Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem ruchomym, obchodzonym zawsze sześćdziesiąt dni po Wielkanocy, na pamiątkę przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl